Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Kvalitetsdeklaration

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Kvalitetsdeklaration

Laholms kommun är angelägen om att ge invånarna bra och tillförlitlig service. Därför har kommunen antagit ett antal kvalitetsdeklarationer inom en rad områden.

Nedan anges vad företagare och blivande företagare kan förvänta sig beträffande kommunens insatser.

Näringslivsenhet

Företagare kan vända sig till kommunens näringslivsenhet med frågor som rör näringslivet och företagande i kommunen.

Näringslivsenheten hjälper till med:

 • Etablering
 • Nyföretagande
 • Industri- och tomtmark
 • EU-frågor
 • Stöd och finansieringsmöjligheter
 • Lokala nätverk och företagarföreningar
 • Kompetensförsörjning
 • Högskolekontakter

Näringslivsenheten driver även olika projekt som skall främja näringslivet, arrangerar företagsträffar och seminarier, medverkar till samverkan mellan olika företag och branscher samt fungerar som koordinator mellan företagen/näringslivet och kommunen.

För näringslivet gäller:

 • Du ska få personlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommunchef eller näringslivschef inom tre arbetsdagar om du vill etablera/förändra verksamhet eller har förfrågningar inom området näringslivsutveckling.
 • Du ska som företagare erbjudas flera olika alternativ till tomter för näringsverksamhet inom tre arbetsdagar.
 • Du ska som företagare erbjudas kostnadsfri rådgivning.
 • Näringslivsservice ska initiera minst fem träffar med företagen eller företags-/branschorganisationerna per år.

Synpunkter

Vi anser att verksamheten fungerar på ett bra sätt, men vi vill bli bättre. Därför tar vi gärna emot dina synpunkter på verksamheten. Och anser du att vi inte kunnat hålla vad vi lovat ber vi dig kontakta Medborgarservice i Stadshuset. Det sker enklast genom att:

 • Kontakta oss via e-post, medborgarservice@laholm.se
 • Ringa oss på telefon 0430-150 00
 • Besöka oss i Stadshuset eller på Rådhuset i Laholm
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 6 december 2011