Sök Kontakt

Kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden har följande ansvarsområden:

 • Idrotts- och motionsanläggningar, simhall och utebad.
 • Teckningsmuseet, Laholms teater, Gamla krukmakeriet, den offentliga konsten, Lugnarohögen och övriga kulturminnen.
 • Laholms stadsbibliotek, närbibliotek och bokbuss.
 • Kulturskolan.
 • Fritidsgårdar och ungdomars inflytande.
 • Samordning av Laholms kommuns arbete med psykisk och fysisk folkhälsa.
 • All måltidsproduktion inom kommunen till både förskola, grundskola, gymnasium och särskilda boenden.
 • Relationen till ideella föreningar, byalag och studieförbund.

Ansvarig förvaltning

Samhällsbyggnads,- kultur- och folkhälsoförvaltningen (SKF) förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar. Kultur- och folkhälsonämnden delar gemensam förvaltning med samhällsbyggnadsnämnden.

Så arbetar vi i nämnden

I kultur- och folkhälsonämnden är vi 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kultur- och folkhälsonämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden. Beredningsutskottet består ordförande, förste och andre vice ordförande.

Ordförande är Gudrun Pettersson (C). Förste vice ordförande är Magnus Johansson (S) och andre vice ordförande är Maryam Barkadehi ( - ).

Hur går det till att fatta ett beslut?

Sammanträden 2024

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 19 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Kallelser och protokoll

Vi publicerar nämndens protokoll för innevarande år samt ett år tillbaka. Kontakta kommunen om du vill du ha protokoll från tidigare år.

Kallelse till nästkommande sammanträde publiceras på hemsidan senast fyra dagar innan sammanträdet äger rum.

Protokoll och kallelse 2024

Protokoll den 22 januari 2024 Pdf, 157.6 kB.

Protokoll den 19 februari 2024 Pdf, 241.8 kB.

Protokoll den 18 mars 2024 Pdf, 154.2 kB.

Protokoll den 22 april 2024 Pdf, 238.9 kB.

Protokoll den 20 maj 2024 Pdf, 221.3 kB.

Protokoll den 17 juni 2024 Pdf, 203.3 kB.Nämndens handlingar och styrdokument

Kontakta kommunen om du vill ta del av nämndens handlingar och styrdokument.

Kontaktuppgifter

Kultur- och folkhälsonämnden
Nämndsekreterare
0430-153 31
Humlegången 6

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan