JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Arbetsmarknad / Verksamhet arbetsmarknad / Jobb Laholm / Individsamverkansteam

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Individsamverkansteam

Individsamverkansteamet i Laholm är ett konsultativt myndighetsteam. IST Laholm arbetar med att utveckla en arbetsmetod mellan det konsultativa myndighetsteamet och kommunens Arbetsmarknadsinsatser (AMI/JobbLaholm) för att ge en samlad bild och samsyn kring personer med komplexa problem. JobbLaholm arbetar efter en modell med kartläggning, vägledning och coachning.

Handläggarna i teamet kommer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ekonomiskt bistånd och JobbLaholm Laholms kommun, Primärsjukvården samt Vuxenpsykiatrin. I teamet finns även en coach/arbetsmarknadsutredare som arbetar operativt med ca 20 deltagare och finns sida vid sida med deltagaren under resan mot egen försörjning.

Målgrupp

Målgruppen för verksamheten är personer mellan 18-64 år, de står idag långt ifrån arbetsmarknaden men är intresserade av att få hjälp med att prova vad som kan vara möjligt för dem. Personerna är arbetslösa, långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, långtidssjukskrivna eller står utanför ordinarie system, har ett behov av stöd från flera myndigheter/vårdgivare och där insatser från enbart en av de inblandade parterna inte bedöms kunna tillgodose personens behov.

Vägen till IST

Remiss skickas till JobbLaholms Kartläggningsteam med en specifik frågeställning som sedan tas upp i teamet vid behov.  IST-teamet ska fungera som en processtödjande funktion för JobbLaholms deltagare under tiden de är inskrivna på Jobb Laholm.

Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Laholm som finns på Samordningsförbundet i Hallands hemsida. Se till att även individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Därefter bjuds du som handläggare in till teamet för att dra ditt ärende och förhoppningsvis få med dig en rekommendation om fortsatt handläggning av ärendet. 

Så når du oss

Om du vill nå oss kan du maila till ist.laholm@sfhalland.se eller ringa på 0703-62 47 22. Du är välkommen att kontakta oss oavsett om du arbetar hos någon av parterna i teamet eller inom någon annan organisation.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Carina Nilsson
Sidan uppdaterad den 24 januari 2020