JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Företagsutveckling / Timbanken

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Timbanken

Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. Timbanken är laddad med kompetens och ett antal timmar fri rådgivning för Hallands företagare.

När du ansöker om timmar i Timbanken kan du få tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom följande områden:

  • Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, sociala medier, varumärkesarbete och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar
  • Produkt/ tjänsteutveckling och import/esport
  • Digitalisering, teknik och automation
  • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Rådgivningen inom varje område utförs av 65 kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Hur kommer jag i kontakt med Timbanken?

Genom att anmäla dig på Timbankens  hemsida, www.timbanken.se . Där hittar du alla information du behöver.

Efter anmälan kontaktar vi på Näringslivsenheten dig och släpper det antal timmar vi kommer överrens om. Så snart du fått klartecken om att du tilldelats timmar, kan du boka tid hos den eller de konsulter du vill träffa.

Hur kan du använda timmarna i Timbanken?

Timmarna kan delas och användas till flera olika områden och konsulter eller så använder du samtliga fem timmar till en konsult och ett område. Timmarna kan användas till allt från att

  • förbättra din marknadsföring och försäljning?
  • satsa på en ny exportmarknad?
  • ett bollplank för att utveckla din produkt, tjänst eller idé?

Vilka är specialisterna och konsulterna i Timbanken?

Timbankens hemsida finns en utförlig presentation av alla konsulterna. Totalt är det 65 konsulter att välja på utifrån sju kompetensområden.

Konsulterna finns att nå i hela Halland. 

Vem står bakom Timbanken?

Region Halland finansierar, följer upp och kvalitetssäkrar Timbanken, ett basutbud av affärsutvecklarstöd. Det sker i nära samarbete med Hallands sex kommuner. I varje halländsk kommun finns det på kommunernas näringslivsenhet kontaktpersoner som du kan träffa för att diskutera Timbanken. Allt för att göra det enkelt och tillgängligt för dig.

Region Halland finansierar rådgivningen för att stimulera till utveckling och tillväxt av det halländska företagandet. Det finns ett kostnadstak på 3 miljoner per år vilket styrs av företagens efterfrågan på tjänster och varje kommun är tilldelade en pott baserad på antalet invånare i kommunen.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 29 oktober 2020