JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Dialog och träffar / Företagsstafetten

Företagsstafetten 2021

Ett litet urval av de företagare vi besökt. Se namnen på företagen och personerna längst ner på sidan. Besök facebook.com/naringslivetlaholm för att se fler bilder från företagsbesöken.

– resultatet av 122 företagsbesök i Laholms kommun

 

Från slutet av september till början av december 2021 träffade näringslivsenhetens fem medarbetare representanter för 122 företag i Laholms kommun.

Syftet med företagsbesöken var främst att få en nulägesbild av företagens behov för sin utveckling och hur kommunen bäst kan stödja företagarna. Syftet var även att stärka kommunens relationer med näringslivets företrädare och främja det lokala näringslivsklimatet.

Bred mix

Företagsbesöken var en situationsanpassad mix av intervju, samtal, diskussion och studiebesök, men med fokus på ett antal fördefinierade frågor. Samtalen skedde i de allra flesta fall hos respektive företag och varade i genomsnitt 1,5-2 timmar.
Samtalen skedde i förtroende och svaren på frågorna redovisas i rapporten utan att kunna härledas till enskilda personer eller företag.

Företagarna som besöktes representerade samtliga företagsformer och inom flera olika branscher. Majoriteten av företagen var dock aktiebolag och industri och handel var de branscher som var bäst representerade.
Antal anställda per företag var ganska lika fördelat i intervallerna 2-5, 6-10, 11-25 och 26-100.
46 % av företagen omsatte mer än 20 miljoner kronor om året och 40 % mellan 3 och 20 miljoner.

 

Framtidstro och behov närmaste åren

78 % av företagarna trodde att företagets omsättning kommer öka de närmaste tre åren, 20 % trodde på oförändrad omsättning och 2 % minskad.
När det gällde hur utvecklingen av antal anställda kommer se ut var motsvarande prognos för ökning 53 %, oförändrat 44 % och minskning 3 %.
Behov som behöver tillgodoses för att gynna företagens utvecklingen handlade mest om att hitta "rätt" personal (49 %). Men även lokaler (27 %), mark (20 %), kompetensutveckling (18 %) samt nya marknader (15 %), var relativt återkommande.

 

Stort tack till er vi hade förmånen att besöka!

Vi på näringslivsenheten uppskattade företagsbesöken väldigt mycket och fick med oss många bra idéer för fortsatt gott samarbete mellan företagarna och kommun, fortsatt utveckling av vår näringslivsservice och tankar kring kommunens utveckling generellt. Dessutom är underlaget ett bra material till kommande arbetet med en ny näringslivsstrategi.

Vill du inte läsa rapporten i sin helhet rekommenderar vi i första hand sidan 19-20 , där får du även ta del av näringslivsenhetens kommentarer och åtgärdsförslag. Rapport Företagsstafetten 2021

 

Bildtext

På bilderna ser ni fölljande:
1. Hisham och Kalle Baker, Baker Corp
2. Claes Spalding, Lantmännen Cerealia tillsammans med Anna-Lena och Reino från näringslivsenheten
3. Johan Karlsson, Knäreds Kyckling
4. Tobias Sibelius, Willys Hemma
5. Håkan Ingvarsson, Lindqvist Herrekipering
6. Anna Bengtsson, Haga Göstorp Psykiatri
7. Anna Sjöstrand och Oskar, Spandex

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 16 februari 2022