Du är här: Start / Näringsliv & jobb / Upphandling

Upphandling

När Laholms kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader måste den följa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Lagen syftar till att alla leverantörer ska kunna vara med och konkurrera om affärerna. Ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Laholms kommun har en samordnad upphandlingsenhet som sköter upphandlingen av det som kommunen behöver för sin verksamhet.

En upphandling kan antingen leda till ett ramavtal eller ett enskilt köp. Inom områden där kommunen har fortlöpande behov tecknas ramavtal. Ramavtalet anger att kommunen ska köpa varan eller tjänsten hos den leverantör som vunnit upphandlingen.

Ett ramavtal innebär att kommunen har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss typ av vara eller tjänst av en viss leverantör under en given tidsperiod.

Ramavtal ska följas. Det innebär att kommunens inköp av den aktuella varan eller tjänsten ska göras från den leverantör som kommunen har ingått ramavtalet med.

Kommunen annonserar upphandlingar över direktupphandlingsgränsen på kommunens hemsida och på Tendsign.

Laholms kommun upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 350 miljoner kronor.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan uppdaterad den 24 oktober 2018

Kontakt

Upphandlare

Eva Ahlgren
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-154 05
Mobil: 070-606 16 62
Fax: 0430-100 10
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar