JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Arbetsmarknad / Verksamhet arbetsmarknad / Stöd till dig utan arbete / Individsamverkansteam

Individsamverkansteamet, IST

Efter en lång tids frånvaro från arbetslivet och sociala sammanhang krävs det oftast mer än bara motivation för att ta klivet in i arbetslivet eller för att återgå till studier. För att underlätta och stötta dig i detta har vi satt samman ett Individsamverkansteam, IST, vilket är ett samordnat stöd av flera myndigheter.

Teamet består av representanter från kommunens arbetsmarknadsförvaltning, och socialförvaltning. Även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Hallands öppenvård, psykiatri och närsjukvård finns med för effektiv samordning utifrån dina behov.

Teamets uppdrag är att stödja dig som deltagare till att kunna delta i ordinarie utbud av rehabiliteringsprocesser, studier och praktik för att så småningom komma ut i arbetslivet. Varje individs rehabiliteringsprocess är unik och teamet gör kontinuerliga avstämningar för att ge så bra förutsättningar som möjligt för att du ska komma vidare i din rehabiliteringsprocess.

I teamets verksamhet ingår det även att ge konsultativt stöd till berörda handläggare i de medverkande myndigheterna. I dessa fall svarar teamets företrädare på frågeställningar kring personen och lämnar en rekommendation om möjliga vägar till rehabilitering.

 

 Målgrupp för individsamverkansteamen

  • Person med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Behov av minst två myndigheters samverkan kring individen då problembilden är komplex och inte kan lösas inom ordinarie myndighetssamverkan.
  • Långtidsarbetslös, långtidssjukskriven, uppbär aktivitetsersättning, lång tid i bidragsberoende eller i ett tidigare skede identifierat behov av rehabilitering i samverkan.
  • Andra möjliga insatser är uttömda/uteslutna.
  • Deltagare ska bedömas kunna komma ut i arbetslivet.
  • Individen är delaktig och aktiv i sin egen process.
  • Det finns inte några hinder medicinskt eller socialt att påbörja arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatser.
  • Inget aktivt missbruk som påverkar rehabprocessen.
  • 16-64 år folkbokförd i Halland

 

 Så når du oss:

Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i IST kan skicka konsultation eller remiss till oss. Blanketten hittar du på https://www.sfhalland.se/samverkansguiden/remisserblanketter

Om du vill nå oss kan du maila ist.laholm@sfhalland.se 

Du kan också ringa handledaren på telefon: 079-060 86 48.

Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Charlotte Eklind Tagesson
Sidan uppdaterad den 12 september 2022