Sök Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden har följande ansvarsområden:

 • att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
 • att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen
 • att informera om socialtjänsten i kommunen
 • att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden
 • att svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden

I Socialnämnden är vi 9 ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Anita Fast (M).

Socialnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden.

Beredningsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande är Anita Fast (M).

Hur går det till att fatta ett beslut?

Sammanträden 2024

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Kallelser och protokoll

Nämndens protokoll och kallelser publiceras för innevarande år samt ett år tillbaka. Kontakta kommunen om du vill ha protokoll från tidigare år.

Protokoll och kallelse 2024

Protokoll den 23 januari Pdf, 222.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll den 20 februari Pdf, 248.2 kB.

Protokoll den 19 mars Pdf, 237.7 kB.

Protokoll den 23 april Pdf, 237.9 kB.

Protokoll den 21 maj Pdf, 225.9 kB.

Kallelse den 18 juni Pdf, 163.2 kB.

Nämndens handlingar och styrdokument

Kontakta kommunen om du vill ta del av nämndens handlingar och styrdokument.

Socialnämnden
Nämndssekreterare
0430-153 44
Humlegången 6

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan