Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Företagsutveckling

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Företagsutveckling

Leder du ett företag som vill växa?

Vi vill hjälpa dig att ta vara på möjligheterna

Du som företagare i Laholms kommun ställs varje dag inför höga krav och utmaningar. Globaliseringen leder såväl till nya möjligheter som till ökad internationell konkurrens. Den allt snabbare tekniska utvecklingen och förändringen i omvärlden gör det svårare att hitta rätt kompetens och hålla sin personal uppdaterad.

  • Hur ser du på ditt företags framtid?
  • Hur har du tänkt bli mer konkurrenskraftig?
  • Har du funderat på nya produkter eller tjänster?
  • Vill du utöka din marknad?

Frågorna är många och för att nå utveckling och tillväxt i företaget krävs hårt arbete med en tydlig plan. Inom den offentliga världen har du ofta flera möjligheter att få hjälp för att nå framåt.

Vi vill hjälpa dig att finna dessa möjligheter, både på kort och på lång sikt!

Bra kan bli bättre

Tillväxt och utveckling i företaget kommer inte av sig själv. Vi erbjuder dig som företagare stöd i arbetet med att utveckla din verksamhet. Detta gäller oavsett om det handlar om utveckling av nya produkter eller tjänster, utveckling av befintlig och ny marknad, förstärkning av ledningsarbetet eller inventering av kompetens. I vårt nationella nätverk söker vi rätt resurs och samarbetspartner som vi föreslår för bästa lösning!

Exempel på lösningar kan vara: utvecklingsarbeten av produkt eller tjänst i samarbete med högskola, finansiering av utveckling, strategisk företagsledning, utbildningsinsatser.

Vi vill förstärka och utveckla det goda företagsklimatet!

Några exempel: Utvecklingsarbeten av produkt eller tjänst med högskola, finansiering för utveckling, strategisk företagsledning, marknadsutveckling och exportmarknad.

Arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling ska främjas!

Vi kartlägger och inventerar ert behov. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning samt utbildningar och kurser. Det kan gälla allt från en anställd till en större personalgrupp.

Några exempel: Affärsengelska, kurser för arbetsledare, CAD- kurser, truckkort eller arbetsmiljö, är exempel på utbildningsinsatser som vi kan erbjuda genom olika studieformer som t.ex. distansstudier. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 9 augusti 2017

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Patrik Johansson
Växel: 0430-15000
Direkt: 0430-15410
Mobil: 073-719 65 92

Länkar