Sök Kontakt

Samhällsvetenskapsprogrammet

Hand med jordglob

På Samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig om hur vårt samhälle är format och varför det fungerar som det gör. Du får förståelse för hur exempelvis politiska och ekonomiska förhållanden påverkar samhällen i Sverige och övriga världen.

Vad har psykologen, webbredaktören, advokaten, kuratorn, diplomaten, den politiske sekreteraren, coachen, PR-konsulten, journalisten, läraren, polisen, informatören och HR-specialisten gemensamt? Jo, de är oftast samhällsvetare.

Samhällsvetenskapsprogrammet är helt enkelt för dig som är intresserad av vårt samhälle, både lokalt och globalt, och vill ha en bred grund för fortsatta studier. På programmet får du möjlighet att läsa flera språk, för att vara förberedd för att jobba utomlands eller med internationella kontakter. Om du vet vad du vill jobba med, eller inte alls vet vad du vill, så är det här programmet för dig. Här får du en stabil grund för högskolan och framtiden!

På programmet studerar du samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen, du får kunskap om samspelet mellan individ och samhälle. Du får lära dig om människors livsvillkor och samhällsstrukturer, om människor som individer och i grupp samt samhällens strukturer och funktioner. Centrala begrepp är demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Till din hjälp har du engagerade lärare som är måna om dig och dina resultat.

Förberedd och motiverad för vidare studier

Programmet är tydligt högskoleförberedande och du utvecklar förmågan att analysera, tänka kritiskt och lösa problem med ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får lära dig de arbetssätt, det tänkande och du får de kunskaper som gör dig väl förberedd och motiverad att studera vidare. Du kommer att bli bra på att ställa frågor, söka svar, analysera och kritiskt granska.

Två inriktningar

Under det första året läser du nästan alla ämnen tillsammans med din klass. Du läser då de programgemensamma kurserna Filosofi, Psykologi och språk för att sedan välja den inriktning som intresserar dig mest.

Inom inriktning Beteendevetenskap belyser vi människors beteende och agerande som individer och i grupp, vi studerar människors möten och vad dessa möten gör med oss som människor, genom bland annat studier i psykologi och sociologi. Du får även läsa kommunikation och ledarskap där du övar på din kommunikativa förmåga och utvecklar din sociala kompetens.

På inriktning Samhällsvetenskap sätter vi fokus på aktuella samhällsproblem och ger historiska och internationella perspektiv på dessa. Detta gör att du förstår helheten: Hur fattas beslut? Vad händer i världen? Varför sker förändringar? Huvudämnen är samhällskunskap, historia och religion och vi pratar om demokrati, etik, mänskliga rättigheter, makt och konflikter.

Bredda din utbildning med profil

Genom att lägga till en profil till samhällsvetenskapsprogrammet kan du skräddarsy din utbildning. Du kan välja en profil som ger dig möjlighet att utöva ett intresse på skoltid eller en som kompletterar programmet och kanske gör det mer yrkesinriktat.

Du kan också göra val inom programmet som ger dig fler möjligheter till vidare studier och framtida yrken. På Osbecksgymnasiet kan du läsa Engelska 7, Franska, Spanska och Tyska steg 1-5. Det ger inte bara meritpoäng utan öppnar även upp för flera möjligheter till jobb utomlands eller inom internationella bolag.

Tysklandsresa

Alla elever som läser tyska 4 och går på samhälls-, natur- och ekonomiprogrammet får under vårterminen i åk 2 åka till Tyskland. Under en hel skolvecka bor vi på vandrarhem i Braunschweig. Vi har ett intressant program där vi under två dagar bland annat besöker CJD internationella skola och tar del av undervisningen där. (Vid ett annat tillfälle besöker elever därifrån oss på Osbeck.) En dag åker vi buss till VW-fabriken i Wolfsburg och en annan dag tar vi tåget till Berlin med alla sina sevärdheter.

Vi åker med buss och resan är kostnadsfri, liksom boende och frukost. Eleverna betalar endast för lunch och kvällsmat.

Vägen ut i världen börjar på Osbecksgymnasiet

Alla våra utbildningar har på olika sätt ett nära samarbete med verkligheten utanför skolan. På samhällsprogrammet gör vi intressanta studieresor. Vi besöker bland annat Riksdagen och intressanta muséer i Stockholm och tyskaeleverna åker som tidigare nämnts till Tyskland för att praktisera språket.

Att med egna ögon se det som beskrivs i litteratur och media ger en djupare insikt och förståelse. Dessutom har vi kul på våra resor!

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen

 

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

100

Antal poäng

1150

Programgemensamma ämnen

 

Filosofi

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Antal poäng

300

 

 

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Inriktning beteendevetenskap

Inriktningsgemensamma ämnen

 

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Antal poäng

450

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningsgemensamma ämnen

 

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Antal poäng

450

Programfördjupning båda inriktningarna*

 

Internationella relationer

100

Humanistisk och samhällsvetenskapling specialisering

100

Engelska 7, Historia 2a, Medier, samhälle och

kommunikation, Religionskunskap 2 m fl *

100

Antal poäng

300

Antal poäng för programmet: 2500 p

*Programfördjupning väljs inför årskurs 3.

Anton Nidsjö
Programansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet

Växel: 0450-150 00, Direkt: 0430-151 82

anton.nidsjo@edu.laholm.se

Skottegränd 3, 312 31 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan