Sök Kontakt


Jävsnämnden

Jävsnämnden ansvarar för tillsyn och annan myndighetsutövning gentemot den verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden inte kan bedriva på grund av jäv.

Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet finns miljöenheten, byggnadsenheten och räddningstjänsten som arbetar med tillsyn och annan myndighetsutövning mot andra enheter inom nämnden. Dessa beslut får därför jävsnämnden besluta om.

Ansvarig förvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden

I jävsnämnden är vi 3 ledamöter och 3 ersättare.

Ordförande är Bernt Samuelsson (C). Förste vice ordförande är Helge Wigforss (SD).

Hur går det till att fatta ett beslut?

Sammanträden 2023

Jävssnämnden planerar att ha följande sammanträde under 2023:

  • 9 januari
  • 24 april
  • 20 juni
  • 22 augusti
  • 17 september
  • 5 december

Kallelser och protokoll

Vi publicerar nämndens protokoll för innevarande år samt ett år tillbaka. Kontakta kommunen om du vill du ha protokoll från tidigare år.

Kallelse till nästkommande sammanträde publiceras på hemsidan senast fyra dagar innan sammanträdet äger rum.

Protokoll 2023

Protokoll den 22 augusti Word, 68.1 kB.

Protokoll den 20 juni Word, 70.5 kB.

Protokoll den 9 januari Word, 658.1 kB.

Protokoll den 5 december Pdf, 151.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll 2022

Protokoll den 29 november Word, 648 kB.

Protokoll den 11 oktober Word, 642.8 kB.

Protokoll den 6 septbember Word, 650.7 kB.

Nämndens handlingar och styrdokument

Kontakta kommunen om du vill ta del av nämndens handlingar och styrdokument.

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndsekreterare
0430-153 41

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: