JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Upphandling

Upphandling

När Laholms kommun köper varor, tjänster och byggentreprenader måste den följa lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Lagen syftar till att alla leverantörer ska kunna vara med och konkurrera om affärerna. Ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Laholms kommun har en upphandlingsenhet som centralt genomför upphandlingar av det som behövs för kommunens verksamheter.

En upphandling kan antingen leda till ett ramavtal eller ett enskilt köp. Inom områden där kommunen har fortlöpande behov tecknas ramavtal. Ramavtalet anger att kommunen ska köpa varan eller tjänsten hos den leverantör som vunnit upphandlingen.

Ett ramavtal innebär att kommunen har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss typ av vara eller tjänst av en viss leverantör under en given tidsperiod.

Ramavtal ska följas. Det innebär att kommunens inköp av den aktuella varan eller tjänsten ska göras från den leverantör som kommunen har ingått ramavtalet med.

Kommunen annonserar upphandlingar över direktupphandlingsgränsen på kommunens hemsida och på Tendsign.

Laholms kommun upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 700 miljoner kronor.

Nu finns en upphandlingsplan för 2022-2023

Laholms kommun listar de upphandlingar som vi planerar att annonseras under perioden 2022-2023.

Upphandlingsplanen visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. Upphandlingsplanen är preliminär och kan komma att förändras. 

Upphandlingsplanen är indelad i kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar (som administreras av upphandlingsenheten) samt upphandlingar som genomförs av Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Niklas Rosberg
Sidan uppdaterad den 10 mars 2021