Sök Kontakt

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har följande ansvarsområden:

 • Bygglovsfrågor och tillsyn av ärende enligt plan- och bygglagen
 • Kommunens kart- och mätningsverksamhet och utveckling av geografiskt informationssystem, GIS
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Detaljplaneprocessen och framtagande av detaljplanehandlingar.
 • Miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak och naturvård.
 • Driftfrågor så som skötsel och underhåll av kommunens gator, grönytor, gatubelysning och offentliga miljöer
 • Trafikfrågor och drift av enskilda vägar
 • Upplåtelser av marknadsplatser
 • Kommunens fordon och mattransporter och Centralförråd
 • Avfallsfrågor och återvinningscentralen i Ahla
 • Räddningstjänsten

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Ordförande är Thor Gunnar Bjelland (M). Förste vice ordförande är Ove Bengtsson (S) och andre vice ordförande är Mikael Sandén (SD).

Vill du komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Ansvarig förvaltning

Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen (SKF) förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar. Kultur- och folkhälsonämnden delar gemensam förvaltning med samhällsbyggnadsnämnden.

Så arbetar vi i nämnden

I Samhällsbyggnadsnämnden är vi 9 ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Thor Gunnar Bjelland (M).

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden.

Beredningsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande är Thor Gunnar Bjelland (M).

Hur går det till att fatta ett beslut?

Sammanträden 2024

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 10 december

Kallelser och protokoll

Vi publicerar nämndens protokoll för innevarande år samt ett år tillbaka. Kontakta kommunen om du vill du ha protokoll från tidigare år.

Kallelse till nästkommande sammanträde publiceras på hemsidan senast fyra dagar innan sammanträdet äger rum.

Kallelser och protokoll år 2024

Kallelse den 18 juni 2024 Pdf, 173.6 kB.

Protokoll den 21 maj 2024 Pdf, 403.7 kB.

Protokoll den 23 april 2024 Pdf, 206.4 kB.

Protokoll den 19 mars 2024 Pdf, 238.9 kB.

Protokoll den 20 februari 2024 Pdf, 191.1 kB.

Protokoll den 23 januari 2024 Pdf, 226.5 kB.

Nämndens handlingar och styrdokument

Kontakta kommunen om du vill ta del av nämndens handlingar och styrdokument.

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndsekreterare
0430-153 41

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan