JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Arbetsmarknad / Avdelning arbetsmarknad / JobbLaholm / Feriearbete / Ta emot feriearbetare

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ta emot feriearbetare

Är din verksamhet intresserad av att vara med och skapa möjligheter till en ljus framtid för ungdomarna i Laholms kommun?

Ansökan för arbetsplatser till feriearbete 2019 är öppen mellan 7 jan – 14 feb.

Till höger hittar ni länken till Feriebas som är vårt systemverktyg. Där kan ni registrera er verksamhet samt de arbetstillfällen som ni kan erbjuda.

Genom att handleda en eller flera feriearbetare gör NI skillnad!

Som ungdom är man ny på arbetsmarknaden. Majoriteten går fortfarande i reguljär utbildning vilket innebär att största delen på året fokuserar ungdomarna på sin utbildning. Därför blir det svårt att skaffa sig den erfarenhet och det kontaktnät som krävs för ett effektivt arbetssökande efter studietiden. Syftet med ett feriearbete är således att ge ungdomarna i kommunen arbetslivserfarenhet samt kunskap om ansökningsprocessen. Dessutom får ungdomarna en inblick i hur det fungerar på en arbetsplats, referenser inför framtiden samt ett bredare kontaktnät. Syftet är också att förbättra ungdomars förutsättningar till arbete efter gymnasieåren genom att ungdomen får arbetslivserfarenhet tidigt. Med erfarenhet och referenser har även ungdomar utan gymnasiebetyg större chans att hitta ett arbete.

Att tänka på

Som feriearbetare kan det vara svårt att veta vad som förväntas när hen ska börja sitt arbete. De allra flesta ungdomarna har väldigt liten eller ingen erfarenhet av arbetslivet. Därför är det viktigt att du som handledare är medveten om vilka krav du kan ställa. Om feriearbetet ska fungera som en introduktion till arbetslivet bör ungdomen bemötas utifrån individuella förutsättningar och arbetsuppgifterna anpassas därefter. Rollen som handledare kan sammanfattas med att du har ett övergripande ansvar för den nya medarbetarens situation på arbetsplatsen. Dessutom ska du finnas tillhands och vara ett stöd. För att engagera ungdomen är det bra om du uppmuntrar till diskussioner och reflektioner kring arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Glöm inte att inkludera ungdomen i raster och pauser för att skapa en känsla av tillhörighet.

Ett feriearbete innebär...

En överenskommelse om feriearbete innebär följande:

  • Kriterierna för att kunna erhålla en anställning som feriearbetare är att ungdomen ska gå årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. Alternativet är om ungdomen är född motsvarande årgång MEN går annan årskurs eller ej i utbildning alls.     
  • Ungdomen måste vara folkbokförd i Laholms kommun och inneha      uppehållstillstånd.
  • Omfattningen fö ett feriearbete är 90 timmar. I normalfallet innebär det 3 veckor á 6 timmar om dagen.
  • Feriearbetet ska pågå under 3 sammanhängande veckor.
  • Ett feriearbete pågår under gymnasieskolans sommaruppehåll.
  • Arbetsplatsen ansvarar för arbetsmiljön, tillhandahåller arbetskläder samt eventuell skyddsutrustning.
  • Arbetsplatsen tillhandahåller handledare som ska finnas tillgängliga för ungdomen under hela anställningen.
  • Varje handledare ska genomgå den webbaserade handledarutbildningen på http://www.ya-delegationen.se i syfte att få kunskap om vad ett handledarskap innebär.

Arbetsplatsen tillhandahåller arbetsuppgifter under hela anställningen. Det är därför bra att ha ”extra” arbetsuppgifter till hands.

Vad säger feriearbetaren?

Laholms kommun har erbjudit ferie-arbete till kommunens ungdomar
sedan 1998. Varje sommar anställs ca 200 feriearbetare. Tack vare att våra ungdomar gärna delar med sig av sina erfarenheter har vi fått lära oss att ett bra handledarskap skapar goda förutsättningar för en lyckad ferieperiod. Många ungdomar är tacksamma för de handledare som funnits med dem och berättar om hur handledaren har varit en inspiration och stöttepelare under feriearbetet. Ofta beskrivs deras roll som viktig och ibland till och med avgörande för feriearbetes utfall samt ungdomens framtida yrkesval.

Var med och gör skillnad!

Ferieteamet arbetar med uppdraget hela året för att göra varje sommar till en minnesvärd ingång på arbetsmarknaden. Är din verksamhet intresserad av att bidra till en låg arbetslöshet och en gemenskap i Laholms Kommun finns Ferieteamet tillgängliga för att svara på era frågor.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lisette Jakobsson
Sidan uppdaterad den 24 januari 2020