Sök Kontakt

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har följande ansvarsområden:

 • kommunens uppgifter inom skolväsendet som huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskolan, anpassad gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, samhällsorientering och svenska för invandrare och som ansvarig för kom­pletterande utbildning i fritidshem,
 • annan pedagogisk verksamhet som kommunen bedriver i stället för utbildning inom skolväsendet med undantag för öppen förskola,
 • prövning av ärenden om godkännande av enskild som huvudman för förskola eller för fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola,
 • tillsyn över fristående förskolor och fritidshem samt över bidragsberättigad pedagogisk omsorg,
 • uppdragsutbildning enligt lagen om uppdragsutbildning i vissa fall,
 • åtgärder inom ramen för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år.

Ansvarig förvaltning

Utbildningsförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Utbildningsnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden och består av tre ledamöter och tre ersättare.

Ordförande är Åke Hantoft (C). Förste ordförande är Bo Tengqvist (S) och andre vice ordförande är Anita Folden (SD).

Hur går det till att fatta ett beslut?

Sammanträden 2024

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 26 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Kallelser och protokoll

Nämndens protokoll och kallelser publiceras för innevarande år samt ett år tillbaka. Kontakta kommunen om du vill ha protokoll från tidigare år.

Utbildningsnämnden
Nämndssekreterare
0730403364

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan