Sök Kontakt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har tillsammans med de olika nämnderna ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Utöver arbetet med att leda och samordna arbetet i strategiska frågor har kommunstyrelsen ansvar för utveckling av näringsliv och turism i kommunen. Kommunstyrelsen har dessutom ansvar för alla frågor som faller utanför de övriga nämndernas områden.

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kontakta kommunstyrelsens förvaltning

kommunstyrelsen@laholm.se

Laholms kommun
Humlegången 6
312 80 Laholm

Så arbetar vi i nämnden

I kommunstyrelsen är vi 9 ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Ove Bengtsson (C). Förste vice ordförande är Kjell Henriksson (S) och andre vice ordförande är Peter Berndtson ( SD ).

Kommunstyrelsens två beredningsutskott bereder ärenden till nämnden. Utskotten består ordförande, förste och andre vice ordförande.

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Kommunstyrelsens ledningsutskott ska handlägga ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen förutom de ärenden som rör kommunens arbetsgivarfunktion och personalpolitik.

I ledningsutskottet är Ove Bengtsson (C) ordförande.

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott handlägger och bereder kommunens personalpolitik och andra frågor som hör till kommunens arbetsgivarroll.

I personal- och organisationsutskottet är Kjell Henriksson (S) ordförande.

Hur går det till att fatta ett beslut?

Sammanträden 2024

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 3 december

Kallelser och protokoll

Vi publicerar nämndens protokoll för innevarande år samt ett år tillbaka. Kontakta kommunen om du vill du ha protokoll från tidigare år.

Kallelse till nästkommande sammanträde publiceras på hemsidan senast fyra dagar innan sammanträdet äger rum.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan