JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Arbetsmarknad / Verksamhet arbetsmarknad / Jobb Laholm / Individsamverkansteam

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Individsamverkansteamet, IST

Efter en lång tids frånvaro från arbetslivet och sociala sammanhang krävs det oftast mer än bara motivation för att ta klivet in i arbetslivet eller för att återgå till studier. För att underlätta och stötta dig i detta har vi satt samman ett Individsamverkansteam, vilket är ett samordnat stöd av flera myndigheter.

Teamet består av representanter från kommunens arbetsmarknadsförvaltning, och socialförvaltning. Även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionens öppenvård/ psykiatri/närsjukvård finns med för effektiv samordning utifrån dina behov.

Teamets uppdrag är att stödja dig som deltagare till att kunna delta i ordinarie utbud av rehabiliteringsprocesser, studier och praktik för att så småningom komma ut i arbetslivet. Varje individs rehabiliteringsprocess är unik och teamet gör kontinuerliga avstämningar för att ge så bra förutsättningar som möjligt för att du ska komma vidare i din rehabiliteringsprocess.

I teamets verksamhet ingår det även att ge konsultativt stöd till berörda handläggare i de medverkande myndigheterna. I dessa fall svarar teamets företrädare på frågeställningar kring personen och lämnar en rekommendation om möjliga vägar till rehabilitering.

 

 Målgrupp för individsamverkansteamen

  • Person med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Behov av minst två myndigheters samverkan kring individen då problembilden är komplex och inte kan lösas inom ordinarie myndighetssamverkan.
  • Långtidsarbetslös, långtidssjukskriven, uppbär aktivitetsersättning, lång tid i bidragsberoende eller i ett tidigare skede identifierat behov av rehabilitering i samverkan.
  • Andra möjliga insatser är uttömda/uteslutna.
  • Deltagare ska bedömas kunna komma ut i arbetslivet.
  • Individen är delaktig och aktiv i sin egen process.
  • Det finns inte några hinder medicinskt eller socialt att påbörja arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatser.
  • Inget aktivt missbruk som påverkar rehabprocessen.
  • 16-64 år folkbokförd i Halland

 

 Så når du oss:

Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i IST kan skicka konsultation eller remiss till oss. Blanketten hittar du på https://www.sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter

Om du vill nå oss kan du maila ist.laholm@sfhalland.se 

Du kan också ringa teamkoordinatorn på telefon: 0703-62 47 22.

Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Carina Nilsson
Sidan uppdaterad den 18 mars 2021