Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Upphandling / Extern remiss

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Extern remiss

Extern remiss innebär att Laholms kommun ger företag och organisationer möjlighet all lämna synpunkter på utkast till förfrågningsunderlag, innan upphandlingen annonseras. När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuella förändringar i förfrågningsunderlaget.

Så har vi gjort

Det finns inget speciellt förfaringssätt för att nå ut till marknaden med en extern remiss. Vi har därför valt att annonsera genom vårt upphandlingsverktyg, TendSign, och har tydligt angett i annonsen att det inte handlar om en upphandling utan extern remiss. De leverantörer som väljer att ge kommentarer och synpunkter gör det via funktionen "Frågor och Svar" i TendSign.

Var hittar jag den externa remissen?

För att ta del av den externa remissen och lämna synpunkter klickar du på www.tendsign.com (under länkar) och skapar ett kostnadsfritt ett användarkonto på Tendsigns webbplats. Behöver du hjälp ska du kontakta TendSign support på tel: 0771-440 200. I samband med att kommunen annonserar den externa remissen i Tendsign visas remissen samtidigt på kommunens webbplats på sidan Aktuella upphandlingar som du ser i menyn.

Vad händer sedan?

Vi kommer att gå igenom samtliga inkomna synpunkter och sammanställa materialet. Tillsammans med en arbetsgrupp kommer vi sedan att välja om vi ska justera förfrågningsunderlaget med hänsyn till de svar som kommit in. Kort därefter kommer publicering att ske i TendSign.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan granskad den 11 april 2018