JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Arbeta i Laholm / Arbetsmarknadsinsatser / Stöd till dig utan arbete / Individsamverkansteam

Individsamverkansteamet - IST

Efter en lång tids frånvaro från arbetslivet och sociala sammanhang krävs det oftast mer än bara motivation för att ta klivet in i arbetslivet eller för att återgå till studier. För att underlätta och stötta dig i detta har vi satt samman ett Individsamverkansteam, IST, vilket är ett samordnat stöd av flera myndigheter.

Vårt IST-team består av representanter från kommunens arbetsmarknadsförvaltning, och socialförvaltning. Även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Hallands öppenvård, psykiatri och närsjukvård finns med för effektiv samordning utifrån dina behov.

Teamets uppdrag är att stödja dig som deltagare till att kunna delta i ordinarie utbud av rehabiliteringsprocesser, studier och praktik för att så småningom komma ut i arbetslivet. Varje individs rehabiliteringsprocess är unik och teamet gör regelbundna avstämningar för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt att komma vidare i din rehabiliteringsprocess.

 

 Målgrupp för individsamverkansteamen

  • Person med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Behov av minst två myndigheters samverkan kring individen då problembilden är komplex och inte kan lösas inom ordinarie myndighetssamverkan.
  • Långtidsarbetslös, långtidssjukskriven, uppbär aktivitetsersättning, lång tid i bidragsberoende eller i ett tidigare skede identifierat behov av rehabilitering i samverkan.
  • Andra möjliga insatser är uttömda/uteslutna.
  • Deltagare ska bedömas kunna komma ut i arbetslivet.
  • Individen är delaktig och aktiv i sin egen process.
  • Det finns inte några hinder medicinskt eller socialt att påbörja arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatser.
  • Inget aktivt missbruk som påverkar rehabprocessen.
  • Ålder 16 - 64 år och folkbokförd i Halland

 

Så här når du oss:

Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i IST kan skicka konsultation eller remiss till oss. Blanketten hittar du på https://www.sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter

Du når oss på mailadress ist.laholm@sfhalland.se  eller kontakta vår handledare på telefon: 0430- 268 39

Välkommen att kontakta oss vid frågor!

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Charlotte Eklind Tagesson
Sidan uppdaterad den 31 januari 2023