JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Fem förvaltningar blir fyra i besparingsförslag

Fem förvaltningar blir fyra i besparingsförslag

Publicerad 31 januari 2023

Med anledning av det svåra ekonomiska läget i kommunen och de besparingar på 35 miljoner som måste göras, har politiken föreslagit att kommunledningen ska titta på större organisationsförändringar

Idag livesändes ett informationstillfälle för kommunens medarbetare där kommunchef Anders Einarsson tillsammans med övriga förvaltningschefer delade information kring möjliga större organisationsförändringar med tanke på att Laholms kommun ska göra besparingar på 35 miljoner kronor.

Utredningsuppdrag från kommunstyrelsens ledningsutskott till kommunchefen:

  • En reducering av kommunens förvaltningsorganisation. Genom sammanslagning och överföring av uppgifter ska utredningen visa hur förvaltningsorganisationen kan minskas från fem till fyra förvaltningar. En översyn av den politiska nämndorganisationen ingår inte i uppdraget.
  • En förflyttning av personella resurser från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning i syfte att stärka och effektivisera kommunstyrelsens ledning och samordning av den översiktliga och långsiktiga planeringen.

   –  Det vi i kommunledningsgruppen tittar på just nu är möjligheten att fem förvaltningar blir fyra, samt att kommunstyrelsen stärker sin förvaltning vad gäller mark- och exploateringsfrågor samt översiktlig planering. Detta skulle medföra en stor omställning för många anställda vilket vi känner ett stort ansvar för. Det väcker många känslor och frågor, hos verksamheten i stort och hos både er och oss, som enskilda individer, sa kommunchef Anders Einarsson i informationsmötet.

Förändringar som framför allt diskuteras

Det som specifikt föreslagits är att titta på Kultur- och utvecklingsförvaltningen (KUF) och hur kommunen skulle kunna integrera KUFs verksamhet med övriga förvaltningar

  –  Detta är ju en stor förändring och ledningen vill vara tydlig med att i beslutet tittar vi just nu bara på vad det innebär att lyfta över KUFs verksamhet till övriga förvaltningar. Vi tittar just nu inte på vilka rationaliseringar som denna förändring eventuellt långsiktigt kan leda till. Beslut kring sådana eventuella förändringar får vänta tills organisationsförändringen är beslutad och genomförd. Däremot så fortsätter processen med genomlysningar inför budget 2024, som redan inletts inom alla 5 förvaltningar.

Oavsett utgången är det här en process som kommer att ta tid. Själva genomförandet av en organisationsförändring kommer att fortgå in i 2024. Kommunledningen är dock måna om att processen fram till själva beslutet blir så effektiv som möjligt, för att minska perioden av otrygghet för alla berörda.

Viktigt med kommunikation

Denna översyn måste göras med omsorg om samtliga medarbetare och den verksamhet kommunen bedriver. Men kommunledningen är tydlig med att det är viktigt att börja kommunicera i ett tidigt skede, för ökad förståelse och för att det ska bli ett korrekt budskap som når ut.

 –  Oavsett hur informationen ser ut, så är det viktigt att den är korrekt och stämmer överens med de diskussioner som vi faktiskt har. Vi kommer att dela information och erbjuda möjlighet till dialog löpande, säger Anders Einarsson.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 31 januari 2023