JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Upphandling / Anbud till Laholms kommun

Anbud till Laholms kommun

Tips och råd till leverantörer

Bevaka kommunens upphandlingar

Alla upphandlingar Laholms kommun gör utom vissa direktupphandlingar offentliggörs i en allmänt tillgänglig nationell databas. Det första och kanske viktigaste rådet är därför att ha någon form av bevakning av när kommunen annonserar sina upphandlingar. Laholms upphandlingar annonseras på kommunens webbplats och på bevakningstjänster som OPIC.

Hämta förfrågningsunderlaget

När en upphandling som rör ditt verksamhetsområde annonseras kan du hämta förfrågningsunderlaget elektroniskt här på kommunens hemsida. Du kan även vända dig till någon på upphandlingsenheten för att få en papperskopia.

Besvara frågorna klart och tydligt

En offentlig upphandling genomförs skriftligt. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade. Tänk därför på att läsa igenom förfrågningsunderlaget mycket noga när du lämnar anbud till kommunen. Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

Fråga om någonting är otydligt

Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med kommunens upphandlingsenhet. Om kommunen får synpunkter i tid kan kommunens handläggare göra förtydligande eller rättelser som når alla som har begärt/kommer att begära ut förfrågningsunderlaget.

Kontrollera att alla skallkrav är uppfyllda

Anbud som inte uppfyller skall-kraven kan inte tas upp till prövning. Kontrollera därför extra noga att alla obligatoriska krav är uppfyllda innan du lämnar in ditt anbud

Lämna anbud elektroniskt

Laholms kommun tar endast emot anbud elektroniskt via upphandlingsverktyget TendSign. Verktyget är kostnadsfritt för leverantörer och hjälper till att säkerställa att de anbud som lämnas in är fullständiga och inte behöver förkastas på grund av formaliamisstag. I förfrågningsunderlaget framgår hur man gör för att lämna anbud i TendSign.

Lämna in anbudet i tid

Anbud som lämnas in för sent får inte vara med och konkurrera om den aktuella upphandlingen. Kontrollera därför när sista anbudsdag är och lämna in anbudet i god tid innan anbudstiden går ut.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: KRI
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Niklas Rosberg
Sidan uppdaterad den 22 oktober 2020