JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Landsbygdsutveckling / LISA-projektet / Lokala utvecklingsplaner

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Lokala utvecklingsplaner-LUP

LISA logga

Lokala utvecklingsplaner har arbetats fram för Hishult, Vallberga och Knäred.

Det har varit en lång process att från första ”idéverkstad”, via flera möten, samtal och informationsinsamling, till ”LUP-smedja” som var sista gemensamma träff i framtagningsprocessen.

Hantering, användande och uppdatering av LUP-en gjordes av respektive orts samhällsförening/byalag med sin ordförande som ytterst ansvarig.

LUP-en består av två delar:

- en informationsdel om ortens/bygdens bakgrund, historia och nuläge.

- en handlingsplan, som beskriver de åtgärder som behöver genomföras, så att alla de önskemål om utveckling och förändring som ortsborna önskar och prioriterar, skall kunna uppfyllas.

Kopior av LUP-arna finns hos byalagen/samhällsföreningen och under rubriken Läs mer... 

Collage4 lup handlingsplan

Forskning bygdeidentitet

Forskare från danska VIA University College har gjort en undersökning och studerat hur bygders identiteter uppstår, förändras och vilka faktorer som påverkar. Knäred är en av fyra orter i undersökningen. Den omfattande rapporten finns under rubriken Läs mer...

Trafiksäkerhet i Vallberga

I arbetet med att ta fram den lokala utvecklingsplanen för Vallberga påtalades bl.a. den trafikfara man upplevde i samhället, främst i stora korsningen. Man hade flera gånger försökt påtala detta men upplevde att ingen lyssnade och inget gjordes åt problemet.

Inom ramen för LISA-projektet bestämdes att man skulle bjuda in närmast berörda och ansvariga hos Laholms kommun och Trafikverket i Halland, till ett diskussionsmöte.

Mötet hölls i juni 2011 med mycket bra samtal och diskussioner.

Mötets minnesanteckningar hittar du under rubriken Läs mer …

 

EU loggor

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 24 januari 2012