Du är här: Start / Nyheter

Nyheter från Laholm

 • Träff med byalagsrådet

  Publicerad den 15 februari 2019

  Landsbygdsutvecklaren som lots och kontaktperson, svarar för återkommande möten med byalagsrådet, medverkar till invånardialog med 14 områden och byalag samt ger projektstöd – det är kärnan i landsbygdsutvecklarens uppdrag.

 • Tyck till om kommunal service

  Publicerad den 15 februari 2019

  För tredje gången deltar Laholms kommun i SKLs enkätundersökning, Kritik på teknik, där kommuninvånarna får tycka till om den kommunala servicen avseende gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. 1 000 slumpvis utvalda ges möjlighet att svara på enkäten.

 • Temadag om ekonomi

  Publicerad den 13 februari 2019

  Upplevd ohälsa är inte så sällan kopplad till ekonomiska bekymmer. Det kan handla om spelmissbruk, hur man ska klara hyran för boendet, lättlockade lån med skyhöga räntor och långvarig arbetslöshet. Liksom tankar om den framtida pensionen räcker till.
  Den 28 februari bjuder preventionsenheten på Laholms kommun in allmänheten, ung som gammal, till ett späckat program där dessa frågor, och andra som är kopplade till den privata ekonomin, står i centrum.

 • Utbildningsdagar för politiker

  Publicerad den 7 februari 2019

  En politiker som valdes in i fullmäktige redan 1977. Och en helt nybakad fullmäktigeledamot. Under två utbildningsdagar sitter de med ett 80-tal andra förtroendevalda i aulan på Campus Laholm för att förkovra sig om kommunen, det kommunala regelverket, kontrollfunktioner, kommunens ekonomi, politiker- och tjänstemannarollen och även bli uppmärksammade på hot och våld som kan förekomma mot politiker.

 • Kommuninvånarna allt tryggare

  Publicerad den 24 januari 2019

  Brottsförebyggande rådet (Brå) och larmföretaget Verisure kommer till samma slutsats i sina respektive rapporter, otryggheten ökar i Sverige. Den bilden stämmer dock inte med förhållandet i Laholms kommun.

 • Laholm i Glokala Sverige

  Publicerad den 24 januari 2019
 • Forma Rådhusets framtid

  Publicerad den 16 januari 2019

  Vilken typ av kulturverksamhet ska bedrivas i Rådhuset i Laholm? Det vill kulturenheten på Laholms kommun ha kommuninvånarnas förslag på.

Länk