JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Arbeta i Laholm / Arbetsmarknadsinsatser / Arbetsplats först ESF

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Arbetsplats först

Med medel från Europeiska Socialfonden vill Arbetsmarknadsenheten, inom kultur- och utvecklingsförvaltningen, främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten för kommuninvånare i Laholm.

Beviljade medel för förstudie
Arbetsmarknadsenheten har sökt och blivit beviljade nära 400 000 från Europeiska Socialfonden (ESF) för en förstudie med start 1 maj 2022 och som kommer att löpa året ut. Arbetsmarknadsenheten arbetar med olika arbetsmarknads- och vägledingsinsatser och hjälper personer som av olika skäl har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och har ett nära samarbete med flera olika aktörer så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt näringslivet. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin har Halland en stor utmaning i att möjliggöra att alla hallänningar kan bidra till den ekonomiska utvecklingen utifrån sina villkor. När allt färre behöver försörja allt fler är det viktigt att vi säkerställer att alla som kan arbeta får möjligheten att göra det och på så sätt kan bidra till välfärden. 

Kartläggning av utmaningar och behov
Genom förstudien vill man inom arbetsmarknadsenheten kartlägga de utmaningar och behov som finns hos målgrupp och arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden kopplat till jämlikhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbar utveckling.  Förstudien ska kartlägga behov och utmaningar men också attityder hos och till målgruppen på arbetsplatser i kommunen och möjliggöra för praktik i större omfattning än idag samt titta på hur man kan uppmuntra till en aktiv dialog mellan Arbetsmarknadsenheten och lokala arbetsgivare i Laholms kommun. Målet med förstudien är att kartlägga utmaningar och behov för att med siktet inställt på kommande projektansökningar inom ESF kunna metodutveckla, utforma arbetssätt och skapa förutsättningar för att alla gemensamt kan bidra till samhällsutvecklingen utifrån sin egen kapacitet i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten i enlighet med ESF:s programområden.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Charlotte Eklind Tagesson
Sidan uppdaterad den 27 februari 2023