Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Näringslivet i Laholm

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Näringslivet i Laholm

Laholms kommun har ett diversifierat, stabilt och konkurrens-kraftigt näringsliv som klarar förändringar i konjunkturen förhållandevis bra. Ryggraden i näringslivsstrukturen är till-verkande små- och medelstora företag inom trä- och verkstads-branschen, livsmedelsindustri och grafisk produktion. Största branschen är fortfarande Jord- och skogsbruksnäringen som ligger högt över rikssnittet. Nya företag har tillkommit inom turism och tjänstesektorn framför allt.

I kommunen finns idag drygt 3 500 registrerade företag i olika bolagsformer med 1100 aktiebolag och drygt 2000 enskilda firmor. Företagsamheten är god och varje år startar eller etablerar sig mellan 100-120 nya företag i kommunen. 

Laholms alla företag

För att förenkla för dig som vill hitta nya kontakter, leverantörer, kunder, samarbetspartners, produkter, arbetsgivare eller söker information om företagen i kommunen hjälper vi dig här. Vi erbjuder två företags- och branschregister som har lite olika sökfunktioner.

Informationen i registren är företagens egna uppgifter och Laholms kommun ansvarar inte för korrektheten i dessa. Företagsregistren uppdateras fortlöpande allt eftersom företagen själva anmäler sina ändringar eller nya företag tillkommer.

 Sök företag i Web Select Näringslivsregister

Registret innehåller information om firmanamn, adressuppgifter, telefonnummer, bransch m.m. Du kan även söka företag branschvis eller ortsvis. Uppdatering görs månadsvis för att visa så aktuella uppgifter som möjligt.

Vill du som företagare ändra uppgifter i registret?

Uppgifterna hämtas från de officiella källorna SCB, Skattemyndigheten osv. Rätta därför dina uppgifter redan vid källan – då blir det rätt i alla register. Läs mer under Komplettera uppgifter, i näringslivsregistret.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 11 juli 2019

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Anna-Lena Karlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 50
Mobil: 070-241 38 30
312 80 Laholm

Dokument