Du är här: Start / Näringsliv & jobb / Näringslivsservice / Aktuellt

Aktuellt

Här kan du läsa om om vad som är på gång, så som företagsträffar, föreläsningar, utbildningar och annat som är av värde för dig som företagare i Laholms kommun.

________________________________________________

Välkommen till årets första näringsrika lunch med Offensiva Laholm!
Plats: Rejmes Bil, industrigatan 6, Laholm
Tid: 17 januari kl.11-13.
Sista anmälningsdag: 14 januari här

TEMA: BILEN, NU OCH I FRAMTIDEN

Dagens lunchvärd är Rejmes som också kommer att berätta om hur vi använder bilen idag och hur det skiljer sig ifrån hur vi kommer att framföra den i framtiden. Allt ifrån olika typer av ägande till vilket drivmedel vi kommer att använda.

Välkomna hälsar Offensiva Laholm

-------------------------------------------------------------------------------

Under temat "Bäst på kundrelationer - nyckeln till goda affärer" får vi lyssna till och inspireras av goda exempel från stora bolaget till de lite mindre lokala. Alla med samma fokus och goda framgångar men med olika strategier för att skapa den bästa relationen till sina kunder. 

Läs mer och anmäl dig här

_____________________________________________________

Sommar, semester och ledighet!

Sommar och semester står för dörren och vi är många som ser fram emot en längre ledighet, avkoppling och kanske en del aktiviteter.
Det har varit en intensiv inledning på året med en hel del möten och mycket arbete för att tillsammans med Laholms företag driva på näringslivsutvecklingen i Laholm. Konjunkturen är fortsatt stark vilket vi bl.a. kan se i nya arbetstillfällen och ökade investeringar. En del i detta är etableringar, där det har hänt en hel del det senaste halvåret. Idag byggs det eller finns avtal på över 120 000 m² samt reservation på ytterligare 200 000 m² mark.
Vi har träffat många företag genom olika frukost- och/eller lunchmöten samt besökt mer än 100 av Laholms företag. Har vi inte besökt ditt företag? Hör av dig så besöker vi gärna dig med.

Tillsammans med representanter för näringslivet har vi startat arbetet med att förbättra det lokala företagsklimatet.
Vi vill passa på att tacka alla företagare som är engagerade och delaktiga i alla olika aktiviteter eller hört av sig med synpunkter och förslag, utan er medverkan utvecklas inte Laholms kommun.

Vi håller semester under perioden 16 juli till den 6 augusti.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog och bra samarbete. Vi önskar er alla en skön sommar och trevlig semester!

<b>Peter M Larsson, näringslivschef Laholm</b>

PS! Passa på att testa "fobollsplanen" och "putting greenerna" på torget.

Se hela nyhetsbrevet här

 

 

Välkommen till en kväll där vi talar om vikten av ett lösningsfokuserat arbete avseende tillståndshantering mellan företagare och kommunens tjänstemän och politiker i Laholms Kommun.

• Plats: Gröna Hästen
• Datum: 7/3
• Tid:18.30 - 21.30 - Vi bjuder på en enklare måltid

Bakgrund. Vi är mitt uppe i en högkonjunktur där både företagen och kommunerna går för högtryck, företagen investerar, anställer och expanderar och är beroende av en väl fungerande näringslivsservice i respektive hemkommun.
Många kommuner har växtvärk beroende på ökad inflyttning och ökad efterfrågan på mark för etablering.

En del i denna expansion och utveckling är företagens behov av snabba, enkla och väl fungerande tillståndsprocesser.
Kommunerna är beroende av kompletta underlag och ansökningar samt att företagen förstår tillståndsprocesserna.

Hur kan vi tillsammans förbättra det lokala företagsklimatet och samverkan mellan kommunens politiker, tjänstemän och företagare.

Diskussionsfrågor
• Hur kan vi skapa ett lösningsfokuserat arbetssätt när det gäller tillståndsfrågor mellan företagare och kommunen
• Vad behöver företagaren förbättra för att underlätta hanteringen av sin tillståndsansökan
• Hur kan kommunen genom rådgivning underlätta olika tillståndsprocesser
• Kommunens roll som rådgivare respektive myndighet, innebörd, begränsningar och möjligheter
• Hur kan vi förbättra och underlätta kommunikationen före, under och efter tillståndsansökan
• Hur kan vi skapa en kontinuerlig förbättringsprocess genom att studera avvikelser i olika tillståndsansökningar
• Finns det exempel från andra kommuner som går att lära sig av
• Vad krävs för att förkorta handläggningstiden när det gäller underlag, information, kommunikation m.m.
• Hur kan vi tillsammans motverka negativ ryktesspridning och felaktig information

Välkommen hälsar
Peter M Larsson, näringslivschef, Laholms kommun och Stefan Andersson, ordförande, Företagarna

Anmälan senast 5/3 till

naringslivsenheten@laholm.se
är du medlem i Företagarna, anmäler du dig
enklast direkt till:
stefan.a.andersson@nara.ica.se
glöm inte meddela ev allergier

___________________________________

Aktuellt i januari

Det händer saker i Laholm!
Under flera år har Laholms kommun aktivt arbetat med att ta fram mark och nya planer för bostäder, industri och handel. Nu börjar det ge resultat. Inflyttningen är ett slående exempel. Kommunens vision var att uppnå 25 000 invånare år 2025, det passerades redan i oktober 2017.
Som ny chef för näringslivsenheten blir jag imponerad av det som gjorts och det som är på väg att hända i kommunen – drygt 40 ny- och ometableringar av företag inom de närmaste tre-fem åren. Lägg därtill de pågående bostadsprojekten, vilket ger ytterligare skjuts till inflyttningen. Så man kan utan överdrift hävda att det händer saker i Laholms kommun.
Kommunen har ett starkt strategiskt läge i södra Sverige med mycket goda kommunikationer, motorvägar (E6 och E4) och järnväg i direkt anslutning samt flygplatser med nationellt flyg och en hamn inom 30 minuter. När det gäller kompetens har vi dessutom högskola och universitet i närområdet - Halmstad och Helsingborg. Därför kan jag utan vidare påstå; förutsättningarna är på alla sätt mycket goda för en fortsatt positiv utveckling.
Näringslivsenheten i Laholms kommun är nu fulltalig, och vi står i startblocken för att hjälpa till att utveckla näringslivet. Caroline Bengtsson tar hand om frågor som rör handel, Anna-Lena Karlsson sköter näringslivsservicen och Patrik Johansson jobbar med företagsutveckling och etableringar. Och min roll, som näringslivschef, är att ansvara för enhetens verksamhet.

Peter M Larsson, näringslivschef Laholm

Läs vårt nyhetsbrev här 

______________________________________________

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 9 januari 2019