Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Arbetsmarknad / Avdelning arbetsmarknad / Jobb Laholm / Kommunala aktivitetsansvaret / Vad innebär det kommunala aktivitetansvaret?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret?

Laholms kommun har enligt Skollagen, 29 kap, 9 §, skyldighet att löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

Kommunen har inom ramen för ansvaret även till uppgift att erbjuda de ungdomar som berörs, lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna skall i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 

Är du en ungdom som inte går i gymnasieskolan eller inte har fått examensbevis?
Är du mellan 16 och 19 år, har avslutat grundskolan men inte fortsatt på gymnasiet?

Då kommer du att kontaktas av oss på JobbLaholm via brev, telefon eller besök för att höra vad du gör och erbjuda dig att delta i vår verksamhet. Vi bokar tid för ett första möte där vi pratar, om vad du gör nu och vad du har för önskemål inför framtiden.

Vi gör sedan en individuell planering för hur vi på bästa sätt kan gå vidare och stötta dig i fortsättningen. Det är frivilligt att delta.

Tackar du nej hör vi av oss till dig igen om tre månader, fram tills du fyllt 20 år.

 

Är du en förälder, anhörig eller kompis?

Känner du en ungdom som skulle behöva komma i kontakt med oss ?

Hör av dig till oss på JobbLaholm, så kan vi ge dig information om Kommunala aktivitetsansvaret och vad vi kan erbjuda.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lisette Jakobsson
Sidan uppdaterad den 24 januari 2020

Kontakt

Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 00
Campus Laholm, Skottegränd 3
312 80, Laholm

Assistent/KAA-handläggare

Helen Olander
Direkt: 0430-266 87
Mobil: 070-601 66 98

Arbetsmarknadsutredare

Jennie Johansson
Direkt: 0430-159 83
Mobil: 076-101 28 51

Arbetsmarknadsutredare

Anna Parker
Direkt: 0430-159 08
Mobil: 070-299 05 28

Länkar