Du är här: Start / Nyheter / Entreprenörsskola förfinar affärsidé

Entreprenörsskola förfinar affärsidé

Publicerad 04 oktober 2019

Förfinad affärsidé och stärkt roll på marknaden. Det kan Entreprenörsskolan i Laholm bidra med genom sin höstkurs på Campus Laholm med start den 8 oktober. Kursen vänder sig till nya företagare i kommunen som känner behov av inspiration och injektion i sitt företagande.

Under drygt tio år har Laholms kommun tillsammans med Coompanion och Nyföretagarcentrum drivit Entreprenörsskola i kommunen. Alltid med bred inriktning för företagare inom vitt skilda branscher. Höstens kurs omfattar sammanlagt åtta pass.

- Entreprenörsskolan är en bra och inspirerande utbildningsform för företagare som ganska nyligen kommit igång med sin verksamhet. De får en bra utbildning samtidigt som de kan bolla idéer som kan leda vidare, säger näringslivschef Peter Severin Larsson.

Annorlunda inriktning

Entreprenörsskolan i Laholms kommun har sedan ett par års tid valt en lite annorlunda inriktning. Affärsplan, budget och ekonomi har tonats ner till förmån för andra aspekter på företagandet som kursarrangörerna fått signaler om och lyft fram.

 Självklart ska vi vara lyhörda och anpassa kursen efter förändringar som sker i näringslivet. Därför inriktar vi oss numera på att företagaren ska förstå sin marknad, tänker över sin prissättning och vad som skiljer den egna idén från konkurrenternas, säger näringslivsutvecklare Anna-Lena Karlsson (bilden) på Laholms kommun.

Ekonomiska aspekter på företagandet är förstås inte ovidkommande. God ekonomi är naturligtvis grunden för verksamheten. För denna del av företagandet hänvisar näringslivssekreteraren till Nyföretagarcentrum och Verksamt.se.
- Här ges mycket bra rådgivning till den enskilde företagaren, säger Anna-Lena Karlsson.

Grupprådgivning

Ett annat inslag som är nytt för i år är grupprådgivning. Företagarna lär av varandra och dryftar olika spörsmål som på ett eller annat sätt kan beröra alla oavsett verksamhetsinriktning.

100 företagare

Fram tills nu har drygt 100 företagare gått Entreprenörsskolan i Laholms kommun. Skolan har varit en viktig grundplåt för uppbyggnaden av deras verksamhet. För i grund och botten börjar alla företagare i liten skala för att så småningom växa och bli större. Det man fått med sig från Entreprenörsskolan har varit en bra språngbräda för framtida expansion.

Årets kurs börjar, som tidigare sagts, den 8 oktober.

- Visserligen är vi nu nära kursstart, men det finns plats för några fler, säger Anna-Lena Karlsson och uppmanar dem som funderar på att få en bra utbildning i företagande att anmäla sig. Jag lovar, man ångrar sig inte.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 4 oktober 2019

Länk