JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Unga entreprenörer

Unga entreprenörer - näringslivets framtid

Vi har ett nätverk med driftiga personer och företagare under 30 år, där de kan träffas och utvecklas tillsammans med likasinnade. Förutom att dela erfarenheter med varandra förmedlas inspirerande erbjudanden och event. Framför allt är det deltagarnas egna önskemål och behov som styr innehållet. 

Ibland finns anledning att kommunicera direkt med unga företagare och entreprenörer. Det kan exempelvis handla om att förmedla möjligheter och erbjudanden om kompetensutveckling, finansiellt stöd/bidrag, föreläsningar och liknande. Emellanåt är dessa erbjudanden enbart för personer under 30 år.

Men det finns också anledning att värna speciellt om nästa generation företagare och öka värden kring varumärket Laholm.

Är du intresserad av att vara med i nätverket börjar du med att skicka ett mejl till naringslivsenheten@laholm.se med uppgifter som; för- och efternamn, den mejladress vi ska använda, telefonnummer och födelseår.

Observera att du genom att skicka mejl med dina uppgifter godkänner du att Laholms kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din anmälan till nätverket Unga entreprenörer.
De uppgifter som vi behandlar är de som du lämnar i mejlkorrespondensen.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna du lämnat in. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att förmedla erbjudanden och relevant information till unga entreprenörer i Laholms kommun.

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt till radering av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen kan de lagarna avgöra kommunens möjlighet till radering och även reglera till vilka personuppgifterna lämnas ut.

Laholms kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@laholm.se. Du kan anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

Kontakta kommunstyrelsen på kommunstyrelsen@laholm.se om du har frågor, vill ha tillgång till dina uppgifter, begära rättelse eller radering. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på www.laholm.se/gdpr.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 19 januari 2023