Du är här: Start / Nyheter

Nyheter från Laholm

 • Ranking av företagsklimat

  Publicerad den 24 september 2019

  Laholms kommun jobbar målmedvetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Fokus just nu ligger på tillstånds- och tillsynsärenden. Och det har gett resultat. Företagare som ansöker om bygglov med kompletta handlingar får numera besked inom sju arbetsdagar. Insatserna har dock ännu inte gett eko i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Här ligger Laholms kommun på plats 100.

 • Byalagsträff Skottorp

  Publicerad den 19 september 2019

  Det är mycket på gång i Skottorp, inte minst Haga, ett helt nytt bostadsområde för 250-300 familjer, och om-/tillbyggnad av skolan. Det och mycket annat diskuterades på byalagsträffen.

 • Cykelstråk i Knäred och Veinge

  Publicerad den 11 september 2019

  Hur ska gående och cyklister på ett tryggt och smidigt sätt ta sig till planerade hållplatser i Knäred och Veinge när tågen börjar stanna på orterna? Det kommer två trafikplanerare från konsultföretaget Ramboll att ge svar på innan året är slut.

 • Byalagsträff i Hishult

  Publicerad den 5 september 2019

  Det var en välbesökt byalagsträff i konsthallens fina miljö, så många som 60 deltagare medverkade. Det märktes att invånarna är engagerade och trivs med gemenskapen på orten.

 • Familjehem sökes

  Publicerad den 4 september 2019

  Laholms kommun behöver omgående hjälp av en familj som kan ta emot ett eller flera barn. Är ni villiga att för en längre tid ta emot ett eller flera barn som om de vore ert eget?

 • Ombyggnad av korsning Stora Strandvägen-Kustvägen

  Publicerad den 4 september 2019

  I samband med ombyggnad av korsningen kommer Laholmsbukten VA att förnya befintliga vatten, spill- och dagvattenledningar. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå fram till våren 2020.

 • Kommunen fortsätter att växa

  Publicerad den 2 september 2019

  Laholms kommuns tillväxt befästs. Under årets första sex månader ökade befolkningen med 194 personer till totalt 25 685. Med samma tillväxttakt i höst kommer den prognosticerade ökningen på 311 invånare för hela året att passeras med råge när 2019 går mot sitt slut.

Länk