Du är här: Start / Näringsliv & jobb / Näringslivsservice / Näringslivet i Laholm / Destination Laholm / Värdskap Laholm / Sevärdheter / Slott

Slott

Förstora bilden - Lagaholms slottsruin.jpg

Lagaholms slottsruin

Lagaholms slottsruin

Bredvid Laholms Kraftstation ligger Lagaholms slottsruin. I Laholm fanns tidigt ett befäst hus som redan år 1231 blev benämnt i den danske Kung Valdemar Sejrs jordabok. Det befäster Laholm som den äldsta staden i Halland. Syftet med borgens läge på holmen i Lagan var främst att kontrollera kommunikationerna på Lagan, landtrafiken mellan Helsingborg och Oslo samt handelsstigarna från inlandet. En styresman stationerades på plats som även var stadens högste ämbetsman. Fästningen var omgiven av en ringmur och innanför den låg en borggård med flera byggnader. Huvudbyggnaden var ett högt torn.

Lagaholms slott belägrades gång på gång under de följande århundradena. Åren 1341-1360 tillhörde det Sverige och Magnus Eriksson. På 1400-talet under Engelbrektupproret intog svenskarna slottet under sitt plundringståg. På Gustav Vasas och hans söners tid sändes här efter här för att erövra slottet utan framgång. Sedan kom Nordiska sjuårskriget åren 1563-1570 och efter det var befästningen totalt förfallen. Först på 1600-talet moderniserades slottet på order av den danske kungen Christian IV. Det fick en femhörnig form för att kunna stå emot den nya tidens krigsföring och samtidigt ståndsmässigt kunna ta emot en kung med sitt sällskap.

Med artilleriets utveckling blev Lagaholms slott snabbt omodernt igen. Karl XI beordrade bönderna i trakten att riva slottet år 1675. Lagaholms ruin förföll sedan fram till åren 1923-1937 då ruinen grävdes ut. För att betala restaurationen arrangerade den dåvarande borgmästaren i Laholm, Axel Malmqvist, årliga krönikerspel, de så kallade Lagaholmsspelen.

Skottorps slott

Den ursprungliga huvudgården omnämns redan på 1300-talet som ett hemman kallat Veka. Under 1670-talet uppfördes en herrgård några kilometer längre bort. Arkitekten Niclas Eosander ritade och byggherre var hovkanslern Frans Joel Örnestedt, en av Karl XI:s ämbetsmän. När det blev bestämt att bröllop skulle hållas på Skottorp, mellan Karl XI och den danska prinsessan Ulrika Eleonora, gjordes en omfattande tillbyggnad. Efter Nicodemus Tessin d.ä:s ritningar uppfördes en två våningar hög festsal med kupol omgiven av rum för kungafamiljen. Den 6 maj 1680 vigdes Karl XI och Ulrika Eleonora i kungasalen.

Efter år av förfall rev år 1816 den nye ägaren, kommerserådet Peter Möller, större delen av slottet. Han anlitade Karl Fredrik Sundvall som arkitekt för det nya slottet. Det uppfördes i Empire-stil och krävde omfattande om- och tillbyggnationer. Slottet byggdes i två våningar med fristående flygelbyggnader och en engelsk park framför.

Skottorps slott räknas i dag som Sveriges bäst bevarade slott i Empire-stil och blev förklarat som byggnadsminne år 1986. Det ägs sedan år 2005 av familjen Müller-Uri och är öppet för visning under sommarmånaderna.

I dag finns även ett ostmejeri med butik inrymt i slottets stenstall. Från butiken kan man se hur tillverkningen av slottsostarna går till enligt gamla traditioner.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 16 maj 2012