Du är här: Start / Nyheter / Akut stöd med anledning av torkan

Akut stöd med anledning av torkan

Många drabbas hårt av torkan, inte minst lantbruksnäringen. Bristen på regn har gett sämre skördar och fodret börjar ta slut. Sinande brunnar gör det svårt att förse djuren och hushållen med vatten.

Laholms kommun stödjer lantbruksnäringen och privatpersoner med åtgärder för att motverka oönskade effekter av den långvariga torkan inom de områden där kommunen har kompetens och möjlighet att påverka.

Slut på vatten

Har man privat brunn och inte kommunalt vatten är man själv ansvarig för sin vattenförsörjning. Det är naturligtvis bra att i förväg planera inför en eventuell kris men för flera är krisen nu redan ett faktum.

Vatten till husbehov

Vill man köpa vatten på flaska är det enkelt att hitta i vanliga handeln. 

Om den privata brunnen sinar och hushållet blir utan vatten till hygien och förtäring bör man i första hand vända dig till bekanta eller grannar. Ett annat tips är kommunens utomhusbassänger där det mot entréavgift finns tillgång till bassänger, toaletter och duschar, men nu under torkan även möjlighet att fylla medhavda dunkar med upp till 25 liter vatten att ta med sig hem utan extra kostnad.

Information om friluftsbadens öppettider, entréavgifter med mera kan du läsa via länk här på sidan.

Det går även att hämta mindre mängd vatten i dunk från Laholmsbuktens VA:s hämtstationer, mer information om hämtstationerna finns via länk till LBVA:s hemsida här på sidan.

Behov av större mängd vatten

Behöver man större mängder vatten är det inte lika enkelt, här får man snarare söka efter de som har tankar att transportera vatten. Vi har lokaliserat två företag som kan leverera lokalt till lantbrukare med djurbesättningar:

Kjellssons åkeri AB, Rutger 070-52 19 091

Bröderna Olssons åkeri AB, Hasse 070-34 97 810 eller kontoret 0430- 201 11

Information om fler vattenleverantörer som kan leverera lokalt i kommunen mottages tacksamt – kontakta Medborgarservice på 0430-150 00 eller medborgarservice@laholm.se

Vid behov av akut hjälp till lantbrukare med egen brunn som blivit tom på vatten kan man kontakta Räddningstjänsten.

Spara vatten

Tips på hur du kan spara på vattnet kan du läsa via länk till Laholmsbuktens VA här på sidan.

Upplåter grönytor

För att bistå lantbruksnäringen i denna svåra situation upplåter Laholms kommun alla grönytor som inte är utarrenderade eller redan har klippts till lantbrukare som behöver gräs till djurfoder. Privata markägare uppmanas att göra likadant.

Rättvis fördelning

För att gräset ska räcka till så många som möjligt är utgångspunkten att en lantbrukare endast får reservera en grönyta. De grönytor som finns att välja mellan är markerade på kartor med streck. Kartorna finns här på sidan under ”Mark för foder".

Privata markägare drar sitt strå till stacken

Det finns privata markägare som upplåter sin mark till djurfoder. Ett enkelt sätt att anmäla sitt intresse och komma i kontakt med både markägare och personer som behöver djurfoder, är facebookgruppen "Foderhjälpen".

Ansök om att få klippa gräs

Gräsklippningen ska ske professionellt. En lantbrukare som vill ansöka om att få klippa gräs på en grönyta måste kontakta Arian Limani på telefon 0430-153 35. Det går inte att ansöka via e-post. Gäller det privat mark kommer du hänvisas till markägaren. För den som får tillåtelse att klippa gräs på kommunal mark gäller:

  • Gräset får behållas. Däremot ges inte betalt för gräsklippningen.
  • Gräset får inte säljas utan endast användas som foder till de egna djuren.
  • När balarna är pressade ska balarna tas bort omgående.
  • Kommunen tar inte ansvar för att det kan finnas stenar, burkar, plast eller annat olämpligt i gräset. Därför ansvarar lantbrukaren för eventuella skador som kan uppstå på marken eller närliggande bebyggelse i samband med gräsklippningen.

Se upp för Stånds

Den giftiga växten Stånds (Scenecio jacobaea eller Jacobaea vulgaris) breder ut sig mer och mer i länet. Det är viktigt att komma ihåg att den är giftig för hästar och kor och just nu, när  man kanske slår av marker som inte i normala fall brukar ges till foder, måste man se upp. Det gäller också ensilage.

Samtalsstöd

Extrema situationer påverkar ofta både hälsa och relationer. Oro, ångest och sömnproblem är vanligt. Ibland kan det kännas bra att prata med någon istället för att bära allt inom sig. Du är välkommen att kontakta kommunens familjerådgivning för samtalsstöd på telefon 0430-156 83 eller 0430-158 48.

Så jobbar andra myndigheter och organisationer

Under länkar kan du läsa om hur andra myndigheter och organisationer jobbar med torkan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 13 juli 2018