JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Landsbygdsutveckling / LISA-projektet / Konferenser, möten

Konferenser, möten

Nya företagsetableringar till Hishult

Under våren 2012 pågick planer för utökning av industriområde i Hishult.

LISA-projektet anlitade Lars-Åke Söderholm, Hushållnings-
sällskapet, för att se över olika alternativ och ”genvägar” till aktivt arbete med utveckling av området.

Frågeställningen var om man med gemensamma krafter kan påskynda och effektivisera etableringstakten när/om planprocessen är klar?

Dessutom diskuterades behovet av lokaler och företagshotell, möjligheter för s.k. klusterbildning och samverkan.

Vid två tillfällen under våren 2012 träffades ett 20-tal deltagare på konsthallen i Hishult och diskuterade möjligheterna till utveckling av industriområdet.

Rapporten av Lars-Åke Söderholm finns under rubríken Läs mer...

Nybyggnadsmöte maj 2012

Hur kan möjligheter att bygga bostäder på landsbygden förbättras? Kan vi hitta tänkbara lösningar? Skapa nya samarbeten?

Långivare, byggentreprenörer, arkitekter, samhällsplanerare, politiker, representanter för företagarförening och byalag m.fl. deltog i mötet på konsthallen i Hishult för att diskutera och belysa frågorna om nybyggnation på landsbygden.

Birgitta Wadkvist från Boverket ledde diskussionerna för att vända problem och svårigheter till lokala möjligheter. 

Obs! En sammanställning av diskussionerna från mötet finns under rubriken "Läs mer..."

 Under rubriken "Länkar" hittar du följande referensmaterial:

• Årets sammanställning av bostadsmarknadsenkäten (BME 2012)

• "Förutsättningar för bostadsbyggande på landsbygden" från SKL

Avslutningskonferens LISA-projektet 9 maj 2012

Konferensen ägde rum på Varbergs kurort med deltagare från Sverige, Norge och Danmark. Intressanta resultat och en gedigen utställning med information om tiden med LISA-projektet presenterades.

Under konferensen presenterades bl.a. tre rapporter som finns under rubriken Läs mer....

Mer information hittar du på  www.lisakask.se

Summering av LISA-projektet i Laholm 2009-2012

LISA-projektet har pågått under tre år och det har skett många aktiviteter i Knäred, Vallberga och Hishult. Under kvällen den 12 april summerade vi projektet i Knäreds bygdegård tillsammans med ett 20-tal deltagare. Vi informerade om vad som skett i projektet och deltagarna fick i grupper diskutera arbetet med de lokala utvecklingsplanerna för respektive ort och ge sin syn på arbetet i projektet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 23 mars 2012