Sök Kontakt

Markanvisningar

Markanvisning betyder att en intressent under en viss tid och på givna villkor får förhandla med kommunen om att köpa eller använda ett speciellt område som kommunen äger för att bygga på.

 

Illustration av området

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan