Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Nyhetsbrev / Nyhetsbrev Oktober 2019 / Inledning Företagsklimat och ranking

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Inledning Företagsklimat och ranking

Laholms kommun jobbar målmedvetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Fokus just nu ligger på tillstånds- och tillsynsärenden. Och det har gett resultat. Företagare som ansöker om bygglov med kompletta handlingar kan få besked inom sju arbetsdagar. Insatserna har dock ännu inte gett eko i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Här ligger Laholms kommun på plats 100.

I våras presenterade Svenskt Näringsliv huvudresultatet av undersökningen. På skalan 1-6 fick Laholms kommun "betyget" 3,5 som sammanfattande omdöme vilket är samma resultat som 2018. Historiskt sett har emellertid kommunen legat avsevärt högre, och tillhörde tidigare topp tio i Sverige.

Rankingen som offentliggjordes den 24 september av Svenskt Näringsliv är gjord utifrån vårens undersökning av det lokala företagsklimatet.

Att ligga bra till i Svenskt Näringslivs undersökning är ett viktigt mål för såväl politiker som handläggande tjänstemän. För att förbättra företagsklimatet drivs därför ett treårigt projekt, som med olika insatser ska ge Laholms kommun ett rejält lyft. Initialt har fokus satts på tillstånds- och tillsynsärenden. Inom gruppen tillståndsärenden ryms bland annat bygglov, serverings-, miljö- och livsmedelsfrågor. Delar av samma områden återkommer när det gäller tillsynsfrågor.

Från företagarhåll har det hävdats att handläggning av bygglov generellt sett tar väldigt lång tid. Sett i backspegeln stämmer det till viss del, men inte i dag. Besked om bygglov med kompletta handlingar ges i genomsnitt inom 17 arbetsdagar för alla typer av bygglov, när det gäller företagsärenden är tiden ännu kortare, sju dagar. Tar det längre tid är skälet oftast handlingar som ej är kompletta.

Tillsammans med handläggarna på bygglovkontoret jobbar vi med att plocka fram så mycket fakta som möjligt om handläggningstider och bemötande. Återkoppling till enskilda företagare som sökt tillstånd hos kommunen är ett exempel. Numera ges de möjlighet att direkt ge sin syn på handläggningen och bemötandet, genom att näringslivsenheten ringer upp och frågar sökande företagare.

Ett annat konkret initiativ som gett bra respons är gemensamma tillsynsbesök. Handläggare i tillsynsärenden har ibland svårt att både utöva tillsyn och ge råd. En del företagare som åläggs att åtgärda påpekanden har ibland haft svårt att samtidigt få råd på åtgärder. Därför prövar vi att tillsammans med företrädare för näringslivsenheten utöva tillsyn. Företaget då kan fråga näringslivsenheten om råd.

I projektet "förbättrat företagsklimat" finns dessutom en referensgrupp med företagare där olika förslag diskuteras.
Den så kallade Rättviksmodellen har i mångt och mycket varit förebild för kommunens treåriga projekt för ett bättre företagsklimat. Handläggare har utbildats i modellen och i höst väntar nya utbildningsinsatser.

Men för att vi alla skall kunna vara stolta över Laholm och vårt företagsklimat krävs det att vi tillsammans strävar mot samma mål -  ett företagsklimat i toppklass!

Peter Severin Larsson, näringslivschef Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 30 september 2019

kontakt

Näringslivschef

Peter Larsson
Växel: 0430-15000
Direkt: 0430-15531
Mobil: 073-069 99 69

Länkar