Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Upphandling / Utmanarrätt

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Utmanarrätt

Vill du utmana kommunens verksamhet?
Laholms kommun har beslutat att ha utmanarrätt. Det innebär att företagare och privatpersoner kan utmana kommunen om att få driva kommunal verksamhet.

Utmanarrätten innebär att den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver får utmana denna.

Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt, för att finna helt nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på. Målet är att nå en högre effektivitet och säkerställa god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedlemmarna.

Vad kan utmanas?

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag för myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egen personal.

Om någon föreslår en utmaning för en verksamhet som redan idag är konkurrensutsatt och som enligt avtal drivs av en entreprenör betraktas utmaningen som en intresseanmälan om att delta i kommande upphandling för den aktuella verksamheten.

Vem beslutar?

Den nämnd som ansvarar för den utmanade verksamheten ska handlägga och besluta om utmaningen ska antas och leda till en förstudie eller annan åtgärd. Nämnden kan också vid en prövning besluta att verksamheten inte ska konkurrensutsättas och avslå utmaningen. Beslutet ska motiveras.

Antas utmaningen inleds en förstudie som blir underlag för nämndens eller kommunstyrelsens beslut. Blir beslutet att verksamheten ska konkurrensutsättas lämnas ärendet vidare för upphandling i vanlig ordning. Alla intressenter kan delta vid konkurrensutsättningen, inte bara utmanaren.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Karlsson
Sidan granskad den 11 april 2018

Kontakt

Upphandlare

Eva Ahlgren
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-154 05
Mobil: 070-606 16 62
Fax: 0430-100 10
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument