Sök Kontakt


Funktionsrättsrådet

Kommunens funktionsrättsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Laholms kommun och företrädare för funktionsrättsorganisationer inom kommunen.

Syftet med rådet

Kommunen ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Kommunen ska genom rådet ges möjlighet att få funktionsrättsorganisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. Genom ömsesidigt samråd och dialog kan behov identifieras och erfarenheter utbytas. Detta kan i sin tur ligga till grund för verksamhetsutveckling.

Funktionsrättsorganisationernas representanter i rådet ska ges möjlighet till delaktighet inför kommunens upphandlingar av tjänster som berör personer med funktionsnedsättning.

Rådets sammansättning

Rådet består av företrädare från funktionsrättsföreningar, kommunstyrelsen och andra berörda nämnder.

Kjell Henrksson (S) är ordförande i funktionsrättsrådet.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: