JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Fortfarande tryggt att bo i Laholm tycker laholmarna

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Fortfarande tryggt att bo i Laholm tycker laholmarna

Publicerad 06 februari 2023

Säkerhetschef Karin Martini och kommunpolis Kristian Nilsson som står bakom arbetet med trygghetsenkäten i Laholms kommun.

Laholms kommun har genomfört Trygghetsenkäten varje år sedan 2016 och det är säkerhetschef Karin Martini och kommunpolis Kristian Nilsson som står bakom arbetet. 2022 års enkät som bygger på 1575 svar från laholmarna har just presenterats. Det är ett högt antal precis som tidigare år.

Trygghetsenkäten bidrar med viktig information till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Laholms kommun. Det vill säga Medborgarlöftet som nyligen skrevs under av kommunchef Anders Einarsson och Gustav Rosén Zetterberg, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Laholms kommun. (Läs om det längst ner.)

89,2 % känner sig trygga i området där de bor och 94,7 % känner sig trygga i sitt hem. Det är höga siffror helt i linje med tidigare års positiva nivåer. Kvinnor är en övervägande majoritet bland enkätsvaren liksom tidigare år och den vanligaste åldersgruppen är 46–65 år. Dessutom är invånare i centralorten Laholm i stor majoritet bland enkätsvaren.

- Det bör nämnas att enkäten bygger på människors upplevda känsla och inte nödvändigtvis konkreta fakta. Självklart kan känslan bygga på faktiska upplevelser och känslor och oro är viktigt och ska alltid tas på största allvar, menar Karin Martini.

Viktigt att komma till rätta med otrygghet och oro

På frågan var i Laholms kommun man känner sig otrygg, svarar en majoritet Campus Laholm, Lagaholmsskolan och Aktivitetshuset på Campus. Även Centrala Laholm, Glänningeområdet runt sjön och skolan och Coop bredvid Campus nämns. Antalet inbrott är lågt i kommunen men invånarnas oro att råka ut för det eller stöld ligger ändå i topp.

Fortkörning har varje år varit den största orsaken till känslan av otrygghet i området där man bor. Så är det även i enkäten 2022 även om det benämns som trafik och allmän otrygghet.

- I vilka sammanhang känner man då oro i kommunen? Svaret är som tidigare år – mörker under kvälls- och nattetid. Avsaknad av belysning likaså. Likaså är grupper av ungdomar, ibland med utländsk härkomst enligt enkätsvaren, en återkommande orsak till invånarnas upplevda otrygghet år efter år. Grupper av ungdomar är oftast framför Coop och kring Campusområdet enligt enkäten, menar kommunpolisen Kristian Nilsson.

De här brottförebyggande åtgärderna vill laholmarna ha:

  • Polis och socialtjänst ska få mer resurser att jobba förebyggande redan från årskurs 4 och göra punktinsatser när och där det behövs.
  • Det ska finnas aktiviteter för ungdomar och platser för dem. De ska helt enkelt ha en meningsfull fritid.
  • Det behöver arbetas långsiktigt så att fler pojkar ska få fullständiga betyg i grundskolan, klara gymnasiet för att få ett bra jobb och må bra.
  • Fortsätt kommunicera om kommunens samarbeten mellan verksamheter. Vi behöver berätta om positiva händelser.
  • Det behöver sättas upp kameror för att motverka förstörelse på skolor och förskolor.
  • Tänd gatubelysningen för att öka tryggheten.
  • Genomför fler hastighetskontroller. Polisen behöver synas mer på gatorna.
  • Polisen ska också med omedelbar verkan utbyta handlingar med socialtjänsten och öka det samarbetet.

Karin Martini och Kristian Nilsson tackar alla som deltagit i 2022 års trygghetsundersökning och för att de tagit sig tid att bidra med viktiga upplevelser och åsikter.

Läs mer om Medborgarlöftet här:

https://www.laholm.se/nyheter/nytt-medborgarlofte-med-fortsatt-fokus-pa-okad-trygghet-i-kommunen/

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: MFX
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 6 februari 2023