Sök Kontakt


Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Laholms kommun.

Syftet med rådet

Syftet med rådet är att kommunen skall samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer,

Pensionärerna ska ha möjlighet till delaktighet i samhällets insatser för äldre genom att ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i kommunens verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden.

Sammansättning

Rådet består av företrädare för pensionärsorganisationerna, kommunstyrelsen och andra berörda nämnder.

Anita Fast (M) är ordförande i pensionärsrådet.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: