JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Information kring coronaviruset

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Information kring coronaviruset och covid-19

Publicerad 15 oktober 2020

Information publicerad torsdagen den 15 oktober klockan 17.00

Fjärrundervisningen för vuxenutbildningen på Campus Laholm förlängs en vecka.
 - För att vara på den säkra sidan väljer vi att vänta ut hela inkubationstiden, säger Ulf Bergström, rektor på vuxenutbildningen.

Därmed återupptas studierna på Campusområdet måndagen den 26 oktober.

För snart två veckor sedan beslutade skolledningen om fjärrundervisning för cirka 450 elever på vuxenutbildningen. En handfull elever hade då testats positivt för covid-19. Dessutom var sjukfrånvaron hög i några undervisningsgrupper.

Sedan dess har skolledningen noga följt sjuksituationen och diskuterat situationen med medicinskt ansvarig sjuksköterska och huvudskyddsombud. Inget har framkommit som tyder på att covid-19 fått fotfäste på vuxenutbildningen.

Men skolledningen tar ändå det säkra för det osäkra och förlänger tiden med fjärrundervisning en vecka.

 

Information publicerad måndagen den 5 oktober klockan 16.00

Med omedelbar verkan övergår de teoretiska delarna av vuxenutbildningen på Campus Laholm till fjärrundervisning. Hög frånvaro bland utbildningens elever och att några testats positivt för covid-19, ledde till att skolledningen tog beslutet på måndagen.

För att förhindra smittspridning av coronaviruset kommer därför vuxenutbildningens teoretiska delar att bedrivas via fjärrundervisning till och med den 16 oktober. Förändringen berör inledningsvis cirka 300 elever.

 Ungdomsgymnasiet och kulturskolan berörs emellertid inte.

- Här föreligger ingen onormal frånvaro. Därför vidtas inga åtgärder inom dessa verksamheter annat än de anpassningar som gällt under hela höstterminen, säger kultur- och verksamhetschef Andreas Meimermondt.

Anpassningar kan bli aktuella

Han uppger också att även övriga verksamheter på Campus Laholm i huvudsak kommer att fortsätta på ordinarie sätt. Anpassningar kan dock bli aktuella för de öppna mottagningarna. Det kan exempelvis handa om rutiner inför bokade möten med personer som ska besöka Jobb Laholm, Mottagning nyanlända, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar och vägledningscentrum.

 

Information publicerad onsdagen den 30 september klockan 16.20

Från och med torsdagen den 1 oktober blir det åter möjligt att besöka personer på äldreboenden i hela landet - med några undantag. Inför förändringen har särskilda besöksregler tagits fram för respektive äldreboende i Laholms kommun.

Regeringsbeslutet att häva besöksförbudet på landets äldreboende fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att ta fram rekommendationer och riktlinjer för att förhindra smittspridning i samband med besöken. Med detta som utgångspunkt har socialtjänsten i Laholms kommun utarbetat generella besöksrutiner för sina sju äldreboenden.

Därtill finns nu också instruktioner för vad som gäller för respektive äldreboende (redovisas nedan). Ytterligare information ges när besökare bokar tid.

Föredrar man att träffas utomhus, går det också bra. Plexiglasväggarna finns kvar på samtliga äldreboende.

Båstadvägen 7 A, Våxtorp

Inför besöket

Besök skall föranmälas till nedanstående telefonnummer:

 • Dalen: 0430 - 154 62
 • Åsen: 0430 – 154 22 eller 0430 - 154 40

Huvudnumret till hela huset är 0430 – 154 60 (det ringer då till båda avdelningarna)

Besökstider

Klockan 10.00-11.30,  klockan 13.30-16.30 och klockan 18.00-19.00

Ytterdörrarna kommer fortsättningsvis att hållas låsta. Vilken entrédörr som ska användas uppges i samband med bokning av besöket.  

Randerslund, Ränneslöv

Inför besöket

Besök skall föranmälas till nedanstående telefonnummer:

 • Gårdslyckan: 0430 - 159 91
 • Lyckebacken: 0430 - 159 79
 • Pepparlyckan: 0430 - 159 78
 • Pigeklämman: 0430 - 159 93
 • Prästalyckan: 0430 - 159 81
 • Åbacken: 0430 - 159 92

Ytterdörrarna kommer fortsättningsvis att hållas låsta. Nedanstående entréer ska användas:

 • Pigeklämman och Pepparlyckan är den ingången som finns närmast köket, dvs på framsidan som skall användas.
 • Gårdslyckan och Prästalyckan har egna ingångar och dessa skall användas.
 • Åbacken och Lyckebacken skall ingången på ”baksidan” användas. Det är ingången mot Prästgården.

Lingården, Laholm

Inför besöket

Alla besök skall vara förbokade. Besök bokas via omvårdnadspersonal på 0430-154 55.

Ytterdörrar till boendet kommer fortsatt att vara låsta. Insläpp sker efter överenskommelse i samband med tidsbokningen - antingen genom huvudentrén eller via sidoentréer.

Om besökare släpps in via huvudentrén kan det ibland dröja innan personal kommer och öppnar på grund av ordinarie arbetsuppgifter. Vi uppskattar att besökare har förståelse för detta.

Tangon, Laholm

Inför besöket

Alla besök ska bokas i förväg med personalen på avdelningen. Besök bokas via telefon till nedanstående telefonnummer:

 • T huset, nere: 0430 267 61
 • T huset, uppe:  0430-267 62
 • Z huset, nere: 0430-267 63
 • Z huset, uppe: 0430-267 64

Vid ankomst till Tangon tas besökaren emot av personal på avdelningen.

Fridhemsgården, Lilla Tjärby

Inför besöket

Boka tid för besök med omvårdnadspersonal på respektive avdelning på nedanstående telefoner:

 • Avdelning rosa: 0430-153 74
 • Avdelning blå: 0430-153 66
 • Avdelning gul: 0430-153 76
 • Avdelning grön: 0430-154 34

När du kommer till Fridhemgården, ring till respektive avdelning så öppnar personal eftesom alla dörrar är låsta.

Bestäm var du ska gå in. Altandörr om det är möjligt. I annat fall via avdelningens ytterdörr.

Solhemmet, Veinge

Inför besöket

Besök kan endast ske efter tidsbokning med personal på avdelningen. respektive avdelnig nås på nedanstående nummer:

 • Dalen: 0430-15891
 • Lyckan: 0430-15813
 • Ängen: 0430-15815
 • Backen: 0430-15892

Ytterdörrarna är fortfarande låsta. Vid bokat besök gå till den entré eller den altan som personalen har hänvisat dig till så möter de på angiven tid.

Björkebogården, Knäred

Inför besöket

Besöken måste bokas och görs till avdelning på nedanstående telefonnummer:

 • Trasten: 0430-159 42,
 • Svalan: 0430-159041
 • Duvan: 0430-159 43

Besökstider

Klockan 10-11.30, klockan 13-14.45, klockan 15.15-17.15 och klockan 18.30-20.00.

Ingångar

Vid besök till avdelning Duvan och Trasten, gå in via altandörr till lägenheten.

Vid besök till avdelning Svalan, använd trappan på husets gavel. Gå direkt till den boendes lägenhet.

Kan du inte gå i trappa, tryck på porttelefonen Svalan. Personal öppnar då för dig och hjälper dig att använda hissen. Gå därefter direkt till den boendes lägenhet. 

Smedjebacken, Knäred

Inför besöket

Besöken måste bokas via nedanstående telefonnummer.

 • Backatorp: 0430-158 81
 • Gläntan: 0430-158 84

Besökstider

Klockan 10.00-11.00, klockan 11.00-12.00, klockan 13.00-14.00, klockan 14.00-15.00 och klockan 15.30-16.30

Entrén är inte låst. För säkra besök finns en avgränsad del i entrédelen på Smedjebacken

 

 

Information publicerad tisdagen den 29 september klockan 11.55

Socialtjänsten i Laholms kommun arbetar nu intensivt med att säkra rutinerna på kommunens sju särskilda boenden för att undvika smittspridning när besöksförbudet hävs den 1 oktober.

Senare i dag, tisdag, eller i morgon onsdag kommer socialtjänsten att informera om vilka rutiner som gäller för respektive boende.

För samtliga boende gäller följande generella regler:

 • Besök får sker endast i den enskildes lägenheten
 • Max två besökare per tillfälle
 • Alla besök ska bokas i förväg
 • Besök tillåts inte i samband med måltider
 • Entréerna till boendena är fortsatt låsta och öppnas för planerade besök

Besökaren ansvarar för att:

 • stanna hemma om man känner sig sjuk,
 • tvätta och desinfektera händerna före, under och efter besöket,
 • hosta och nysa i armvecket,
 • hålla avstånd,
 • respektera kommunens och boendets riktlinjer och rutiner för besöken.

Verksamheten ansvarar bland annat för att:

 • hjälpa till att covid-säkra möblering i den enskildes lägenhet inför besök,
 • tillhandahålla tvål, handdukar, handsprit i lägenheten inför besök,
 • planera besök och besökstider,
 • underlätta besök och upprätthålla säkerheten.

Tänk på att de säkraste besöken fortfarande sker utomhus.

 

 

Information publicerad måndagen den 28 september klockan 16.45

På torsdag, den 1 oktober, hävs det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur besök ska kunna genomföras för att förhindra smittspridning. Socialstyrelsen ska å sin sida ta fram riktlinjer avsedda för personal inom vård och omsorg.

Folkhälsomyndigheten baserar sina rekommendationer på fyra huvudbudskap inför kommande besök på äldreboenden. Tre av dem är de återkommande budskapen som myndigheten haft som sin huvudlinje alltsedan coronaviruset fick fotfäste; stanna hemma när du har symtom, tvätta händerna ofta, samt håll avstånd och begränsa fysisk kontakt.

Till dessa läggs ett fjärde budskap inför besök på äldreboende – fråga personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

- Fastigheterna med våra särskilda boenden ser ut på olika sätt. Därför har vi för varje boende utarbetat besöksrutiner som säkerställer att besöken kan ske på ett smittsäkert sätt, säger Marie Elm Ågren, avdelningschef inom socialtjänsten i Laholms kommun.

Om anhöriga och vänner undrar över något inför besöken rekommenderar hon att de tar kontakt med personal på respektive boende.

 

 

Information publicerad tisdagen den 15 september klockan 

På tisdagen kom ett efterlängtat besked, regeringen häver besöksförbudet på äldreboenden från och med den 1 oktober. För att besöken ska kunna genomföras på ett så smittsäkert sätt som möjligt har Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer för hur detta ska hanteras.

Den 1 april infördes ett nationellt besöksförbud på landets närmare 1 800 äldreboenden med cirka 80 000 boende för att minska smittspridningen av coronaviruset. Socialtjänsten i Laholms kommun låg steget före och beslutade om besöksförbud den 11 mars.

Under sensommaren fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över det nationella beslutet. På tisdagens presskonferens med socialminister Lena Hallengren, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson meddelade ministern att besöksförbudet hävs.

Tre faktorer

Den minskade smittspridningen i samhället, åtgärder för att förhindra smittan och Socialstyrelsens föreskrifter om smittsäkra besök var tre faktorer som ministern framhöll som grund för att upphäva besöksförbudet. Samtidigt underströk Lena Hallengren att vi fortfarande lever i en pågående pandemi.

- Det innebär att vi alla har ett ansvar för att hjälpas åt med att förhindra smittspridning, poängterade hon.

De båda generaldirektörerna påpekade också att kunskapen om hur covid-19 sprids har ökat väsentligt sedan i våras. Ytterligare en faktor som bidragit till att besöksförbudet hävs. Men, och det underströk Johan Carlsson, lokala besöksförbud kan komma ifråga vid kraftiga utbrott av coronaviruset.

Förutom Socialstyrelsens föreskrifter om säkra besök håller också Folkhälsomyndigheten på att ta fram rekommendationer för säkra besök i äldreboenden med fokus på att hålla avstånd och god handhygien.

 

 

 

Information publicerad måndagen den 24 augusti  klockan 15.30

Regeringen har förlängt besöksförbudet på landets äldreboenden till och med den 30 september. Under tiden har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fått uppdraget att ta ställning till om detta tillfälliga besöksförbud även ska gälla även efter detta datum eller revideras för att underlätta besök från anhöriga och vänner.

Generellt besöksförbud på alla äldreboenden i landet infördes den 1 april för att minska smittspridningen av coronaviruset. Då rådde redan besöksförbud på samtliga åtta särskilda boenden i Laholms kommun. En åtgärd som socialtjänsten införde den 11 mars.

Mötesväggar

Under flera månader var boende isolerade från fysiska möten med anhöriga och vänner. Med så kallade mötesväggar i plexiglas, placerade utomhus, kunde de åter träffas. Socialtjänsten i Laholms kommun var tidigt på ”tårna” med att köpa mötesväggar till samtliga äldreboenden – en möjlighet att ses som utnyttjats flitigt i sommar. Och det gäller inte enbart i Laholms kommun. Mötesväggarna har fyllt en viktig mänsklig funktion – viljan att ses och prata om ditt och datt.

Nu är hösten i antågande med fallande dagstemperaturer. Att träffas utomhus ömse sidor en mötesvägg blir då mindre tilltalande. Är det då möjligt att träffas fysiskt framöver under rådande pandemi? Den frågan grunnar nu Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen på.

– Att skydda de äldre är och kommer fortsätta vara en prioriterad fråga för regeringen. Samtidigt är det viktigt att begränsningarna i äldres tillvaro står i relation till hur coronapandemin utvecklas och hur smittspridningen ser ut på samhällsnivå, underströk socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från regeringen.

 

Information publicerad onsdagen den 19 augusti  klockan 16.30

Beskedet från Folkhälsomyndigheten är tydligt; även i höst måste alla följa myndighetens rekommendationer om olika insatser för att minska smittspridningen av coronaviruset. Därför avråder barn- och ungdomskontoret kommunens förskolor och grundskolor att genomföra aktiviteter som kräver buss- eller tågresor.

Antalet patienter som vårdas på landets sjukhus för covid-19 har förvisso successivt sjunkit, och smittspridningen i samhället har minskat. Men Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer har inte förändrats under sommaren. Alla måste dra sitt strå till stacken för att begränsa virusets spridning.

Det har barn- och ungdomskontoret i Laholms kommun tagit fasta på, och avråder bestämt från att genomföra planerade aktiviteter i höst på kommunens förskolor och skolor som kräver transport med buss eller tåg.

- Efter sommarledighetens vistelser i olika och geografiskt spridda miljöer samlas nu åter barn, elever och personal. Då är det inte lämpligt att planerade aktiviteter som kräver transport med buss eller tåg genomförs med tanke på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Richard Mortenlind, utbildningschef på Laholms kommun.

Barn- och ungdomskontorets rekommendation gäller dock inte skolskjutsar och transporter till och från lektioner, som exempelvis språkval och simundervisning.

Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förskolor och skolor om förebyggande insatser mot spridning av coronaviruset 

Filmer om råd och tips i skolan

Inför starten av läsåret 2020/2021 har såväl Region Halland som Länsstyrelsen i Halland producerat filmer med tips och råd på hur smittspridning kan undvikas i skolorna.

Länk till länsstyrelsens Facebooksida om rekommendationer för förskolor och skolor

Länk till Region Hallands Facebooksida om rekommendationer för skolor

Vuxenutbildning på distans

Under hela våren har verksamheten på Osbecksgymnasiet i Laholm bedrivits på distans. Med starten av höstterminen är undervisningen för elever på ungdomsgymnasiet åter skolförlagd. Undervisningen anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och åtgärder för att undvika trängsel.

Därmed är det inte möjligt att fullt ut bedriva skolförlagd verksamhet för vuxenutbildning och SFI (svensk för invandrare). Delar av denna sker även fortsättningsvis på distans.

Beträffande skolans arbetsförlagda utbildning (APL) för ungdomsgymnasiet återgår denna till normalläget.

- Ska APL-verksamheten kunna bedrivas med kvalitet, är det angeläget att denna sker på arbetsplatserna, understryker Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur- och utvecklingsverksamheten.

 

Information publicerad torsdagen den 13 augusti klockan 15.30

Alltsedan mitten av mars har Osbecksgymnasiet i Laholm varit stängt för att minska smittspridningen av coronaviruset. På tisdag den 18 augusti, när höstterminen drar igång, återupptas den skolförlagda undervisningen.

- Givetvis kommer vi att vara ytterst noggranna med att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen uppmanar oss att efterleva, säger Ingela Månsson, avdelningschef för gymnasieutbildningen i Laholms kommun.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stänga gymnasieskolorna i landet och övergå till distansundervisning upphävdes den 15 juni.

"Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper", konstaterade myndigheten. Samtidigt underströk generaldirektören Johan Carlsson skolans betydelse för barn och ungas hälsa.

Ökad smittspridning bland unga

Men coronapandemin finns kvar i samhället, och enligt den senaste statistiken från Region Halland har smittan ökat något i länet under den senaste tiden, särskilt i åldersgruppen 20–29 år.

- Med tanke på pågående pandemi är det viktigt att vi i skolan fortsätter att hålla avstånd, stannar hemma om man känner symtom kopplat till covid-19 och tar extra stor hänsyn till varandra, så att vi kan bedriva skolförlagd undervisning i våra lokaler, säger Ingela Månsson.

Tillsammans med gymnasierektorerna Carl Lundgren och Linette Roos har hon i ett brev till elever, vårdnadshavare och personal uppmanat alla att umgås i mindre grupper, hålla god handhygien, vara utomhus i så stor utsträckning som möjligt, respektera scheman såsom lunchschemat och att man åker hem efter skoldagen eller arbetsdagens slut.

Om möjligt - undvik kollektiva färdmedel

Under de senaste dagarna har gymnasielevernas resor till och från skolorna varit på tapeten. Trängsel på bussar och andra kollektiva färdmedel har lyfts som möjliga smitthärdar för coronaviruset.

- Vi har diskuterat frågan med Hallandstrafiken. Rekommendationen är att elever som kan ta sig till gymnasieskolan utan att använda linjetrafikens bussar bör göra det, säger Ingela Månsson.

Hon ser fram emot att skolan åter kan bedriva skolförlagd undervisning. I det stora hela anser hon att distansundervisningen fungerat på ett bra sätt utifrån omständigheterna, men understryker att den sociala distansering som detta medfört kan leda till ohälsa bland såväl personal som elever.

- På vår skola har vi inte fått några indikationer på detta, men undersökningar på nationell nivå pekar på att långvarig frånvaro från sociala kontakter kan orsaka ohälsa.

Öppna grundskolor

Under hela pandemin har landets grundskolor varit öppna. Men verksamheten har på olika sätt anpassats efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om insatser för att minska risken för smittspridning.

- Våra skolor har på olika sätt förhållit sig till dessa. För att undvika trängsel i skolrestaurangerna har exempelvis elever ätit i sina klassrum. Scheman har också anpassats för att färre elever ska äta samtidigt. Även andra förändringar har gjorts i samma syfte, minimera risken för smittspridning, säger Richard Mortenlind, utbildningschef i Laholms kommun.

Några ytterligare insatser, utöver dem som gjorts under vårterminen, är inte aktuella inför starten av höstterminen måndagen den 17 augusti, uppger utbildningschefen.

Länk till sida om tider för skolstart

 

Information publicerad onsdagen den 29 juli klockan 12.45

Laholms kommun har från och med den 10 augusti återigen möjlighet att erbjuda hemtjänst och hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i kommunen. Växelvården på Smedjebacken fortsätter däremot att vara stängd.

Arbetssituationen inom hemtjänsten och hemsjukvården i Laholms kommun har varit mycket ansträngd sedan i våras på grund av coronaviruset. Kommunen har därför inte kunna erbjuda insatser inom hemtjänst och hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i kommunen. Nu är läget annorlunda.

– Som situationen var tidigare kunde vi inte med bästa vilja i världen erbjuda insatser till personer med tillfällig vistelse i kommunen. Vi var tvungna att fokusera på att skydda kommuninvånarna från smitta och att klara av patientsäkerheten och arbetsmiljön. Nu bedömer vi att läget har stabiliserats. Därför öppnar vi upp för insatser även för personer som vistas tillfälligt i Laholms kommun, säger Christel Sundberg, socialchef. 

Det innebär att från och med den 10 augusti kan personer som har insatser från hemtjänst eller hemsjukvård i sin boendekommun och som vistas tillfälligt i Laholms kommun återigen få insatser från hemtjänst eller hemsjukvård även i Laholms kommun. Den som vill ha det ska höra av sig till sin boendekommun, som i sin tur kontaktar Laholms kommun. 

Växelvården fortsatt stängd

Växelvården på Smedjebacken i Knäred kommer att vara fortsatt stängd, i nuläget till och med den 15 september. Stängningen kan komma att förlängas även efter den 15 september. Vårdformen växelboende innebär att personer bor i sina egna hem, men regelbundet vistas på särskilda boenden under kortare perioder.

Växelvården stängdes den 21 april för att minimera risken för spridning av coronavirus på Smedjebacken. Insatser stärks sedan dess upp på annat sätt, till exempel genom hemtjänst, avlastning eller korttidsvistelse.

 

 

Information publicerad torsdagen den 16 juli klockan 11.40

Socialstyrelsens nya rekommendation kring besök på särskilda boenden ska ses som en möjlighet för verksamheten – inte en rättighet för den anhörige. Laholms kommun förtydligar nu att kommunens besöksregler fortsätter att gälla på samma sätt som tidigare.

Tisdag den 14 juli meddelade Socialstyrelsen att undantag från besöksförbudet på särskilda boenden för äldre kan medges för närstående som kan påvisa att de har antikroppar mot coronaviruset. Enligt Socialstyrelsen ska kravet vara att det genomförda antikroppstestet är godkänt av Folkhälsomyndigheten och att resultatet är maximalt sex månader gammalt.

Inte en rättighet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu förtydligat att det nya undantaget från besöksförbudet ska ses som en möjlighet för verksamheten – inte en rättighet för den anhörige.

Komplexa bedömningar

Enligt SKR bör verksamheten ta fram lokala rutiner för att genomföra besök på säkra sätt. Det är verksamhetschefen som beslutar om undantag från besöksförbudet kan medges för den som kan påvisa antikroppar. Det måste också finnas förutsättningar för att sådana besök kan genomföras på säkra sätt så att smittspridning förhindras. Att göra sådana bedömningar är komplext, och om de inte görs utifrån ett tillräckligt underlag och på ett korrekt sätt medför det ökad risk för smittspridning på de särskilda boendena.

Mötesväggarna möjliggör besök

Sedan tidigare har Laholms kommun tagit fram rutiner för att möjliggöra besök till personer på särskilda boenden med hjälp av så kallade mötesväggar av plexiglas. Besöken ska bokas i förväg, maximalt två närstående får besöka samtidigt, besökarna ska vara fullt friska, inga fysiska kontakter får ske, ingen mat får delas mellan varandra och personalens information och anvisningar ska följas.

Antikroppstest ger inte rätt att göra besök

Laholms kommun håller fast vid denna rutin för undantag från det nationella besöksförbudet och fortsätter att använda mötesväggar på samma sätt som tidigare. I nuläget medges inte undantag från besöksförbudet på grund av resultat i antikroppstester.

 

 

Information publicerad onsdagen den 15 juli klockan 15.45

Laholms kommun väljer i nuläget att fortsätta med samma besöksrestriktioner som tidigare på särskilda boenden för äldre.

I går, tisdag den 14 juli, kom Socialstyrelsen med en rekommendation om att personer som kan påvisa att de har antikroppar mot coronaviruset kan få besöka närstående som bor på särskilda boenden för äldre. Enligt Socialstyrelsen ska kravet vara att det genomförda testet är godkänt av Folkhälsomyndigheten och att resultatet är maximalt sex månader gammalt.

Samma besöksregler som tidigare inom Laholms kommun

Laholms kommun väljer dock att fortsätta med samma besöksrestriktioner som tidigare på särskilda boenden för äldre.

– I dagsläget kan vi inte försäkra oss om att olika testresultat är tillförlitliga. Därför fortsätter vi att ha samma besöksrestriktioner som tidigare. De gäller tills vi har fått mer information och tydliga riktlinjer och rutiner, regionalt eller nationellt, om hur vi ska förhålla oss till olika typer av tester. Det är också så att personal på särskilda boenden inte får bedöma om testresultat är tillförlitliga. Det får enbart verksamhetschefen göra, och hon kan inte finnas på plats på varje särskilt boende, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Säkra besök utomhus

Restriktionerna som fortsätter att gälla – och som Socialstyrelsen lyfter som goda exempel – inom Laholms kommun innebär att besök kan göras utomhus och med plexiglasskivor emellan besökare och den boende.

– Besökare är välkomna att träffa de boende på ett säkert sätt utomhus, säger Christel Sundberg.

Besök kan göras inomhus om den boende är i livets slutskede. I så fall tillhandahåller boendet skyddskläder till besökaren.

Vill inte få in smitta igen

Tidigare under våren har två särskilda boenden för äldre i Laholms kommun haft coronasmitta bland de boende. Det innebar att ett antal äldre blev mycket svårt sjuka och några av dem avled. Smittan innebar också mycket extraarbete för alla som arbetar på de särskilda boendena.

– Vi vill absolut inte riskera att få in smitta igen på boendena, säger Christel Sundberg.

 

 

Information publicerad måndagen den 13 juli klockan 16.00

35 inspektioner under förra veckan visade att caféer och restauranger i Laholms kommun lever upp till de krav som ställs utifrån coronasituationen. 

Under förra veckan (6-12 juli) gjorde Laholms kommuns livsmedels- och alkoholinspektörer 35 oanmälda inspektioner utifrån de särskilda regler som finns för att minska risken för spridning av coronaviruset. Caféer och restauranger på olika ställen i Laholms kommun fick besök av livsmedels- och alkoholinspektörerna, men också av räddningstjänsten, polisen och Skatteverket. 

Miljö- och alkoholinspektörerna kontrollerade bland annat att avstånd hölls och att företagarna hade rutiner för exempelvis handspritsanvändning.

– Inga åtgärder behövde vidtas utifrån risken för coronasmitta, men risken för smittspridning på serveringsställena ökar nu när det är semester och det blir mer folk, mer alkohol och senare kvällar. Det ställer högre krav på företagarna, säger Niklas Fahlstedt, livsmedelsinspektör på Laholms kommun. 

Viktigt att fortsätta ta egenansvar

Inspektörerna ser också ett minskande egenansvar hos gäster på restauranger och caféer. Folk drar folk, och man går gärna till de ställen där det redan finns andra gäster i stället för att gå till ställen med mindre folk. Vädret har inte varit så bra under den senaste tiden, men om det blir fint väder kan det bli svårare för företagen att hantera situationen. 

Det är väldigt viktigt att var och en av oss fortsätter att ta egenansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att bland annat stanna hemma om man har symtom, tvätta händerna ofta och hålla avstånd till andra. Läs gärna mer om rekommendationerna på www.krisinformation.se

Större befogenheter att agera

Inspektörerna på miljökontoret har haft kontinuerlig dialog med företagarna ända sedan pandemin bröt ut i mars, och dagliga inspektioner har genomförts. Miljökontoret finns alltid till hands för att stötta företagarna i att göra rätt.

– Nu är den nya lagen på plats som innebär att vi även kan agera på ett annat sätt än tidigare. Vi kan i första hand förelägga innehavaren att vidta de åtgärder som behövs. Om åtgärderna inte vidtas kan vi stänga verksamheten. Vi har också möjlighet att begränsa verksamheternas öppettider, säger Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare på Laholms kommun. 

Miljökontoret vägleder företagarna

Företagare som vill få vägledning utifrån coronasituationen är välkomna att kontakta miljökontoret på 0430-150 00 (växel) eller miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se.

 

 

Information utlagd torsdagen den 2 juli klockan 17.30

Helgens besked att en brukare inom hemtjänsten i Laholms kommun testats positivt för covid-19 ledde till masstest av personal och brukare inom verksamheten. Bland brukarna bar ingen på virussjukdomen medan två anställda visade sig göra det.

- Det var en verklig lättnad. För organisationen eftersom vi lever i semestertider och det är svårt att få vikarier men framför allt för dem som testades och visade sig vara smittfria, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

När det sista resultatet från den omfattande testningen kom på torsdagseftermiddagen drog hon en lättnadens suck. Ett motsatt resultat hade inte varit lätt att hantera inom verksamheten och skapat stor oro bland brukare och anhöriga.

Största masstestet hittills

Beskedet att en brukare inom hemtjänsten bar på sjukdomen ledde till att verksamhetsansvariga inom hemtjänsten omgående började tillämpa de nya riktlinjer om provtagning och smittspårning som Folkhälsomyndigheten beslutade om för någon vecka sedan.

20 anställda inom det hemtjänstområde där brukaren bor testades av personal från en vårdcentral. Två av de anställda bar på virussjukdomen covid-19. Beskedet ledde till att 46 brukare testades av kommunens provtagningsteam. Det hittills största masstest som gjorts under pandemin.

Resultaten har kommit in efterhand. På torsdagseftermiddagen kom det sista beskedet. Även det var negativt. Därmed stod det klart att ingen av brukarna bar på smittan.

 

 

Information utlagd onsdagen den 1 juli klockan 16.45

Hur många i Halland och i länets kommuner har testats positivt för covid-19 sedan provtagningarna påbörjades i början av pandemin? Den uppgiften och en hel del annan statistik om virussjukdomen redovisas kontinuerligt på Region Hallands webbplats.
Länk till webbplatsen

För några veckor sedan utökades provtagningen för covid-19 i länet och riket i stort. Alla som känner symtom som kan kopplas till sjukdomen kan numera kontakta 1177.se för tid om provtagning. I Halland hänvisas man till en provtagningsplats som Region Halland driver. I Laholms kommun finns denna utmed Skottegränd i Laholm.

Här får man ett kit för självprovtagning. Med en tops tas ett prov i svalget. Med en annan tops tas prov i näsan, därefter spottas saliv i ett provrör. När det är gjort överlämnas proverna till personal på plats,  varefter proverna skickas till lab för analys.

Som en följd av den utökade provtagningen är naturligtvis sannolikheten stor för att fler testas positivt.

Den 1 juli var antalet fall i Laholms kommun 117.

 

 

Information utlagd onsdagen den 24 juni klockan 16.15

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en särskild sommarsida på sin webbplats och ett dokument med checklista avsedd för företag, organisationer och arrangörer. Här finns bra information om allas bidrag till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Under mottot ”Tillsammans bromsar vi smittan” har länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen sammanställt viktig information för att så många som möjligt ska kunna njuta av sommaren på ett säkert sätt.

I dokumentets checklista nämns följande råd och anvisningar:

 • Gör en riskbedömning och ta fram åtgärder för att minska risken för smittspridning.
 • Ta fram instruktioner och rutiner samt utbilda din personal därefter.
 • Informera besökare och kunder om vad som gäller.
 • Se till att det inte uppstår trängsel.
 • Se till att det finns möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten eller tillhandahåll handsprit.
 • Säkerställ en lämplig nivå på städning av ytor och utrymmen som nyttjas mycket

Länk till Dokumentet

Frågor och svar på MSB:s webbplats

På MSB:s webbplats finns många goda exempel på hur olika aktörer anpassat sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. En fråga som diskuterats är exempelvis tillträde till utebaden och eventuell smittspridning vid dessa. Smitta vid badvatten bedömer Folkhälsomyndigheten som osannolik.

50-personersregeln gäller ej bad

I Laholms kommun finns fem utomhusbassänger. Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer omfattar inte simhallar och bassänger, vistelse på stränder, i parkområden eller liknande. Däremot gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av coronaviruset. Liksom i så många andra sammanhang är det viktigt att hålla avstånd.

Länk till MSB:s sida för sommarinformation om råd och tips för att förhindra spridning av coronaviruset.

Filmer för äldre

I ett tidigt skede av pandemin producerade Hallands bildningsförbund filmer för äldre med musikaliska inslag för att sprida kultur och glädje under rådande förhållanden med besöksförbud och inställda arrangemang.

Nu har bildningsförbundet utökat antalet filmer.

 Länk till Hallands bildningsförbunds filmer för äldre

 

 

Information utlagd onsdagen den 17 juni klockan 16.00

För första gången på tre månader finns ingen påvisad smitta bland boende på kommunens äldreboende eller brukare inom hemtjänsten.
- Det är verkligen glädjande att all vår verksamhet nu är smittfriförklarad, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

Samtidigt understryker hon att faran för coronaviruset ingalunda är över. Pandemin finns kvar i samhället.

- Även fortsättningsvis måste vi i våra verksamheter vara på tårna, och vara ytterst noggranna med de basala hygienrutinerna. Fortsatt hög beredskap för att hålla viruset utanför socialtjänstens verkamheter är den ledstjärna vi måste förhålla oss till, säger hon.

I mitten av mars insjuknande en person på ett av kommunens äldreboende i virussjukdomen covid -19. På kort tid spreds sjukdomen till flera av de boende. Ytterligare ett äldreboende i kommunen har haft smittan innanför väggarna. I nuläget är även detta boende fritt från coronaviruset. Det gäller även brukare inom hemtjänsten.

Provtagning för covid-19

För en tid sedan gav regeringen landets regioner i uppdrag att utöka provtagningen av covid-19. Under tisdagen öppnades tolv platser i Halland för denna provtagning som görs av den enskilde. Verksamheten bedrivs helgfria vardagar klockan 8–15.

I Laholms kommun står en buss för denna verksamhet utmed Skottegränd i Laholm, intill Osbecksgymnasiet.

Man tar provet på sig själv efter tydliga instruktioner. Självprovtagning är en förutsättning för att Region Halland ska kunna erbjuda en bred allmän provtagning.
Det är samma struktur för personal i kommunal vård och omsorg och regional hälso- och sjukvård som för invånare.

Detta gäller alltså alla vuxna personer som har nytillkomna symtom på covid-19 men inte är i behov av medicinsk bedömning eller vård.

Det aktuella provet visar om man har en pågående covid-19-infektion.

Inget antikroppstest

Antikroppstest, det vill säga svar på om man haft sjukdomen och fått antikroppar mot covid-19, är inte aktuellt i detta skede.

Läs mer om tillvägagångssättet för provtagning på 1177

 

Information utlagd fredagen den 12 juni klockan 16.35

I dagarna lanserade Visit Halland appen ”A day in Halland”. Den gör det möjligt för besökare och invånare att turista tryggt under pågående coronapandemi.

- Appen kan vara till stor hjälp för att minska trängsel på våra besöksmål i sommar, särskilt varma dagar som spenderas på stranden, vid insjöar och utebad, säger Nathalie Sandberg, destinationsutvecklare på Laholms kommun.

Appen har tagits fram av Visit Halland dels för att förhindra trängsel dels för att tipsa om olika smultronställen runt om i länet.

- Med tanke på att vi har en sommar framför oss där många kommer att hemestra eller svemestra, är det viktigt för både våra invånare och besökare att vi håller ut och följer folkhälsomyndighetens restriktioner. Där fyller information om trängsel en vikt uppgift, säger Nathalie Sandberg.

Halland har cirka 300 000 invånare. En varm sommardag, mitt i semesterperioden, kan siffran fördubblas. Då kan appen fylla en viktig funktion genom att underlätta för besökare att hitta strandremsor eller besöksmål för att undvika trängsel.  Appen skickar ut tips, råd och rekommendationer via push-notiser

Appen laddas ner via Appstore eller Google Play och förutsätter att platstjänster och pushnotiser tillåts.

Utökad provtagning

Laholms kommun var först i länet med att träffa överenskommelse med en företagshälsovård som erbjöd provtagning för medarbetare. Efter regeringens och Folkhälsomyndighetens förändrade inriktning av provtagningen – vänder sig nu till hela befolkningen – avvecklas succesivt samarbetet med Laholmshälsan och tas över av Region Halland.

- Samarbetet med Laholmshälsan har varit mycket bra, och viktigt för personalförsörjningen inom vård- och omsorgsverksamheten under pågående pandemi, säger HR-chef Malin Sörensen på Laholms kommun.

Under kommande vecka utökar Region Halland provtagningen om man har en pågående covid-19-infektion - PCR-test. Inledningsvis är företagshälsovården behjälplig med detta för att sedan helt tas över av Region Halland.

Medarbetare inom kommunal och regional vård och omsorg samt övriga invånare över 18 år erbjuds en och samma struktur för provtagning. Man tar provet på sig själv och lämnar in det vid särskilda bussar. Bussarna kommer från en extern aktör som även sköter bemanningen av dem.

När det gäller patienter som söker vård med symtom på covid-19 erbjuds provtagning och omhändertagande inom den ordinarie vården som tidigare, men med skillnaden att provtagningen inom öppenvården ska vara mer generös.

Platser för provtagning kommer att finnas i varje kommun. Den som inte har möjlighet att logga in på 1177.se kommer att kunna ringa för tidsbokning.

Läs mer om provtagningen

 

Information utlagd tisdagen den 9 juni klockan 17.15

Det första äldreboendet i Laholms kommun som tidigt drabbades av coronaviruset är nu smittfritt.

- Vårdpersonalen har haft en oerhört pressad arbetssituation alltsedan viruset fick fäste bland de boende. Så personalen ska ha en stor eloge för sin insats. Att boendet nu är smittfritt är fantastiskt skönt, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

Totalt 14 av de boende på äldreboendet med 48 platser har konstaterats bära på virussjukdomen covid-19. Av de insjuknade klarade åtta av sjukdomen. De har nu återhämtat sig och friskförklarats. För sex av de 14 blev påfrestningarna övermäktiga.

Boende på ytterligare ett äldreboende i kommunen har fått virussjukdomen. Sex har testats positivt för covid-19 varav en har avlidit.

Grundläggande hygienrutiner

Alltsedan virussjukdomen tog sig in i Sverige har Folkhälsomyndigheten gång på gång upprepat betydelsen av att hålla avstånd och tvätta händerna. Inom vården är basala eller enklare uttryckt grundläggande hygienrutiner a och o för det dagliga arbetet, året om. Och det kan inte nog betonas, särskilt under en pandemi.

- Under förra veckan arrangerade vi såväl fysiska som digitala utbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal samt LSS-personal. Vi gick igenom de basala hygienrutinerna och betydelsen av följsamhet, att aldrig tumma på rutinerna. Håller man fast vid detta, har man inget att vara orolig för på jobbet säger Kristina Isaksson.

Med coronapandemin gäller det förstås också att vara extra försiktig vad man gör på sin fritid, och håller hårt på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tillägger hon.

Använder visir

På rekommendation av Smittskydd Halland använder sedan några veckor vård- och omsorgspersonalen visir. Är avståndet en meter eller mindre för insatser hos en vårdtagare gäller visir. Hur detta ska rengöras efter användning har undersköterskorna Lisa Olsson och Filtore Mustafa gjort två instruktionsvideor, en för personal i hemtjänsten och en för personal på äldreboende. 

Länk till instruktionsfilm för användning av visir för medarbetare i hemtjänsten

Länk till instruktionsfilm för användning av visir för medarbetare inom äldreomsorgen

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information utlagd måndagen den 8 juni klockan 17.00

I sommar förstärker Laholms kommun insatsen med strandvärdar. Under de mest intensiva semesterveckorna i juli finns även strandvärdar vid kommunens insjöbad.

Sedan flera år tillbaka finns strandvärdar i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Ungdomar som går risk- och säkerhetsutbildningen på Osbecksgymnasiet finns på den långa strandremsan för olika insatser, små som stora. Det kan exempelvis handla om enklare omplåstring, men också om livräddande insatser. Med närvaron och tillgång till fyrhjuling och jetski är de snabbt på plats för omhändertagande.

19 ungdomar

En vanlig sommar engageras ett 15-tal ungdomar. I år, med pågående coronapandemi, utökas verksamheten till totalt 19 ungdomar. Eftersom vi svenskar uppmanas att semestra inom landet, räknar många med högt tryckt på semesterkommunerna. Och långtifrån alla väljer havet för härliga bad. En del föredrar insjöbad.

Populära insjöar

I Laholms kommun finns flera populära insjöar, där kommunen lägger ut badbryggor. Varma sommardagar styr många stegen till Glänningesjö i Laholm, Gatesjön i Skogaby och Björsjön i Mästocka. Här och på ytterligare ett par insjöbad finns i sommar strandvärdar.

- Under tiden 6 juli till 26 juli åker strandvärdar mellan platserna. Riktigt varma dagar kan det bli trångt vid badplatserna. Strandvärdarna kan då hjälpa till med att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendation om avstånd för att minska smittspridningen, säger brandmästare Andreas Randevik på Laholms kommun.

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information utlagd fredagen den 5 juni klockan 15.35

- Laholms kommuns stöd till handeln under coronakrisen har betytt en hel del för oss. Presentkortet till kommunanställda var en fin gest, som stimulerat till köp och i en hel del fall lett till att kunderna handlat för lite mer än kortets värde, 150 kronor.

Kommunens stöd til oss handlare har varit viktig under rådande coronaläge, säger Sara Paulsson, som är ordförande i Attraktiva Laholm och driiver buriken Tyglust i Laholm. 

Sara Paulsson är ordförande för Attraktiva Laholm, en förening som vänder sig till handlare i hela kommunen. När hon pratat med kolleger från andra kommuner har de applåderat Laholms kommuns initiativ.

- Några kommuner har gjort snarlik insats som Laholms kommun, men jag har inte hört talas om någon kommun som vänt sig till handeln i hela kommunen. Endast handel i centralorten har kommit ifråga. Kollegerna som jag har pratat med har därför gett särskild eloge till min kommun som tänkt brett. För det är ju inte enbart centrumhandeln som har det tufft. Det kan ju i lika hög grad gälla handeln på mindre orter, säger Sara.

Kunder stannade hemma

När coronapandemin slog till på allvar i kommunen gick luften ur handeln. Risken för smittspridning fick kunderna att stanna hemma. Satta i en allt svårare ekonomisk sits, och med butikernas betydelse för en attraktiv kommun, funderade kommunledningen över en stödform som inte missgynnade någon. Valet föll på ett presentkort värt 150 kronor. 2 500 kort delades ut till alla med tillsvidareanställning eller visstidsanställning med en sammanhängande anställning om minst en månad.

"Upptäcka lokalt utbud"

- Utdelningen av presentkort såg vi inte enbart som en akut insats för att stödja handeln. Vi ville också få fler att handla lokalt även efter corona och upptäcka det utbud som finns, säger Caroline Bengtsson, handelsutvecklare på Laholms kommun.

Första veckan i april delades presentkorten ut. Hittills har 350 kort fakturerats kommunen. Ett förhållandevis litet antal, men Caroline Bengtsson tror att en del handlare väljer att redovisa korten först när de fått in ett större antal.

Ett antagande som stämmer in på Sara Paulsson. Hon ligger på ett 20-tal kort.

- Jag avvaktar med att skicka in mina kort till dess att jag fått in fler, säger hon.

Information om närstudier på vuxenutbildningen i Laholm

Enligt beslut skall delar av vuxenutbildningen återgå till närstudier på Campus Laholm den 15 juni, förutsatt att det sker på ett tryggt och smittsäkert sätt.

Detta gäller från och med den 15 juni och fram till sommaruppehållet:

 • Elever som läser grundläggande kurser i matematik, svenska eller engelska har närstudier enligt schema på Campus Laholm.
 • Elever som läser SFI spår 1A eller 1B har närstudier enligt schema på Campus Laholm.
 • Elever som går på samhällsorientering har närstudier enligt schema på Campus Laholm.
 • Elever som läser gymnasiala yrkeskurser fortsätter med fjärrundervisning i första hand, närstudier kan genomföras vid behov.
 • Elever som läser övriga kurser på SFI fortsätter med fjärrundervisning, närstudier kan genomföras vid behov.
 • Elever som läser engelska, svenska, matematik på gymnasienivå fortsätter med fjärrundervisning, närstudier kan genomföras vid behov.

Till er som vistas på Campus Laholm, tänk på följande:

 • Folkhälsomyndighetens direktiv gäller. Det innebär bland annat att alla skall hålla smittsäkert avstånd till varandra både i och utanför klassrummet.
 • Tvätta händerna ofta och använd handsprit.
 • Under tiden du är på Campus ska du vara i din lektionssal. Kafeterian och matsalen är inte öppna och under rast ska du vara utomhus.
 • Har du symptom på coronasmitta får du ej vistas på Campus Laholm.
 • Den som bryter mot ovanstående riskerar att stängas av från utbildningen.

 

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

 

Information publicerad torsdag den 4 juni klockan 15.55

Skolor, vägledning och handledning återgår till mer normal verksamhet från och med 15 juni.

Den 29 maj kom Folkhälsomyndigheten med rekommendationen att gymnasier, komvux och yrkeshögskolor kan återgå från distansundervisning till vanlig undervisning på plats i skolorna från och med 15 juni.

Kultur- och utvecklingsnämnden i Laholms kommun har beslutat att följa rekommendationen. Det innebär att:

 • Osbecksgymnasiet återgår till vanlig undervisning från och med den 15 juni.
 • Kulturskolan återgår till vanlig undervisning från och med den 15 juni.
 • Laholms kommuns vuxenutbildning:
  - Praktiska program, svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildning (GRUV) återgår till vanlig undervisning från och med den 15 juni.
  - Situationsanpassad utbildning genomförs med en kombination av vanlig undervisning på plats och distansundervisning från och med den 1 augusti.
 • Enheten för vägledning och mottagning återgår från och med den 15 juni till vägledning på plats för Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen. Övriga delar av vägledning och mottagning sker på distans eller i fysiska möten beroende på situationen.
 • JobbLaholm: de delar av JobbLaholm som har sin verksamhet på Campus Laholm övergår den 15 juni till situationsanpassad handledning/coachning. Det innebär både fysiska möten, gruppsamtal och möten på distans.

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information publicerad måndag den 1 juni klockan 15.55

Laholms kommun fortsätter att ha god beredskap och vara i stabsläge under hela sommaren. Sammanlagt tio personer är i dagsläget smittade av covid-19 på kommunens särskilda boenden. Nu gäller det att Halland håller ut och att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Coronakrisen är långt ifrån över. Därför fortsätter Laholms kommun att vara i stabsläge även under sommaren. Det innebär att beredskapen för att hantera situationen är god, även om läget skulle förvärras. Stabens och krisledningsgruppens arbete kan också intensifieras ytterligare vid behov.

Smittläget på särskilda boenden för äldre

Sedan tidigare har coronaviruset tagit sig in på två särskilda boenden för äldre i Laholms kommun. På det särskilda boende som drabbades först finns i nuläget två kvarvarande smittade. Inga fler personer har avlidit, vilket innebär att sex personer har avlidit där på grund av covid-19. Sex personer har friskförklarats.

På det andra boendet där personer har blivit sjuka av covid-19 är i dagsläget åtta personer drabbade. En person har friskförklarats där. Inga personer har avlidit på det särskilda boendet. 

Halland håller ut

Coronaviruset ställer mycket stora krav på Laholms kommuns verksamheter och medarbetare, och varje dag görs enorma insatser för att vårda dem som har drabbats.

Eftersom pandemin fortsätter att pågå i allra högsta grad är det väldigt viktigt att alla i samhället fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi alla måste hålla garden uppe mot viruset och fortsätta att skydda oss själva och andra emot det. Halland håller ut, även när det är kämpigt och när sommar och sol gör att man vill slappna av.

Fortsätt därför att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget och andra allmänna färdmedel. Undvik att resa i rusningstrafik.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att begränsa sociala kontakter och undvika platser där människor samlas.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res bara om det är nödvändigt. 

 

Mer information finns här:

www.krisinformation.se

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information utlagd fredagen den 29 maj klockan 15.00

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning för elever i gymnasieskolan tas bort den 15 juni. Det innebär att elever under sommaren och hösten kan återvända till skolans lokaler. Beskedet gavs på fredagens presskonferens med regeringen.
-  Jag ser fram emot att åter öppna våra verksamheter, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur- och utveckling i Laholms kommun.

Utbildningen för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan emellertid delvis behöva ges på distans för att minska smittspridningen. Skälet till det är att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang fortsatt ska följas.

- Vi är inte tillbaka till ett normalläge, underströk statsminister Stefan Löfven på presskonferensen.

På denna medverkade även utbildningsminister Anna Ekström.

- Med dagens besked kan vi från den 15 juni för gymnasieskolans räkning återgå till ordinarie undervisning i skolans lokaler. Det innebär att vi nu ger planeringsförutsättningar för sommaren och höstterminen, som jag vet är viktiga för skolans möjligheter att uppfylla sitt uppdrag. För utbildning för vuxna så kommer det däremot inte kunna återgå helt till hur det var förut med risk för smittspridning. Jag vill samtidigt uppmana kommuner att satsa på vuxenutbildning som är mycket efterfrågat i krisens spår, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Länk till pressmeddelande från regeringen 

Inget studentfirande

Under presskonferensen underströks att beskedet om gymnasieskolornas återgång till ordinarie verksamhet gäller från den 15 juni. Således gäller tidigare beslut om bland annat utformningen av studenternas avslutningsfirande.

För Laholms del innebär det att studentbalen ställts in, att ungdomarna inte får åka på flak genom staden och att utspringet från Osbecksgymnasiet är starkt reglerat.

Ser fram emot att öppna verksamheter

Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur och utveckling i Laholms kommun, ser fram emot att åter öppna gymnasieskolan, vuxenutbildningen, kulturskolan, vägledningen och de delar av Jobb Laholm som bedrivit fjärrundervisning/fjärrhandledning sedan mitten av mars.

- Särskilt viktigt är det att beskedet medger att vår personal och elever vet vad som gäller när de kommer tillbaka från semestern. Vi vet ännu inte om beskedet innebär att undervisningen ska bedrivas på samma sätt som före covid-19, men det får vi ta ställning till när nu klartecken finns om att återuppta undervisning och handledning på plats, säger han.

Besked i nästa vecka

Hur beslutet påverkar vuxenutbildningen i Laholm, kan inte rektorn Ulf Bergström ge omgående besked om.

- Vi återkommer i mitten av nästa vecka med svar på hur detta påverkar våra elever på vuxenutbildningen, säger han.

 

Information utlagd onsdagen den 27 maj klockan 16.45

Ytterligare två personer, som bor på det äldreboende vilket i förra veckan fick in cornaviruset bland sina brukare, har testats positivt för covid-19. Därmed har totalt åtta personer på boendet fått sjukdomen.

Laholms kommun har åtta särskilda boenden. På ett av dessa smittades boende i ett tidigt skede av pandemin. Sex har avlidit. Men brukare som haft sjukdomen har också repat sig och friskförklarats, varav två i slutet av förra veckan.

Under samma vecka konstaterades coronavirus på ett nytt äldreboende. Sex brukare, fördelade på två avdelningar, testades positivt för covid-19. Nu har ytterligare två som bor på äldreboendet fått sjukdomen. De bor också på de tidigare smittade avdelningarna.

Förskolor och grundskolor

Via nedanstående länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information utlagd måndagen den 25 maj klockan 16.45

I mitten av förra veckan konstaterades att brukare på ytterligare ett särskilt boende i Laholms kommun testats positivt för covid-19. På boendet finns nu sex konstaterade brukare, på två avdelningar, med sjukdomen.

Tester har inte gjorts på övriga brukare på det särskilda boendet eftersom de i nuläget inte uppvisat några symtom som tyder på att smittan fått vidare spridning.

- Med smittan innanför väggarna bedrivs nu barriärvård. Det innebär bland annat personalintensivare insatser. Normalt sett jobbar sju personer på de båda avdelningarna under ett dygn. Nu handlar det om närmare tolv personer. Särskilt nattetid kan det vara svårt att rekrytera personal, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

Två friskförklarade

På det första särskilda boendet i kommunen, där brukare drabbades av sjukdomen covid-19, friskförklarades två i fredags.

- Det känns så skönt, och är så glädjande att brukare repar sig efter att ha varit smittade, säger Kristina Isaksson.

Förskolor och grundskolor

Via nedanstående länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

 

 

Information publicerad onsdagen den 20 maj klockan 16.00

I dag har den första korttidspermitterade personen antagits till kompetensutvecklande kurser inom vuxenutbildningen i Laholm.

​För två veckor sedan gick ett erbjudande ut från vuxenutbildningen till invånarna och företagen i Laholms kommun om utbildning för korttidspermitterade. I dag har den första korttidspermitterade personen antagits till ett antal kurser som stärker personen i väntan på att permitteringen upphör. Kompetensutvecklingen inleds under sommaren.

– Detta är helt i linje med vuxenutbildningens uppdrag och Tillväxtverkets ambitioner. Det känns bra att vuxenutbildningen kan svara upp mot de utbildningsbehov som finns, säger Ulf Bergström, rektor för vuxenutbildningen. 

Fler på väg in i utbildning

Flera korttidspermitterade personer har hört av sig till vuxenutbildningen och vill gå kurser under den tid som de är permitterade. Företag som har korttidspermitterat har också hört av sig med förfrågningar om utbildning för medarbetare. Planering pågår nu för att fler korttidspermitterade personer ska kunna genomföra kurser inom vuxenutbildningen. 

Här finns mer information om utbildning för korttidspermitterade: 

https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/utbildningar/korttidspermittering/ 

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen

 

Information publicerad tisdagen den 19 maj klockan 16.00

Covid-19 finns nu på ytterligare ett särskilt boende i Laholms kommun. Medarbetare kommer att testas tidigare, visir börjar användas i äldrevården och en ny vägledning för kommuner underlättar i hemtjänsten i Laholms kommun under sommaren.

Covid-19 har nu konstaterats på ytterligare ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun. Tre personer har bekräftats ha covid-19 där. Ytterligare tre personer på samma boende har provtagits för covid-19. Svaren på dessa provtagningar väntas komma inom kort. 

På det särskilda boende för äldre där det finns covid-19 sedan tidigare har fyra personer covid-19 i nuläget. Antalet avlidna på grund av covid-19 är oförändrat, det vill säga sex personer. Fem personer har tillfrisknat. 

Medarbetare testas tidigare

Laholms kommun börjar nu testa medarbetare i vård och omsorg i ett tidigare skede. Hittills har medarbetare som arbetar i vård och omsorg och har symtom på covid-19 testats i slutet av sjukdomsperioden för att säkerställa om de är redo att börja arbeta igen eller inte.

Från och med nu kommer medarbetare i vård och omsorg att testas tidigt när symtom på covid-19 uppstår. Om provsvaret visar att medarbetaren inte har covid-19 kan det vara möjligt för personen att trots symtom gå till arbetet som vanligt.

– Detta hjälper upp bemanningssituationen inför sommaren, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Visir börjar användas i äldrevården

Utifrån Folkhälsomyndighetens besked om att munskydd eller visir kan övervägas som en extra åtgärd i äldrevården inför nu Laholms kommun möjlighet för medarbetare i äldrevården att använda visir.

– Visiren ska ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, de basala hygienrutinerna och den skyddsutrustning som redan används, säger Christel Sundberg. 

Visir kan användas i det nära omvårdnadsarbetet, det vill säga när ansiktena är en meter eller mindre ifrån varandra. Till skillnad från munskydd kan visir återanvändas efter rengöring. Visiren har därmed längre livslängd. 

Tillgången på såväl visir som annan skyddsutrustning är god i Laholms kommuns verksamheter. Det finns alltså ingen brist på skyddsutrustning. 

SKR:s vägledning underlättar i hemtjänsten inför sommaren

Laholms kommun beslutade tidigt i coronapandemin att kommunen inte kan erbjuda hemtjänst till personer som vistas tillfälligt i kommunen. I dag, tisdag den 19 maj, har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat en vägledning för kommuner när det gäller hemtjänst till personer som vistas tillfälligt i en kommun. Vägledningen bygger på att bosättningskommunen tar kontakt med vistelsekommunen och stämmer av vistelsekommunens möjligheter att ge insatser till den berörda personen.

– Vi som vistelsekommun ska då ge fakta kring brukarsäkerheten och våra möjligheter att ge insatser, säger Christel Sundberg. 

SKR:s vägledning lägger ett ansvar på boendekommunen att inte bevilja hemtjänst om inte vistelsekommunen har möjlighet att ge insatser. I så fall ska boendekommunen ge avslag på den berörda personens ansökan.

– Vi på Laholms kommun ska naturligtvis följa SKR:s vägledning, och vi hoppas att alla kommuner gör det. Sveriges kommuner behöver ha stor respekt för varandra i den situation som vi befinner oss i, säger Christel Sundberg. 

Här finns SKR:s nyhet och vägledning om hemtjänst i vistelsekommuner:

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/stodforsommarkommunerattnekahemtjanst.33222.html 

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen

 

Information utlagd fredagen den 15 maj klockan 17.10

Drygt två månader med corona, inte konstigt att allmänheten upplever viss trötthet på viruset. Då är det lätt att sänka garden mot sjukdomen covid-19, som hittills lett till 3 646 dödsfall i landet, varav 44 i Halland.

- Jag kan förstå upplevelsen, men vi får inte sjunka in i tron att pandemin är över. Vi måste alla hjälpas åt att förhindra smittspridningen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer får vi inte tumma på – för allas bästa, understryker kommunchef Anders Einarsson.

Platå

På Folkhälsomyndighetens presskonferenser under de senaste dagarna har det sagts att "vi befinner oss på en platå". Kanske har det här och var uppfattats som en signal om att man kan ta lite lättare på de rekommendationer och riktlinjer som myndigheten utfärdat. Men det är långtifrån myndighetens budskap. Fortsatt försiktighet är a och o för att förhindra smittspridning och hård belastning på vård om omsorg.

50 procents utökning

Hur pandemin påverkat äldreomsorgen i Laholms kommun kan konkretiseras i siffror. Coronaviruset tog sig in på ett kommunens åtta äldreboende. Barriärvård infördes vilket ledde till att personalstyrkan utökades med 50 procent.

Under ordinarie verksamhet jobbar 26 personer per dygn på äldreboendet. Idag, med smitta på två avdelningar och misstänkt smitta på en avdelning, krävs 14–16 fler personer per dygn.

- Barriärvård är oerhört personalintensiv. Och för att säkerställa verksamheten, oavsett äldreboende, måste 50 procent av ordinarie personal vara på plats. Hög sjukfrånvaro, som vi haft på boendet, har gjort situationen extra besvärlig, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

Med äldrevårdens utsatthet för coronaviruset poängterar kommunchef Anders Einarsson vikten av att alla tänker till och påminner sig själva om att hålla fast vid Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

- Gör vi det tillsammans minskar vi belastningen på vård och omsorg, säger han

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd tisdagen den 12 maj klockan 16.45

På tisdagen presenterade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ytterligare ett stödpaket, denna gång riktat till äldreomsorgen och vården under coronakrisen. I år och nästa år satsas 2,2 miljarder kronor på ett äldreomsorgslyft för att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att jobba inom äldreomsorgen.

Pengarna ska användas för att utbilda anställda inom äldreomsorgen på betald arbetstid. Regeringen räknar med att 10 000 personer ska börja utbildas på halvtid under fjärde kvartalet i år. Under 2020 betalar staten hela satsningen, medan kommunerna under 2021 får betala 30 procent av kostnaderna för de utbildningsplatser som man då ansöker om.

Som huvudsaklig utbildningsanordnare pekar staten på kommunernas vuxenutbildning. Men även folkhögskolor med utbildningar riktade mot vård och omsorg får del av stödpaketet.

Förutom att personal inom äldreomsorgen ges möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid, räknar också regeringen och samarbetspartierna med att satsningen leder till fler fasta anställningar.

Kort varsel

Vilka effekter får då stödpaketet för Laholms kommun?

- Det är svårt att uttala sig om eftersom vi vet så lite om paketet och vilka möjligheter vi har att genomföra detta med så kort varsel, säger socialchef Christel Sundgren, och fortsätter:

- Om nuvarande cornainsatser består under ytterligare månader är det inte lätt att avvara personal för utbildningspaketet. På lång sikt kan man fundera över hur den tredjedel av utbildningskostnaden, som kommunerna förväntas stå för under 2021, ska finansieras. Får vi ökade kommunala anslag för detta när Laholms kommuns budget tas i november eller hamnar vi i ett läge med omprioritering. Osäkerheten kring paketet är stor.

Beredskap finns

Om utbildningsinsatsen blir aktuell i höst i Laholms kommun kan vuxenutbildningen genomföra denna trots den knappa tiden.

- Satsningen är helt i linje med vuxenutbildningens uppdrag, och vi har beredskap för att utöka våra vårdutbildningar inför hösten, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur- och utvecklingsverksamheten.

Två miljarder till extraordinära kostnader

Tisdagens stödpaket omfattar även statliga pengar för extraordinära kostnader i kommuner och regioner kopplade till coronapandemin. Ytterligare två miljarder kronor öronmärks för detta. Det innebär att staten hittills avsatt fem miljarder kronor för ändamålet. Kommuner och regioner kan söka det riktade statsbidraget för kostnader kopplade till personalutgifter, skydds- och intensivvårdsutrustning.

I dagsläget är det omöjligt att säga något om hur stor del av det nya beloppet som skulle kunna tillfalla Laholms kommun. 

 

Information publicerad fredagen den 8 maj klockan 15.05

Fler personer på det särskilda boendet har tillfrisknat efter att ha haft covid-19.

Sammanlagt fem personer har nu tillfrisknat på det särskilda boende för äldre där det finns personer som är sjuka i covid-19. I nuläget är sex personer smittade på boendet. Inga nya smittade har tillkommit. Sex personer har avlidit av covid-19 på boendet.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad onsdagen den 6 maj klockan 15.45

Kultur- och utvecklingsnämnden förbereder nu för en fjärde utbildningsomgång för att ytterligare cirka 20 personer ska kunna arbeta på särskilda boenden för äldre och i hemtjänsten.

Utbildningsomgång fyra börjar den 12 maj och slutar den 19 maj.

– När den är klar har ungefär 90 personer gått utbildningen. Det innebär att det finns en god beredskap inom Laholms kommun om läget kring covid-19 skulle ändras till det sämre, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur och utveckling inom Laholms kommun.

Inga fler utbildningsomgångar är planerade i nuläget, men beredskap finns för att genomföra fler om behov uppstår framöver.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad måndagen den 4 maj klockan 16.30

Sju smittade personer finns nu på ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun. Personalläget inom vården och omsorgen i stort är någorlunda stabilt och det är ingen brist på skyddsutrustning.

Sju personer är nu smittade på det särskilda boende för äldre i Laholms kommun där det sedan tidigare finns covid-19. Sammanlagt sex personer har avlidit av covid-19 på boendet. Två personer har tillfrisknat. 

Rekrytering och omdisponering

Personalläget inom vården och omsorgen inom Laholms kommun är enligt Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun, någorlunda stabilt. Fler och fler medarbetare kommer tillbaka efter att ha varit hemma på grund av sjukdom och sedan testats och visat sig vara fria från coronavirus. Tillgången på skyddsutrustning är, enligt Christel Sundberg, helt tillfredsställande. Det är alltså ingen brist på skyddsutrustning. 

Rekryteringen av vikarier till vård och omsorg har varit framgångsrik. Socialnämnden har också disponerat om medarbetare, till exempel arbetsterapeuter och fysioterapeuter, så att de nu arbetar med vård och omsorg i hemtjänsten och på äldreboenden. 

Utbildningarna fortsätter

Utbildningen av medarbetare från andra verksamheter inom Laholms kommun fortsätter. De som går den sex dagar långa utbildningen förbereds på att arbeta på äldreboenden och i hemtjänsten. Hittills har drygt 25 personer gått klart utbildningen. 20 personer deltar i omgång två just nu, och cirka 20 personer kommer att delta i omgång tre. 

Omgång två och tre innebär inte några stängningar av verksamheter på det sätt som skedde när medarbetare från bland annat Folkhälsocentrum och turistbyrån deltog i omgång ett. Dessa verksamheter är nu öppna igen.

– Vi kommer att ha ett 60-tal personer att tillgå när den tredje utbildningen är klar. Än så länge har vi inte behövt ta dessa resurser i anspråk, men vi vet inte när toppen i smittspridningen kommer och hur det blir då, säger Christel Sundberg.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd torsdagen den 30 april klockan 17.00

På torsdagen presenterade regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna ett nytt stödpaket för att lindra effekterna av coronavirusets konsekvenser för jobb och företag. Ett omställningsstöd på 39 miljarder kronor.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

- Stödet är av stor betydelse för många företag i Laholms kommun. Hotell- och restaurangbranschen har det tufft, liksom sällanköpshandel så som exempelvis bokhandel, skoaffär, leksaksaffär och klädaffärer. Därtill har vissa tillverkningsföretag i kommunen drabbats hårt. Ett av dem har tappat cirka 90 procent av sin omsättning. Så stödet är verkligen välkommet för kommunens företag, säger Peter Severin Larsson, näringslivschef i Laholms kommun.

Länk till information om regeringens företagsstöd

Upptäck naturreservat i kommunen

Hallandsås bokskogar är ett tips på besöksmål. 

I coronatider, med ideliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att undvika många sociala kontakter, finns ändå en hel del att göra. Som exempelvis besök på någon eller några av kommunens 34 naturreservat. Grovt indelat kan man prata om tre naturtyper: sandiga hedmarker i kust- och inland, bok- och ädellövskogar samt moss- och myrmarker.

Länk till länsstyrelsens sida om naturreservat

Hämtning av skollunch

Tiden för kommunens gymnasieelever att hämta lunch har utökats med 45 minuter. Från och med onsdagen den 29 april är tiden klockan 11.00-12.45. Lunch kan hämtas från följande kök: Lagaholmsskolan i Laholm, Veingeskolan, Våxtorpsskolan och Smedjebacken i Knäred.

Den 22:e och 25:e maj är lovdag respektive studiedag. Då serveras inga skolluncher. Det gäller även den 12:e juni.

Länk till anmälan om skollunch

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd onsdagen den 29 april klockan 17.00

Årets studentavslutning för Osbeckseleverna blir vingklippt. Klasskampen och studentbalen ställs in, och efter avslutningen på skolan möts inte ”vitmössorna” av gratulerande anhöriga och vänner. Coronapandemin har satt käppar i hjulet för det traditionella firandet.

- Det känns trist att det upplägg som skolan alltid haft i samband med studentavslutningen inte kan genomföras. Men vi har full respekt och förståelse för skolledningens beslut, säger Ivo Hagström, elevrådsordförande på Osbecksgymnasiet i Laholm. 

Sent på tisdagseftermiddagen offentliggjorde Folkhälsomyndigheten rekommendationer för hur årets studentavslutningar bör genomföras för att hindra smittspridning av coronaviruset.

(Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer)

Med rekommendationerna i ryggen och i samråd med Smittskydd Halland och polismyndigheten beslutade skolledningen för Osbecksgymnasiet under onsdagsförmiddagen hur årets studentavslutning ska genomföras. Det innebär att:

 • Den traditionella Klasskampen på Sparbanksvallen i Laholm ställs in.
 • Traditionsenlig studentbal Strandhotellet i Mellbystrand, som stod på programmet den 11 juni, ställs in.  Arrangemanget ersätts med en återträff under hösten 2020 och kommer att ordnas av någon arrangör i kommunen. Kommunen bjuder in till middag med dans. Inbjudan till återträffen med avgångseleverna skickas senast i slutet av september
 • Studentdagen 13 juni genomförs med klassvis utspring, spridda i tid och plats inom skolområdet efter följande schema: 
  natur- och teknikprogrammen klockan 08.00-09.00,
  barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet samt hotell- och turismprogrammet klockan 09.30-10.30,
  fordon- och transportprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet klockan 11.00-12.00 
  ekonomi- samt vård och omsorgsprogrammet klockan 12.30-13.30
 • Den traditionella mottagningen av släkt och vänner efter utspringet slopas. Varje elev uppmanas ta ansvar för att inte släkt eller vänner möter upp utanför skolans område. Mottagning ska ske i anslutning i det enskilda hemmet.
 • Elever som bokat transport på studentflak den 13 juni uppmanas att avboka detta. Osbecksgymnasiet kommer nämligen inte tillåta att fordon (bilar, traktorer, lastbilar med mera) ställs upp på området för avfärd. Beslutet grundas på Folkhälsomyndighetens uppmaning till Transportstyrelsen att inte medge dispens för transport på studentflak.

Streamad avslutning

- Beslutet har tagits utifrån de restriktioner som vi har idag. Skärps dessa än mer kan inte ens ovanstående program genomföras.  Student 2020 på Osbecksgymnasiet kan då utformas med någon form av streamad avslutning, säger avdelningschef Ingela Månsson.

Av allt att döma kommer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslutet om max 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga sammankomster att bestå, och därmed den utformning som skolledningen på Osbecksgymnasiet beslutat om.

- Om det hävs måste besked om detta ges senast den 12 maj för att vi ska kunna göra några förändringar. Vi måste nämligen ha cirka en månads planering för att hantera en ny situation, säger Ingela Månsson.

Blandade känslor

Skolledningens beslut möttes av blandade känslor hos elever och kommittén som jobbat med avslutningen.

- Vi har full respekt för skolledningen och är tacksamma över den goda kommunikation vi har haft tillsammans. Men vi hade hoppats på att finna alternativa lösningar till respektive moment i studentveckan som skulle anpassas efter den rådande pandemin, men vi förstår att det inte är möjligt för skolledningen att stå bakom dessa förslag i nuläget, säger elevrådsordföranden Ivo Hagström.

KUN-personal återgår till ordinarie verksamhet

Personalsituationen inom Laholms kommuns äldreomsorg och hemtjänst är ansträngd till följd av coronapandemin. Med anledning av detta har anställda inom kultur- och fritidsverksamheten i Laholms kommun genomgått en kortare vårdutbildning för att kunna rycka in om läget förvärras.

Situationen inom äldrevården är fortfarande ansträngd men under kontroll, vilket innebär att följande verksamheter öppnas igen:

 • Teckningsmuseet och turistbyrån (ordinarie öppettider från och med lördag 2 maj).
 • Folkhälsocentrum (ordinarie öppettider från och med måndag 4 maj)
 • Knäreds bibliotek, Våxtorps bibliotek och bokbussen (ordinarie öppettider från och med lördag 2 maj)

Det här innebär också att Stadsbiblioteket i Laholm återgår till sina ordinarie öppettider från och med lördag 2 maj. 

Planen är fortfarande att den snabbutbildade personalen ska – om behovet uppstår – kunna vara behjälpliga inom kommunens hemtjänst och äldreomsorg. Eventuella förändringar beträffande öppettider med mera kommer att meddelas via www.laholm.se och respektive verksamhets olika kanaler.

64 procent intresserade av jobb i äldreomsorgen

Cirka 200 intresseanmälningar har lämnats till Laholms kommuns personalenhet för att jobba inom äldreomsorgen, måltidsverksamheten och LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 64 procent av dessa avser äldreomsorgen. Det är också inom denna verksamhet som personalsituationen är som mest ansträngd.

Ett 20-tal av dem som anmält sitt intresse har gått eller går nu äldreomsorgens introduktionsutbildning med olika moment. Utbildningen avslutas med att man går bredvid personal i verksamheten.

- Några av dem är nu timanställda i verksamheten, däribland personer som tidigare arbetat inom andra yrkesområden och branscher som på grund av coronapandemin förlorat sina jobb. Intresseanmälan kan därmed också bli inkörsport till att personer provar på ett annat yrke. Leder detta till att fler personer söker sig till vård- och omsorgsyrkena så är det verkligen positivt, säger Agnes Idoffsson, enhetschef på bemanningsenheten i Laholms kommun.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd tisdagen den 28 april klockan 17.15

Intresset för att jobba inom äldreomsorgen, måltidsverksamheten och verksamheter inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) är stort. Hittills har närmare 200 skickat intresseanmälan till Laholms kommuns personalenhet.

I slutet av mars uppmanade kommunens personalenhet intresserade att anmäla sig för tillfällig anställning. Initiativet riktades såväl till personer i kommunens verksamheter som till personer utanför denna krets.

- Responsen är verkligen positiv och visar att många vill hjälpa till i rådande ansträngda läge inom främst äldreomsorgen, säger Agnes Idoffsson, enhetschef på bemanningsenheten i Laholms kommun.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS och barnomsorg. Så tänk på att även beställa denna blankett.

Länk till intresseanmälan

Länk till polisens belastningsregister

77 leveranser via transporttjänst

Kommunens erbjudande om transporttjänst med hemleverans av varor har varit eftertraktad. Tjänsten förmedlas via äldrelotsen, som hittills ombesörjt 77 transporter.

- Flertalet av dem har gällt hemkörning av livsmedel, men vi har även levererat växter, mindre mängder planteringsjord, fröpåsar och lunchlåda från Gröna Hästen i Laholm, säger Barbro Jönsson, enhetschef inom prevention på socialtjänsten.

Beställningar av tjänsten har framför allt gjorts i Veinge, Laholm, Ränneslöv, Våxtorp, Skummeslöv och Mellbystrand.

Under coronapandemin har äldrelotsen också fått en hel del samtal, som inledningsvis handlat om transporttjänsten, men som i många fall berört andra spörsmål med anknytning till rådande läge.

- En del behöver någon att prata med nu när rekommendationen är att minska antalet kontakter för att undvika smittspridning. Vi får också samtal om hjälp med att fixa saker i bostaden. Förvisso har vi dragit ner på vår fixartjänst, men handlar det om att exempelvis byta trasiga lampor så ordnar vi det. För givetvis ska man kunna leva ett så bra liv som möjligt även nu, säger Barbro Jönsson.

Kontakt äldrelotsen: Telefon: 0430-266 80, e-post: aldrelots@laholm.se, öppen vardagar klockan 09.00-15.00.

Stödlinjer

Sedan början av april har kommunen även öppnat telefonlinjer för stödsamtal för ungdomar och vuxna.

Följande nummer kan man höra av sig till:

 • Stödlinjen för ungdomar, 0430-267 90, öppen vardagar klockan 13.00–17.00.
 • Stödlinjen för familjer/vuxna, 0430-267 80, öppen tisdag–torsdag klockan 10.00–12.00 och klockan 13.00–15.00. Fredagar klockan 10.00–12.00.

Utökad tid för hämtning av skollunch

Tiden för kommunens gymnasieelever att hämta lunch har utökats med 45 minuter. Från och med onsdagen den 29 april är tiden klockan 11.00-12.45. Lunch kan hämtas från följande kök: Lagaholmsskolan i Laholm, Veingeskolan, Våxtorpsskolan och Smedjebacken i Knäred.

Länk till anmälan om skollunch

Filmer på andra språk

Länsstyrelsen i Skåne har producerat filmer på flera språk med information om coronapandemin med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om åtgärder för att minska smittspridningen. Här finns också information inför större högtider, exempelvis ramadan.

Länk till länsstyrelsen i Skånes filmer på Youtube:

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd måndagen den 27 april klockan 16.45

Boende på ett av kommunens äldreboenden har drabbats hårt av coronaviruset. Men det finns också ljusglimtar. Två har friskförklarats.

Efter helgen har ett nytt fall i äldreboendet rapporterats. Samtidigt har en av de tidigare smittade personerna friskförklarats.

- Nu har två personer på boendet återhämtat sig så mycket att de friskförklarats. Det känns riktigt bra, säger Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Laholms kommun.

Kan se anhöriga

För snart sju veckor sedan införde Laholms kommun besöksförbud på samtliga äldreboenden i kommunen. Telefonledes kan personer på boendena givetvis nås, men många anhöriga vill gärna se dem, inte minst med tanke på det långvariga besöksförbudet. Möjligheten att se dem finns. Möjligheten att se dem finns. Samtliga äldreboenden har nämligen läsplatta i form av Ipad, och med hjälp av appar skapas bildkontakt.  

- Vi var snabba på det och såg till att skapa denna möjlighet några veckor efter besöksförbudet, säger Kristina Isaksson, avdelningschef för äldre.

Hon berättar också att Laholms kommun håller på att undersöka möjligheten till fysiska möten med skiljevägg i plexiglas. En "mötesmodell" som Falkenbergs kommun tagit fram och som nu erbjuds på de fyra äldreboenden som drivs av Falkenbergs kommun.  

Valborgsfirande ställs in

Fredagens Valborgsfirande runt om i kommunen med bål och tal till våren ställs in. Folkhälsomyndigheten understryker också att årets Valborgfirande blir annorlunda med tanke på förbudet mot allmänna sammankomster över 50 personer.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför Valborgsmässoafton.

Varning för kommersiella tester

Regeringen har beslutat att provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Syftet är bland annat att lindra de samhällseffekter ett stort bortfall på personal har inom hälso- och sjukvården, omsorgen och inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga. Med testet ges svar på om personal som är hemma kan jobba eller ej.

Denna provtagning ska dock inte blandas ihop med de kommersiella tester som nu erbjuda via olika kanaler. Smittskyddsläkaren i Halland, Mats Emtell, varnar för dessa tester eftersom flertalet inte är godkända av Läkemedelsverket.

 

 

Information publicerad fredagen den 24 april klockan 16.00

Fortsatt ansträngt läge på det särskilda boende där det finns covid-19. Miljökontorets dagliga inspektioner i butiker och på restauranger visar att Folkhälsomyndigheternas rekommendationer följs. 38 gymnasieelever använder möjligheten att hämta skollunch vid något av de fyra utlämningsställena.

Situationen är fortsatt ansträngd på det särskilda boende för äldre där ett antal personer har drabbats av covid-19. I nuläget har tio av de som bor på boendet covid-19.

Sjukfrånvaron bland medarbetarna på det särskilda boendet är fortsatt hög. Enligt Christel Sundberg, socialchef, arbetar verksamheten för att medarbetare från andra verksamheter ska gå över till den kommunala vården och omsorgen.

Glädjande är att de provtagningar som görs i samarbete med företagshälsovården har medfört att 35 medarbetare inom kommunens vård och omsorg har kunnat börja arbeta igen. Medarbetarna har provtagits och provsvaren har visat att de inte bär på coronavirus.

Daglig tillsyn i butiker och på restauranger

Inspektörer på Laholms kommuns miljökontor genomför dagliga inspektioner på bland annat restauranger och i butiker sedan den 9 april. Syftet med inspektionerna är att kontrollera så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

Patrik Eriksson, miljöchef, berättar att Laholms kommun var snabb med att börja inspektera så att rekommendationerna följs.
– Vi var först i Halland med detta, och det är jag glad för. Vi är en liten kommun som kan agera fort på den här typen av behov. Jag är också glad över att invånarna verkar respektera rekommendationerna, säger Patrik Eriksson.

Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare på miljökontoret, berättar att inspektörerna bland annat ser efter så att avstånd hålls och att ytor desinficeras. Inspektörerna för också dialog med krögare och affärsinnehavare och ger dem informationsmaterial.
– Tillsynen går bra och hittills har vi inte haft något att anmärka, säger Sebastian Stjärneblad.

Förutom restauranger och butiker besöker inspektörerna även till exempel campingplatser och golfbanor. Samma ställe kan enligt Niklas Fahlstedt, livsmedelsinspektör, få besök flera gånger.
– Flera pizzerior har stängt sina lokaler och lämnar i stället ut maten genom luckor. På restauranger som är öppna som vanligt försöker krögarna hantera situationen på bästa sätt och de är uppfinningsrika. En del väljer att ha stängt på lunchen eftersom de inte kan ha buffé, och i stället bara ha öppet på kvällarna. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra, säger Niklas Fahlstedt. 

Nu hämtar 38 gymnasieelever skollunch

Erbjudandet till gymnasieelever som bor i Laholms kommun om att hämta skollunch utnyttjas just nu av 38 elever. Mat hämtas på alla fyra utlämningsställena, det vill säga på Lagaholmsskolan, Veingeskolan, Våxtorpsskolan och Smedjebacken.
– Vi är glada att den här möjligheten utnyttjas, och vi hoppas och tror att den fyller en viktig funktion för gymnasieeleverna, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för bland annat gymnasieskolan.

Om du går i gymnasiet och bor i Laholms kommun kan du när som helst anmäla via länken nedan att du vill hämta skollunch på Lagaholmsskolan, Veingeskolan, Våxtorpsskolan eller Smedjebacken. Om du anmäler dig senast klockan 14.00 kan du hämta skollunch från och med dagen efter.

Länk till anmälan om att hämta skollunch: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OpvcN43WXE6YXLlf9OmB_zL1RjyvuD9CgX6DRWNJP1RUQUxESklQTlRMT1kxVkpDMjdOSVVTRVpWQS4u

Mer information om hämtning av skollunch finns här:
https://www.laholm.se/nyheter/gymnasieelever-erbjuds-skollunch/

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad torsdagen den 23 april klockan 16.10

Nationaldagsfirandet i stadsparken den 6 juni ställer om. Vuxenutbildningen erbjuder utbildning i samband med korttidspermittering.

Med anledning av de restriktioner som omgärdar coronapandemin är det inte möjligt att genomföra det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Laholms stadspark den 6 juni.

Laholms kommun ställer därför in firandet i stadsparken, men kommer i stället att via digitala kanaler sända ut en hälsning till kommunens invånare för att uppmärksamma Sveriges nationaldag. Med andra ord: nationaldagsfirandet i Laholm ställs inte in – det ställs om.

Kommunen planerar också att sammanställa en nationaldagsbroschyr för att uppmärksamma alla företag och föreningar som håller öppet för allmänheten den 6 juni. Initiativet är tänkt att ersätta deras inbokade plats i stadsparken. Berörda företag och föreningar får ett utskick om detta inom kort.

Ceremonin för nya svenska medborgare flyttas fram till FN-dagen den 24 oktober. Förhoppningsvis har restriktionerna lättat då. Mer information kommer framöver. Håll utkik på www.laholm.se.

Vid frågor, kontakta kultur- och turistchef Jonas Heintz, jonas.heintz@laholm.se.

Vuxenutbildningen erbjuder utbildning i samband med korttidspermittering

Vuxenutbildningen på Campus Laholm erbjuder nu kompetensutveckling för korttidspermitterade och för företag som behöver friställa medarbetare.

Erbjudandet från vuxenutbildningen finns i två varianter:

- Utbildning för den som har korttidspermitterats
- Utbildningspaket för arbetsgivare i Laholms kommun

Här finns mer information om utbildningserbjudandet:

https://www.laholm.se/nyheter/vuxenutbildningen-erbjuder-utbildning-i-samband-med-korttidspermittering/

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad onsdagen den 22 april klockan 16.15

Risken för coronasmitta är fortsatt hög, och det är mycket viktigt att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I det ingår att undvika onödiga resor. Undvik därför att åka till fritidshus i Laholms kommun.

​Risken för spridning av coronavirus är fortfarande hög. I dag, den 22 april, rapporterade Folkhälsomyndigheten att det finns 16 004 bekräftade fall av covid-19 i landet och att 1 937 personer har avlidit av sjukdomen. 

Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Nu gäller det att inte sänka garden gentemot coronaviruset, utan det är mycket viktigt att alla fortsätter att skydda sig själva och varandra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd: 

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på buss, tåg och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Åk inte till fritidshuset i Laholms kommun

Inför påskhelgen uppmanade Laholms kommun fritidshusägare att inte åka till fritidshusen i kommunen. Nu, tre veckor efter uppmaningen, är risken för smittspridning fortsatt hög och Folkhälsomyndigheten fortsätter att uppmana till att undvika onödiga resor.

Därför vill kommunen återigen uppmana fritidshusägare att inte åka till fritidshusen i Laholms kommun. Alla måste göra uppoffringar i denna prövande tid för att inte riskera andra människors liv, och att inte resa till fritidshuset – oavsett hur fint vårvädret är – är en sådan uppoffring.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad tisdagen den 21 april klockan 15.15

Vissa enheter inom kultur och fritid stängs tillfälligt när medarbetarna genomgår en kortare vårdutbildning. På särskilda boenden för äldre införs tillfälligt inflyttningsstopp, och växelvården i Knäred stängs tillfälligt. Gymnasieelever i Laholms kommun får möjlighet att hämta skollunch.

Den 20 april fattade kommunstyrelsens personalutskott beslutet att låta delar av Laholms kommuns medarbetare genomgå en kortare vårdutbildning. Planen är att delar av personalstyrkan ska – om behovet uppstår – kunna vara behjälpliga inom kommunens hemtjänst och äldreboenden.

Först ut är kultur- och utbildningsnämndens verksamheter, vars personal kommer att påbörja sin utbildning redan den här veckan.

Det innebär att följande verksamheter håller stängt från och med torsdag den 23 april till och med torsdag den 30 april:

 • Teckningsmuseet, turistbyrån och destinationsutvecklingen
 • Folkhälsocentrum (simhallen och föreningsservice)
 • Knäreds bibliotek, Våxtorps bibliotek samt bokbussen (Stadsbiblioteket håller öppet men med ändrade tider)

 Här finns mer information:

https://www.laholm.se/nyheter/kun-personal-snabbutbildas---tillfallig-staning-av-viss-verksamhet/

Inflyttningsstopp på särskilda boenden för äldre

För att minska risken för smittspridning har socialnämnden i Laholms kommun beslutat att införa inflyttningsstopp på särskilda boenden för äldre (säbo).

Inflyttningsstoppet gäller från och med den 21 april och en månad framåt. Beslutet kan sedan förlängas med en månad åt gången.

Undantagna från inflyttningsstoppet kan vara personer som uppfyller följande kriterier:

 • bor på korttidsboende
 • efter provtagning är konstaterat fria från coronavirus
 • kan flytta in på särskilt boende via altaningång
 • har med sig minimalt med tillhörigheter 

Växelvården stängs

Socialnämnden i Laholms kommun har också beslutat att stänga växelvården på Smedjebacken i Knäred. Denna vårdform innebär att personer bor i sina egna hem, men regelbundet vistas på särskilda boenden under kortare perioder.

Anledningen till stängningen av växelvården är att risken för spridning av coronavirus måste minimeras. Insatser kan stärkas upp på annat sätt, till exempel genom hemtjänst, avlastning eller korttidsboende.

Beslutet om att stänga växelvården gäller från och med den 21 april och en månad framåt. Beslutet kan sedan förlängas med en månad åt gången.

Gymnasieelever får hämta skollunch

Från och med torsdag den 23 april har gymnasieeleverna i Laholms kommun möjlighet att hämta skollunch från kommunens kök. Det är en ersättning för den ordinarie skollunchen, som har utgått med anledning av den pågående fjärrundervisningen. Mer information finns här:

https://www.laholm.se/nyheter/gymnasieelever-erbjuds-skollunch/

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad måndagen den 20 april klockan 15.30

En person har tillfrisknat efter covid-19 på ett särskilt boende för äldre.

På det särskilda boende för äldre i Laholms kommun där det sedan tidigare finns bekräftade fall av covid-19 konstaterades ytterligare en person smittad i helgen. Samtidigt friskförklarades en person på boendet under helgen. Det sammanlagda antalet smittade på det särskilda boendet är nu sju personer.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information utlagd fredagen den 17 april klockan 16.30

När krisen står för dörren frodas kreativiteten. För att bibehålla intresset för det skriva ordet erbjuder nu biblioteken i kommunen nya tjänster för låntagarna: färdiga bokkassar, beställning av böcker som plockas samman och hemtransport av böcker.

Biblioteksassistent Anki Lindau och bibliotekschef Marie Erge lockar med färdiga bokkassar vid bibliotekens entréer.

- Coronaviruset ställer till det för många av våra låntagare. Det kan vara personer som tillhör riskgrupper eller personer som minimerat sina sociala kontakter för att minska risken för smitta, säger bibliotekschef Marie Erge.

Därför har biblioteksverksamheten funderat på hur de på bästa sätt kan erbjuda låntagare fortsatt tillgång till böcker. Så nu erbjuds tre nya tjänster:

 • Bokkassar vid entrén till biblioteken
 • Hämtning av böcker som bibliotekspersonalen iordningställt, så kallad take away
 • Hemleverans av böcker

Bokkassar vid entréer

Den som inte vill gå in i biblioteken kan vid entréerna hämta färdiga bokkassar, som man kan låna hem utan att passera utlåningsdisken. Bibliotekspersonalen har valt innehåll efter olika teman. Kärlek, deckare, pocketblandning och barnböcker är exempel på några kassars innehåll.

Hämtning av böcker "Take away"

Den som inte kan eller vill besöka biblioteket just nu, kan ringa eller mejla biblioteket och be personalen om att lån görs för angivna böcker. Eller om man så vill, låta personalen göra urvalet. Låntagaren anger när man vill hämta böckerna varvid personalen möter upp med bokkasse utanför biblioteket.

Hemleverans av böcker

Tillhör man en riskgrupp står kommunens transporttjänst till buds. Låntagaren ringer eller mejlar biblioteket och beställer sina böcker. Därefter ringer man äldrelotsen som samordnar transporterna.

Digitala resurser - tips om vad du kan göra hemma

I dessa tider då många tillbringar mer tid hemma än vanligt, har bibliotekspersonalen sammanställt en länksamling med en mängd tips: fria e-medier, artikeldatabaser, poddar med boktips, virtuella museivandringar, operaföreställningar och bokbloggar. Det finns något för alla åldrar.

Biblioteket länkar även till tillförlitlig samhällsinformation om coronaviruset/covid-19 och sidor där man kan lära sig mer om källkritik.

Kontaktuppgifter, länksamling och mer information om tjänsterna finns på www.laholm.se/bibliotek

Snabb digitalisering

Krisen är uppfinningarnas moder. Ett uttryck som använts flitigt under pågående coronakris. Synsättet kan också överföras till snabba förändringar, som i normalfallet kan ta lång tid att genomföra.

- Under en dryg månad har det skett förändringar inom den digitala världen som i normalfallet skulle ha tagit avsevärt längre tid, kanske ett år, säger Ove Bengtsson, IT-chef i Laholms kommun.

Han nämner interna möten inom kommunen som nu i största möjliga utsträckning sker digitalt med funktionen Teams. Sak samma med vissa politiska sammankomster och externa kurser och konferenser.

- På IT-enheten har vi upplevt ett stort sug efter utbildningsinsatser för Temasfunktionen, vilket vi försökt tillgodose så långt som möjligt. Närmare 100 medarbetare har på kort tid utbildats i funktionen.

Regeringens besked om stängning av landets gymnasieskolor, vuxenutbildning och högre utbildning ledde till att Osbecksgymnasiet i Laholm och vuxenutbildningen med extremt kort varsel tvingades lägga om undervisningen. Under några få dagar riggades utrustning och det pedagogiska innehållet för distansundervisning.

- Skolledningen och personalen tog ett stort ansvar för att möjliggöra denna förändring. Deras engagemang bidrog i stor utsträckning till att det gick så bra, och genomfördes på ett positivt sätt, säger Ove Bengtsson och tillägger:
- Nu kan också föräldrar till gymnasieelever ta del av hur undervisningen bedrivs.

Information på andra språk

Ramadan inleds den 23 april, alltså på torsdag i nästa vecka. Genom det nationella samarbete som finns mellan länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen har filmer producerats på andra språk än svenska, där det informeras om gällande riktlinjer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Inte minst viktigt inför och under större högtider.

Filmerna ligger på Länsstyrelsen i Skånes Youtube-kanal:

Länk till Länsstyrelsens i Skånes Youtube-kanal

På webbplatsen för Myndigheten för stöd till trossamfund finns också en hel del information och filmer bland annat inför Ramadan.
Länk till Myndigheten för stöd till trossamfund

Sidan informationsverige.se är en nationell webbplats för nyanlända. Här informerar länsstyrelserna om att bo och leva i Sverige. Här finns också filmer.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram posters på olika språk om en annorlunda vår. Här nämns flera av vårens högtidsdagar.
Länk till Folkhälsomyndighetens sida "Vårens högtider blir annorlunda i år".

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd torsdagen den 16 april klockan 17.00

22 år i rad har torgdag arrangerats i Hishult den 1:a maj.  En dag då Hishultsborna går man ur huse och ett 30-tal knallar bjuder ut sina produkter. Det är också en dag då Hishultsbor i förskingringen styr kosan till hembyn. I år bryts traditionen.

- Med förbudet om sammankomster med mer än 50 personer kan vi omöjligen arrangera torgdagen. Tråkigt, ur flera aspekter. Dagen sätter byn på fötter samtidigt som vi i byalaget får in lite pengar som behövs för andra verksamheter, säger Göran Svensson, ordförande i Hishults byalag.

Att skjuta på torgdagen till ett senare datum i år är inte aktuellt. 1:a maj 2021 är det som gäller.

Transporttjänster och stöd

Leverans av beställda varor till dörren, möjlighet till stödsamtal för ungdomar, vuxna och familjer och äldre. Under rådande omständigheter, där coronaviruset på ett eller annat sätt påverkar oss alla, är Laholms kommun angelägen om att fånga upp behov av stöd och erbjuda serviceinsatser till dem som exempelvis behöver hemkörning av livsmedel eller andra varor. Insatser som också kan hjälpa till att stödja det lokala näringslivet.

Äldrelotsen är spindeln i nätet för transporttjänsten.

- Förutom förmedling av transporttjänster får vi också samtal från äldre och anhöriga som har behov av att prata om sin situation, säger Barbro Jönsson, enhetschef inom prevention på socialtjänsten.

Sedan ett par veckor tillbaka har kommunen också öppnat telefonlinjer för stödsamtal.

Följande nummer kan du höra av dig till:

 • Stödlinjen för ungdomar, 0430-267 90, öppen vardagar klockan 13.00–17.00.
 • Stödlinjen för familjer/vuxna, 0430-267 80, öppen tisdag–torsdag klockan 10.00–12.00 och klockan 13.00–15.00. Fredagar klockan 10.00–12.00.
 • Äldrelotsen, 0430-266 80, e-post: aldrelots@laholm.se, öppen vardagar klockan 09.00-15.00.

 

Röda Korset samordnar frivilliga insatser

Förutom kommunens insatser görs också mycket på frivillig väg. Här är Rödakorskretsarna i Laholms kommun inkörsporten. Allmänhet som vill hjälpa till på olika sätt, men också folk som behöver en hjälpande hand ringer till 073- 962 85 56.  Telefonlinjen är öppen vardagar mellan klockan 08.00 och 11.00.

Länk till artikel på laholm.se om transporttjänst

Städare utbildas

Generellt sett städar Laholmshem de lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. Undantag görs när exempelvis vinterkräksjuka grasserat i ett äldreboende. Då gäller särskilda rutiner för städningen, som då utförs av personal på boendet.

Med rådande ansträngd personalsituation inom äldreomsorgen hinner inte personalen städa lokaler där coronsmitta kan förekomma. Därför kommer ett 20-tal av Laholmshems städare att utbildas i städning av smittade lokaler och ges instruktioner om personligt skydd.

Utbildningen genomförs av företrädare för Region Halland.

Färre anmälningar om skadegörelse

Med stöd av statistik påvisar kriminologer att olika typer av anmälda skadegörelsebrott stiger med sysslolöshet. Med färre aktiviteter och stopp för arrangemang med mer än 50 personer skulle effekten kunna utlösas i coronatider.

Förvisso har anmälda brott kopplade till skadegörelse ökat något under mars och april i Laholms kommun. Samtidigt understryker kommunpolis Kristian Nilsson att det hittills i år gjorts 46 anmälningar om skadegörelse, att jämföras med 61 för samma tid 2019. Å andra sidan stack fjolåret ut på ett negativt sätt, men sett över tid är årets siffra ändå förhållandevis låg.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd tisdagen den 14 april klockan 16.10

En kommunallag som inte medger digitala möten, tvingande krav på kommuner att ge hemtjänst för dem som har tillfällig vistelse i kommunen och mycket rapporterande.

Tre spörsmål som kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) lyfte när han på tisdagsförmiddagen pratade med miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.

Statsminister Stefan Löfven vill ha kommunernas och regionernas bild av coronaläget och vilka eventuella problem de ställts och ställs inför. Uppdraget att höra sig för om läget har lagts på statsråden, därav Lövins samtal med Cronqvist.

- Ett bra initiativ från regeringens sida där vi kan förmedla vår bild av coronavirusets effekter på den kommunala verksamheten, säger kommunstyrelseordföranden.

Tre problem

Med ministern belyste han tre problem som Laholms kommun ställts inför. Kommunfullmäktiges möten kan inte genomföras digitalt, kommunallagen sätter p för detta. Lagen föreskriver nämligen att alla ledamöter ska kunna se varandra samtidigt. I nuläget finns ingen teknisk lösning för detta.

Personer med tillfällig vistelse i en kommun har, enligt socialtjänstlagen, rätt att få hemtjänst i vistelsekommunen om de beviljats hemtjänst i sin boendekommun. Det har Laholms kommun sagt nej till, och bryter således mot lagstiftningen.

Tredje spörsmålet som Cronqvist lyfte var mängden rapporter som kommunen måste skicka till olika instanser. Nyligen tillkom redogörelse till socialstyrelsen, samma redogörelse som kommunen inrapporterar till regionala myndigheter.

- Det borde väl räcka att vi rapporterar till länets instanser, och att de därefter sprider informationen vidare till det nationella planet, säger Erling Cronqvist, och fortsätter:

- Ministern lyssnade till våra problem, som vi säkerligen delar med andra kommuner. Hon fick också en redogörelse för hur vi arbetar med coronasituationen.

Alla möten hålls i Laholms teater

För att minska smittspridningen kommer samtliga möten med nämnder och kommunstyrelse att fortsättningsvis hållas i Laholms teater. Har kan ledamöterna sitta på rekommenderat avstånd. Därmed inte sagt mötena är offentliga. Allmänheten har, liksom tidigare, endast tillträde till kommunfullmäktiges möten.

Sex smittade på ett äldreboende

Totalt sex personer som bor på ett äldreboende i Laholms kommun har nu konstaterats vara smittade av coronavirus. Därmed har ytterligare två personer smittats. Samtliga bor på det äldreboende som i ett tidigt skede fick in smittan i sin verksamhet. På samma boende dog också en person i sjukdomen covid-19 under påskhelgen. Tidigare har en person på boendet dött i sjukdomen.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad torsdag den 9 april klockan 14.50

Ytterligare två personer är nu smittade av coronavirus på ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun. Korta filmer om coronaviruset på fyra andra språk finns nu tillgängliga.

Ytterligare två personer på ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun har konstaterats vara sjuka i covid-19. Sammanlagt fyra personer på samma boende är nu smittade av coronavirus. De vårdas isolerade och noggranna smittskyddsåtgärder är vidtagna. Det är för tillfället ingen brist på skyddsutrustning för att upprätthålla smittskyddsåtgärderna.

Informationsfilmer på andra språk

Nu finns verifierad information om coronaviruset i form av korta filmer på fyra andra språk. Språken är tigrinja, somaliska, persiska och arabiska. Filmerna har producerats av Länsstyrelsen. Tipsa gärna andra om att filmerna finns här:

https://vimeo.com/user112178321

Mer information på andra språk finns också hos Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Sveriges Radios nyheter på andra språk:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7428495

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information publicerad onsdag den 8 april klockan 13.40

Ahla återvinningscentral begränsar maxantalet fordon på området på lördagar.

Ahla återvinningscentral har haft ett väldigt stort antal besökare under de senaste lördagarna. Det medför risk för smittspridning bland besökare och återvinningscentralens medarbetare. Av den anledningen införs en begränsning av antalet fordon som får vara inne på återvinningscentralen samtidigt på lördagar.

Med start på påskafton, lördag den 11 april, kommer maximalt 20 fordon att släppas in samtidigt på återvinningscentralens område. Begränsningen gäller varje lördag framåt till dess att ett annat besked kommer.

Besöksantalet på vardagar är lägre. Därför behövs i nuläget ingen begränsning av antalet fordon på området på vardagar. Det kan komma att ändras framöver.

Öppettider på Ahla återvinningscentral under påskhelgen:

 • Skärtorsdag den 9 april: 09.30-18.00
 • Långfredag den 10 april: stängt
 • Påskafton den 11 april: 09.00-15.00
 • Påskdagen den 12 april: stängt
 • Annandag påsk: stängt

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information publicerad tisdag den 7 april klockan 15.30

Inga fler boende på äldreboende har konstaterats smittade av coronaviruset. Laholms kommun inleder riktade provtagningar för medarbetare som är hemma med förkylningssymptom. Stödlinjerna som kommunen har öppnat är gratis att använda. 

I dagsläget finns två personer med covid-19 som bor på samma särskilda boende för äldre i Laholms kommun. De hålls isolerade och noggranna smittskyddsåtgärder är vidtagna. Inga fler boende på äldreboende har konstaterats smittade av coronaviruset.

Möjlighet till provtagning bland vissa medarbetare

Som första kommun i Halland har Laholms kommun ordnat ett samarbete med företagshälsovården kring provtagning för vissa medarbetare. Det handlar om en strikt prioriterad grupp med medarbetare som är hemma och har varit sjuka med symptom som skulle kunna kopplas till coronaviruset. I nuläget vill de återgå i tjänst, samtidigt som det finns en osäkerhet kring om de är smittfria. Med hjälp av provtagningen hoppas kommunen få svar på vilka som kan gå tillbaka till arbetet.

Provtagningen genomförs hos företagshälsovården Laholmshälsan efter att chefen har stämt av med medicinskt ansvarig sjuksköterska och bokat tid för provtagning. Laholms kommun har fått ett antal fasta provtagningstider i april och maj.

Själva provtagningen kommer att ske antingen genom att personen sitter kvar i bilen och Laholmshälsans medarbetare kommer ut till bilen, eller genom att en tillfällig provtagningslokal ordnas i Laholmshälsans lokaler.

Praktiska moment och prov i mindre grupper tillåts 

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har nu fått möjlighet att låta ett begränsat antal elever (max fem per grupp) återvända till skolans lokaler för att genomföra vissa prov och praktiska moment. 

Utbildningsdepartementet skriver i ett pressmeddelande att det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete. […] Inom exempelvis yrkesprogrammen finns det vissa praktiska moment som är svåra att genomföra utan tillgång till material och en fysisk arbetsplats. 

Mer information finns i pressmeddelandet från utbildningsdepartementet.  

Folkhälsomyndigheten har signalerat ett godkännande, men landets gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning på distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset.

Laholms kommun återkommer med mer information om vad de nya möjligheterna innebär konkret för eleverna på gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Laholm. 

Stödlinjerna är gratis att använda

De tre stödlinjer som Laholms kommun har öppnat är helt gratis att använda. Tveka inte att höra av dig till:

 • Transporttjänsten, 0430-266 80 eller e-post aldrelots@laholm.se, öppen vardagar klockan 09.00–15.00.
 • Stödlinjen för ungdomar, 0430-267 90, öppen vardagar klockan 13.00–17.00.
 • Stödlinjen för familjer/vuxna, 0430-267 80, öppen tisdag–torsdag klockan 10.00–12.00 och klockan 13.00–15.00. Fredagar klockan 10.00–12.00.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information publicerad måndag den 6 april klockan 16.35

En person har avlidit i covid-19 på ett äldreboende i Laholms kommun. Skolsköterskor påbörjar nu introduktion för att kunna arbeta i kommunens hemsjukvård och på särskilda boenden för äldre.

En person som tidigare har bekräftats ha covid-19 har avlidit på ett av kommunens särskilda boende för äldre. Det finns ytterligare två personer med covid-19 på ett av kommunens särskilda boenden. Personerna vårdas isolerade, och noggranna smittskyddsåtgärder är vidtagna. 

Ansträngd sjuksköterskesituation

Just nu är bemanningssituationen ansträngd kring kommunens sjuksköterskor. För att förbättra läget påbörjar i dag ett antal skolsjuksköterskor introduktion för att de ska kunna arbeta i kommunens hemsjukvård och på särskilda boenden för äldre.

Ändringar i påsklovsprogrammet

Påsklovsprogrammet med aktiviteter som biblioteket, kulturenheten och fritidsenheten arrangerar har behövt anpassas lite utifrån coronasituationen. Ett par aktiviteter är inställda, och några aktiviteter kräver föranmälan. Här finns programmet med all information. 

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.00 fredagen den 3 april 

Ett nytt fall av covid-19 har bekräftats på ett äldreboende i Laholms kommun.
Under rådande omständigheter behöver inte föreningar, som ännu inte haft årsmöte, tänka på att lämna in föreningsuppgifter.

Nytt fall av covid-19

För snart tre veckor sedan konstaterades att en person som bor på ett äldreboende i Laholms kommun fått covid-19. Ytterligare en person som bor på samma äldreboende har bekräftats bära på sjukdomen.

- Personen är isolerad på sitt rum och avdelningen avskild. I arbetet med att hantera detta följer vi Folkhälsomyndighetens och Region Hallands rekommendationer kring vård av smittad, säger Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Laholms kommun.

Information till föreningslivet i kommunen

I onsdags utfärdade Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd som berör föreningarna med anledning av coronaviruset och covid-19.

Länk till dessa

- Vi har full förståelse om föreningar ställer in eller senarelägger sitt årsmöte. Föreningsuppgifter begärs inte in under tiden som pandemin pågår. Och givetvis påverkar inte detta ansökningar om föreningsbidrag för 2020, säger föreningskonsulent Carl Fredrik Stefansson.

För årsmöten som redan genomförts gäller samma anvisningar som tidigare; föreningsuppgifter ska lämnas in senast två månader efter årsmötet.

Idrottsföreningar som funderar på att genomföra sitt årsmöte digitalt kan kontakta RF-SISU Halland, som hjälper till med sådan lösning.

Kontakta din förenings idrottskonsulent eller malin.eriksson@rfsisu.se

För specifika frågor till Riksidrottsförbundet gällande coronaviruset/covid-19 kontakta: corona@rfsisu.se

Hör gärna av er till föreningskonsulent Carl-Fredrik Stefansson för frågor: carl.stefansson@laholm.se

 

Information utlagd klockan 18.15 torsdagen den 2 april 

Enligt preliminära beräkningar får Laholms kommun 26,3 miljoner kronor av regerigens, Centerns och Liberalernas förslag till stödpaket på 15 miljarder kronor.
Kommunen uppmanar alla fritidshusägare i Laholms kommun att inte åka till fritidshuset under påsken.

Regegeringsförslag ger kommunen 26,3 miljoner kronor

I coronavirusets kölvatten kommer skatteintäkterna till kommunerna och regionerna att minska. Kommunerna får också räkna med ökade kostnader för försörjningsstödet. Lägre skatteintäkter kan i sin tur innebära att jobb inom välfärdssektorn hotas.

För att mota Olle i grind aviserade på torsdagen regeringen tillsammans med Center och Liberalerna om ett tillskott på 15 miljarder kronor till den offentliga sektorn.

Dessutom föreslogs ytterligare två miljarder kronor för att täcka kommunernas och regionernas merkostnader inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Till detta område har man tidigare flaggat för ett tillskott på 1 miljard kronor varvid slutsumman landar på tre miljarder kronor.

Av de 15 miljarderna får Laholms kommun enligt en preliminär beräkning 26, 3 miljoner kronor. Hur stort beloppet blir av de tre miljarderna är däremot oklart i dagsläget. En hel del talar nämligen för att andelen som går till regionerna av detta belopp blir större än av de 15 miljarderna.

39,4 miljoner kronor i ökade generella bidrag

Innan coronaviruset slog till föreslog regeringen att den offentliga sektorn skulle få mer pengar. Medräknat detta och torsdagens tillskott ökar de generella bidragen till Laholms kommun under 2020 med 39, 4 miljoner kronor. Förutsatt att riksdagen ställer sig bakom dagens besked när vårbudgeten tas den 15 april.

Åk inte till fritidshuset

Kommunen uppmanar alla fritidshusägare i Laholms kommun att inte åka till sitt fritidshus under påsken.  

Uppmaningen ska ses i ljuset av Folkhälsomyndighetens och regeringens förtydligande från den 1 april, där varje individs skyldighet att hindra spridningen av coronaviruset understryks.

I det ingår att var och en måste ta situationen på allvar, följa de rekommendationer som finns, undvika onödiga resor och stanna hemma. Dels för att inte riskera att smittan sprids ytterligare, dels för att inte belasta sjukvården i en annan region än den man bor i.

Det gäller även om man känner sig pigg och är frisk. Vi måste alla göra uppoffringar i denna prövande tid för att inte riskera andra människors liv, att inte resa till fritidshuset är en sådan uppoffring.

Läs mer via denna länk

Håll avstånd vid receptioner

Håll avstånd och ta personligt ansvar. Den uppmaningen gick Folkhälsomyndigheten ut med på onsdagens presskonferens. Kultur- och utvecklingsverksamheten I Laholms kommun kommer därför snarast att tydliggöra betydelsen av att hålla avstånd mellan besökare och personal vid sina receptioner. Markeringar på golven säkerställer detta.

Följande receptioner berörs:

 • Samtliga bibliotek
 • Folkhälsocentrum
 • Campus Laholm
 • Turistbyrån och Teckningsmuseet
 • Avdelningen arbetsmarknad med öppna mottagningsmiljöer

Inställd Påskmarknad

Den traditionella Påskmarknaden på Stortorget i Laholm, som skulle ha arrangerats på lördag den 4 april, ställs in. In i det sista hade handlarna hoppats på att kunna genomföra denna, men regeringsbeslutet om maximalt 50 personer vid en offentlig tillställning satte stopp.

- Självklart ett väldigt tråkigt beslut, men givetvis ska vi förhålla oss till regeringens riktlinjer, säger Caroline Bengtsson, handelsutvecklare i Laholms kommun.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.15 onsdagen den 1 april 

Handeln och besöksnäringen är generelt sett de branscher i landet som hittills drabbats hårdast av coronasituationen. Så är också fallet i Laholms kommun. Det framgår av en enkätundersökning som kommunens näringslivsenhet gjort med svar från företagare i vitt skilda branscher.

För att få en nulägesbild av företagarnas situation kontaktades närmare 100 företagare under förra veckan, en hel del via telefon. 71 av dem gav sin syn på det rådande läget. Många av dem upplever ingen eller liten påverkan på omsättning, orderingång och liknande. Undantaget är, liksom i övriga delar av landet, handel, besöksnäring och transporttjänster. Här beskrivs likviditeten som ett mycket stort problem.

- Resultatet stämmer väl överens med den bild som vi fått via olika lokala näringslivskanaler, säger Patrik Johansson, näringslivsutvecklare på Laholms kommun. 

Nya öppettider på Medborgarservice

För att säkerställa Medborgarservice verksamhet, och minska risken för smittspridning bland medarbetarna, kommer de framöver att sitta på fysiskt olika platser. Följden blir att nuvarande öppettider begränsas något.

Från och med måndag gäller dessa tider:

 • Måndag-torsdag: klockan 07.45-16.30
 • Fredag: klockan 07.45-15.00

Öppettiderna för telefonväxeln är oförändrade:

 • Måndag, tisdag, onsdag: klockan 08.00-17.00
 • Torsdag: klockan 08.00.17.30
 • Fredag: klockan 08.00-17.00

Under rådande omständighet med coronaviruset spritt i samhället ser vi gärna att besökare överväger om fysiskt möte är nödvändigt. Ärendet kan kanske lösas på annat sätt via telefon eller mejl.

För att lämna dokument eller liknande, använd gärna postlådan utanför entrén.

Telefon till Medborgarservice: 0430-150 00
E-post: medborgarservice@laholm.se

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.00 tisdagen den 31 mars

Laholms kommuns vädjan om fler händer i hårt ansträngda kommunala verksamheter har gett rejäl respons. Hittills har 93 anmält sitt intresse för att jobba inom äldreomsorgen, måltidsverksamheten och verksamheter inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

- Det är ett fantastiskt gensvar, och ett kvitto på att många är angelägna om att hjälpa till i det svåra läge vi befinner oss i. Med gemensamma krafter kan vi reda ut situationen, säger Agnes Idoffsson, enhetschef på bemanningsenheten i Laholms kommun.

För en dryg vecka sedan uppmanade kommunens personalenhet intresserade att anmäla sig för tillfällig anställning i nämnda verksamheter. Med initiativet vände sig kommunen till såväl personer inom Laholms kommuns verksamheter som utanför denna. Kort därpå började intresseanmälningarna att rulla in. På tisdagseftermiddagen var de uppe i 93.

En del av dem som anmält sig är permitterade från sina jobb, exempelvis från hotell- och restaurangnäringen, it-verksamhet och tillverkningsindustrin. Några av dem har uttryckt möjligheten att prova på ett nytt jobb, som de varit intresserade av en tid. Nu får de chansen.

Bland de interna intresseanmälningarna finns personer som jobbar heltid, men ändå ställer sig till förfogande för att rycka in under helger. Intresseanmälningar kommer också från studenter som gått vård- och omsorgsprogrammet.
För intresserade som saknar erfarenhet samt nyanställda i Laholms kommun ges introduktionsutbildning och ordnas så att man går gå bredvid i äldreomsorgen.

Föranmälan till kultur- och fritidsarrangemang

Kultur- och fritidsverksamheten har en hel del inplanerade arrangemang i april och maj. Avdelningschef Wiveca Ekeblad uppmanar intresserade att vara uppmärksammade på att föranmälan kan förekomma till dessa och att antalet platser är begränsat. Åtgärder som införts för att minska risken för smittspridning.

Information till föreningar

Kultur- och fritidsverksamheten skickade under tisdagen information till samtliga föreningar i kommunen. Här poängteras att idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Folkhälsomyndighetens generella råd som gäller för samtliga idrotts- och träningsaktiviteter är:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Till och med den 31 maj 2020 kan föreningar avboka aktiviteter på kommunala idrottsanläggningar utan kostnad. Det här gäller exempelvis även Laholms teater och aulan på Campus Laholm.

För ytterligare information, kontakta föreningskonsulent Carl-Fredrik Stefansson: carl.stefansson@laholm.se

Besöksförbud på äldreboenden

Redan den 11 mars införde Laholms kommun besöksförbud på kommunens äldreboenden. Med tanke på att Folkhälsomyndigheten tidigt uttalade att äldre var en riskgrupp för coronaviruset togs beslutet i kommunen. På tisdagen följde regeringen efter. Besöksförbud gäller nu för samtliga äldreboenden i hela landet.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information utlagd klockan 16.00 måndagen den 30 mars

Fullmäktigemöte är inte en allmän sammankomst. Därmed omfattas de inte av regeringens förbud om max 50 deltagare på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. För att förebygga risk för smittspridning uppmanar dock kommunfullmäktiges ordförande i Laholms kommun, Jonas Hellsten (M), allmänheten att följa fullmäktiges möte i morgon via webbsändning från fullmäktigelokalen.

Kommunfullmäktige i Laholms kommun består av 41 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. På plats vid varje möte finns även kommunsekreterare, ljudtekniker, press och allmänhet.

Inför tisdagens möte är Jonas Hellsten angelägen om att begränsa skaran så att inte fler än 50 personer vistas i fullmäktigesalen, Laholms teater.

- Förvisso omfattas inte fullmäktigemöten av regeringsbeslutet, men i rådande läge är det angeläget att vi alla hjälps åt med att minska risken för smittspridning.  Om endast ledamöter och tjänstgörenade ersättare finns i lokalen tillsammans med kommunsekreterare, ljudtekniker och press kan vi begränsa antalet till färre än 50 personer, säger Jonas Hellsten.

Eftersom fullmäktigemötena sedan fler år tillbaka webbsänds uppmanar han ersättare och allmänhet att följa förhandlingarna via denna kanal.

Länk till fullmäktigemötet:

Kommunens verksamheter bedrivs som vanligt

Personalsituationen i kommunens verksamheter är ansträngd på grund av förhållandevis hög sjukfrånvaro. I nuläget finns dock ingen koppling till konstaterat coronavirus. Trots det ansträngda läget bedrivs verksamheterna som vanligt.

Egentest om coronavirus

Vårdguiden 1177 och vårdcentraler har hög belastning med frågor om coronaviruset och covid -19. Åtskilliga undrar om de ska kontakta vården eller ej när de har vissa symtom. För att minska belastningen hos 1177 och vårdcentralerna har Region Halland tagit fram en egentest.

De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig själva precis som vid en förkylning eller influensa, skriver Region Halland.

Med hjälp av svaren i egentestet ges råd om vad man kan göra eller ska kontakta vården.

Länk till testet

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.00 fredagen den 27 mars

Laholms kommun startar tre olika former av stöd och service till invånare och den lokala handeln. Kommunens vård- och omsorgsverksamheter får förstärkning från både elever på vårdutbildningen och från skolsköterskor.

Laholms kommun startar nu tre olika former av stöd och service till invånare och som stöd till den lokala handeln:

 • En tjänst hålls öppen vardagar klockan 09.00-15.00 från och med måndag den 30 mars för hjälp med till exempel transport av livsmedel och andra varor från butiker, caféer och restauranger i Laholms kommun. Förmedling av samtalskontakter för att bryta isolering erbjuds också. Tjänsten nås på
  0430-266 80 och aldrelots@laholm.se.
 • En stödlinje med samtalskontakt där professionell personal ger samtalsstöd till familjer/vuxna öppnar tisdag den 31 mars och nås på 0430-267 80.
 • En stödlinje med samtalskontakt där professionell personal ger samtalsstöd till ungdomar öppnar tisdag den 31 mars och nås på 0430-267 90.

För mer information om tjänsterna och deras öppettider, läs mer i den separata nyheten på Laholms kommuns webbplats.

Länk till nyhetsartikeln om stödinsatserna

Tre skolsköterskor går över till hemsjukvården och vården på särskilda boenden

Tre skolsköterskor i Laholms kommun kommer under ungefär en månads tid att byta från att arbeta i skolor till att arbeta i hemsjukvården och vården på särskilda boenden.

Skolsköterskorna får ett introduktionsprogram utifrån de hälso- och sjukvårdsuppgifter som de kommer att arbeta med. De kommer också att gå bredvid de ordinarie sjuksköterskorna.

- Vi gör detta för att stärka upp bemanningen i hemsjukvården och vården på särskilda boenden, och för att vara förberedda om det skulle bli ett mer omfattande utbrott. Detta leder också till en kompetensutveckling för skolsköterskorna. Med hjälp av introduktion och bredvidgång tror vi att de kommer att kunna arbeta självständigt i hemsjukvården och i vården på särskilda boenden, säger Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Laholms kommun.

Vård- och omsorgselever erbjuds arbete

På Laholms kommuns vuxenutbildning inom vård- och omsorg finns drygt 70 elever som just nu studerar på distans. Samtidigt är personalbehovet stort inom kommunens vård och omsorg på grund av coronaviruset.

Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet kommer därför att få erbjudande om att arbeta inom Laholms kommuns vård och omsorg under en period. Skolan förbereder nu för att eleverna ska kunna tillgodoräkna sig så mycket som möjligt av den tid som de arbetar inom vård och omsorg, så att den tiden kan räknas som studietid.

Tillfälliga ändringar i arbetstider för miljöfarliga verksamheter

Med anledning av omständigheterna som råder under coronavirusets utbrott kan företag behöva göra tillfälliga ändringar av arbetstider, bland annat på grund av att personal är sjuk eller vårdar/behöver vara hemma för att ta hand om barn.

Miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga eller har tillstånd enligt miljöbalken ska kontakta miljökontoret om arbetstider behöver ändras. Kontaktperson är Anna Carin Karlsson. Hon nås via kommunens växel, 0430-150 00.

Förändringar som sker under en kortare period och inte utökar produktionen kan i vissa fall vara en ändring som inte är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som då kan accepteras.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 16.30 torsdagen den 26 mars

Inga fler fall av covid-19 har konstaterats på det särskilda boende i Laholms kommun där det sedan tidigare finns coronasmitta.

Smittläget är oförändrat på det särskilda boende för äldre i Laholms kommun där det finns coronasmitta. Inga fler konstaterade fall har tillkommit. Tillgången på skyddsmaterial är tillräcklig i nuläget. Skyddsmaterial levereras löpande från Region Halland i den takt som behövs på boendet.

Prover på enstaka misstänkta fall runtom i kommunen har tagits efter konsultation med läkare. Inga fler fall har bekräftats efter sådana provtagningar.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 15.30 onsdagen den 25 mars

Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger påverkar inte Laholms kommuns skolmatsalar, utan skolmaten kommer att kunna serveras på samma sätt som tidigare.

För att förhindra spridning av coronaviruset har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya rutiner för bland annat restauranger, caféer och personalrestauranger. I sådana verksamheter får trängsel eller långa köer inte förekomma. Besökare ska även kunna hålla avstånd mellan varandra i lokalerna. Därför får besökare endast äta och dricka sittandes vid bord, eller ta med maten för avhämtning.

Kommunens skolmatsalar bedöms ha rutiner som är tillräckliga och behöver därför inte göra några ytterligare förändringar i nuläget. Skolmaten serveras alltså på samma sätt som tidigare. Tänk dock särskilt på att alla ska hålla avstånd mellan varandra även i skolmatsalar.

Var källkritisk

Vid större händelser som corona-situationen finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha ett källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sex stycken tips att tänka på när du bedömer information.

Länk till MSB:s sida om tips kring källkritik.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.25 tisdagen den 24 mars

Samhällsbyggnadskontorets besökstider ersätts med telefontider. Personer på tillfälligt besök i kommunen kommer inte att kunna erbjudas hemtjänst eller hemsjukvård.

Samhällsbyggnadskontorets besökstider ersätts med telefontider från och med den 24 mars.

Följande besökstider ersätts med telefontider:

 • Måndag 10.30-12.00
 • Torsdag 10.30-12.00 samt 16.30-17.30

Samhällsbyggnadskontoret nås via Laholms kommuns växel, 0430-150 00.

Ingen hemtjänst eller hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i Laholms kommun

Personer som vistas tillfälligt i Laholms kommun har normalt sett möjlighet att få samma insatser från hemtjänst eller hemsjukvård som de har i sin hemkommun. Som situationen är nu har Laholms kommun inte möjlighet att erbjuda hemtjänst eller hemsjukvård till dem som vistas tillfälligt i kommunen.

– Många av våra medarbetare är sjuka, smittspridningen är bara i början och vi har fullt upp med att ge insatser till dem som bor permanent i kommunen. Därför kommer vi inte att kunna ge insatser från hemtjänst eller hemsjukvård för dem som vistas tillfälligt i kommunen, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Beslutet om förändringen är fattat utifrån en rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För att minska risken för smittspridning uppmanar Folkhälsomyndigheten allmänheten att undvika onödiga resor inom landet.

Läs Folkhälsomyndighetens uppmaning här. 

Länk till Laholms kommuns sida om Tillfällig vistelse

Illustrationer/bildstöd om coronaviruset

För den som behöver kunna kommunicera om corona med hjälp av illustrationer finns ett bildstöd.

 

Högerklicka på bilden och spara den till din dator.

 

Information utlagd klockan 16.25 måndagen den 23 mars

Stort gensvar på Laholms kommuns "platsannons". Oförändrat läge på det särskilda boendet för äldre där coronasmitta har konstaterats. Förändringar kring anhörigcentrum, äldrelotsen och fixartjänsten.

I fredags gick Laholms kommun ut med en "annons" på sociala medier, laholm.se och intranätet om att kommunen söker medarbetare till framförallt äldreomsorgen, måltidsverksamheten och verksamheter inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 38 ansökningar har kommit in sedan i fredags.
– Det är positivt att vi har fått en bra respons och vi hoppas på ännu fler ansökningar. Vi kommer att ta kontakt med de som har sökt och påbörja rekrytering så snart som möjligt, säger Malin Sörensen, HR-chef på Laholms kommun.

Coronasmitta på särskilt boende för äldre

Situationen med coronasmitta på ett särskilt boende för äldre inom Laholms kommun är oförändrad. Ytterligare ett antal provtagningar har gjorts, men hittills har inga fler fall bekräftats. Fler provsvar inväntas. Vården och isoleringen fortsätter på samma sätt som tidigare.

- Jag vill rikta ett jättestort tack till medarbetarna för fantastiska arbetsinsatser. Vi fortsätter alla att tillsammans göra det bästa på kort och lång sikt för våra brukare, säger Christel Sundberg, socialchef.

Anhörigcentrum, äldrelots och fixartjänst

Med anledning av den rådande situationen sker förändringar inom anhörigcentrum, äldrelots och fixartjänst.

 • Anhörigcentrum stänger tillfälligt drop in-tiderna. Anhörigstödet nås per telefon 0430-266 75 och via e-post anhorigcentrum@laholm.se.
 • Äldrelotsen utökar telefontiden till helgfria vardagar klockan 09.00-15.00. Nås på telefon 0430-266 80 och via e-post aldrelots@laholm.se.
 • Fixartjänsten begränsas. Endast akuta uppdrag utförs, till exempel vissa glödlampsbyten och byten av batteri i brandvarnare. Kontakta äldrelotsen för mer information.

Datorer för distansundervisning och distansmöten

Vissa verksamheter bedriver nu distansundervisning och distansmöten. Publika datorer med tillgång till internet finns på följande bibliotek:

 • Stadsbiblioteket i Laholm, sex datorer
 • Våxtorps bibliotek, en dator

Fri tillgång till wi-fi finns på följande ställen:

 • Turistbyrån i Laholm/Teckningsmuseet (Hästtorget)
 • Stadsbiblioteket i Laholm
 • Knäreds bibliotek
 • Veinge bibliotek (stänger den 2 april)
 • Våxtorps bibliotek

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information utlagd klockan 16.45 fredagen den 20 mars

En ny lag ger regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter att stänga förskolor och skolor. Däremot finns än så länge inget beslut om att stängning ska ske.

Riksdagen har sagt ja till en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen börjar gälla lördag den 21 mars 2020.

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman (till exempel en kommun) i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en skola, förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

I båda fallen gäller att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. I samhällsviktig verksamhet ingår många olika funktioner, till exempel vård, skola, omsorg och polis. Om en skolstängning blir aktuell kommer mer information om vilka yrken som är berörda.

I dagsläget är det inte aktuellt att förskolor eller skolor stängs

Den nya lagen innebär i dagsläget inte att förskolor och skolor kommer att stängas. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen. Den nya lagen skapar däremot handlingsutrymme och beredskap om läget skulle förändras.

Förberedelser pågår inom Laholms kommun

Utifrån den nya lagen om tillfällig stängning av skolverksamheter förbereder sig Laholms kommun på att en stängning kan komma att bli verklighet. Det arbetas bland annat med digitala stöd för undervisning, och barnomsorg planeras för barn till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktiga funktioner. För barn och ungdomar som befinner sig i riskmiljöer när de inte är i skolan planeras särskilda insatser.

Covid-19 på ett särskilt boende för äldre

Som Laholms kommun berättade i går, torsdag den 19 mars, har covid-19 konstaterats på ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun. Vården av de personer som har smittats pågår och smittskyddsåtgärder är vidtagna utifrån Smittskydd Hallands rekommendationer. Provtagning på ytterligare några av de boende är gjord, och svar på dessa prover inväntas.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 18.00 torsdagen den 19 mars

På ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun har boende konstaterats ha covid-19.

På ett av Laholms kommuns särskilda boenden för äldre har boende i dag, torsdagen den 19 mars, bekräftats ha covid-19. Smittan kom ursprungligen från en närstående, som nyss hade kommit hem från en utlandsresa, och som besökte en boende dagen innan besöksförbudet på kommunens boenden för äldre infördes.

I samarbete med Smittskydd Halland är smittskyddsåtgärder vidtagna på det särskilda boendet. Berörda personer är isolerade på sina rum, och den aktuella avdelningen är isolerad från resten av det särskilda boendet.

– Medarbetarna har stor erfarenhet av att hantera smitta. Varje år hanteras till exempel vinterkräksjuka. Vi har nu fullt fokus på att vårda personer som har drabbats och på att skydda övriga boende, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Socialtjänsten har en handlingsplan för att upprätthålla patientsäkerheten både nu och framöver utifrån hur situationen med coronavirus utvecklas.

– Vi har läget under kontroll i så stor utsträckning som det är möjligt, och vi säkerställer de insatser som behövs på våra särskilda boenden, säger Christel Sundberg.

Av sekretesskäl kan Laholms kommun inte lämna mer ingående detaljer kring konstaterandet av covid-19 på det särskilda boendet.

Förtydligad corona-information på www.laholm.se

På Laholms kommuns webbplats, www.laholm.se, är det nu enklare att hitta kommunens information om coronaviruset. Webbplatsens krisinformationsruta har aktiverats och syns på alla sidor.
På webbplatsen finns också  en särskild sida med information från grundskola och förskola.
Länk till sidan:

Telefonnummer till Jobb Laholm

Jobb Laholm har nu upprättat en verksamhetstelefon dit du kan ringa under samma tider som under öppen mottagning. Telefonnumret är 076-698 50 48.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.30 onsdagen den 18 mars

Idag har distansundervisningen inletts på bland annat Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen i Laholm. En stab för hantering av coronafrågan i stort har också inrättats inom kommunledningen.

Laholms kommun har sedan en och en halv vecka en krisledningsgrupp på ledningsnivå för att samordna och säkerställa arbetet utifrån situationen med coronaviruset.

Från och med i dag, onsdagen den 18 mars, inrättas en formell stab med fler ledningsfunktioner. I staben ingår funktionerna stabschef, personal, logistik, planering och samverkan, analys, kommunikation och dokumentation.

- Staben ska stödja kommunchefen, verksamheterna och krisledningsgruppen genom att bland annat prioritera behov och tillsätta resurser. Staben ska också arbeta med coronafrågan i ett längre perspektiv, säger Niklas Wilsson, stabschef.

Staben träffas två gånger per dag. Däremellan sker mycket arbete kring coronaviruset inom respektive verksamhet/enhet.

Distansundervisning på gymnasiet, vuxenutbildningen och andra verksamheter

Utifrån gårdagens beslut om att införa distansundervisning på bland annat Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen har distansundervisningen inletts i dag. Undervisningen går över lag bra, men det finns vissa utmaningar kring exempelvis teknisk utrustning.
Verksamheterna arbetar med att åtgärda detta och ser framför sig att för varje dag som går kommer undervisningen att flyta smidigare.

Polismaning

Från flera håll i landet rapporteras om bedragare i sjukvårdskläder som knackar på hos folk och erbjuder dem coronatest för att få klarhet i om de är smittade eller ej. Men alltsammans är en bluff. Släpps bedragarna in stjäl de allt som de kommer över.

Polisen uppmanar därför allmänheten att vara försiktig och inte släppa in okända personer.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

Information utlagd klockan 13.00 tisdagen den 17 mars

Från och med i morgon, onsdagen den 18 mars, kommer all undervisning på Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen att bedrivas på distans. Beslutet tas med anledning av de nya rekommendationerna kring hanteringen av coronaviruset/covid-19 som regeringen gick ut med i dag på förmiddagen.

 

Elever i Laholms kommun som är ute på APL eller praktik berörs inte av beslutet. Deras verksamhet fortsätter som vanligt tills vidare.

Ungdomar som studerar på annan ort och hos andra utbildningsanordnare följer den enskilda skolans rekommendationer gällande skolgång på skolan eller via distans.

Campus Laholm kommer att stänga för externa besökare. Receptionen kommer att svara på allmänna frågor på 0430-155 22.

Vid eventuella tekniska problem med verktygen för distansutbildning, kontakta någon av följande personer:

Marianne Ylikangas, samordnare Campus: 0430-266 39, 070-421 86 18

Snezana Prajz (GY): 0430-150 41

Ida Axelsson (VUX): 0430-265 37, 076-696 63 76

Vägledningscentrum har stängt för drop-in och nybesök. Växeln håller dock öppet som vanligt. Vägledningscentrum kommer att försöka lösa så mycket som möjligt via telefon och e-post. För tillfället kommer elever som redan är inne i studier att prioriteras. Växel: 0430-265 00 (öppet måndag till och med torsdag klockan 10.00–12.00 och 13.00–14:30).

JobbLaholm stänger för drop-in och nybesök. Alla gruppaktiviteter (jobbtorg) ställs in. JobbLaholm kommer att upprätta en verksamhetstelefon dit du kan ringa under samma tider som under öppen mottagning (telefonnummer kommer). Deltagare som har bokat besök kommer att bli kontaktade för ett digitalt planeringssamtal i stället.

Gymnasiesärskolan: Laholms kommun bedriver i egen regi det individuella programmet (IV) på Lagahöjden, och dessa ungdomar kommer att ha fortsatta studier på Lagahöjden – särskild information till berörda vårdnadshavare/elever ger rektor Anitha Tillman (073-022 15 80). Ungdomar som studerar på annan ort och hos andra utbildningsanordnare följer den enskilda skolans rekommendationer gällande skolgång på skolan eller via distans. Skolskjuts ansvarar vårdnadshavarna för att avboka så som rutinerna är i dag.

Aktivitetshuset och Folkhälsocentrum håller öppet tills vidare.

Kulturskolan i Laholm förbereder för distansundervisning med start måndagen den 23 mars.
All undervisning den här veckan är inställd. Kontakta era respektive lärare vid frågor. Övrig information: Fredrik Olsson, 070-577 55 25.

 

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

Information utlagd klockan 16.00 måndagen den 16 mars

Måndagen den 16 mars finns det fortfarande inga kända fall av coronavirus i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreboenden. Utifrån de rekommendationer som finns i dag ska skolor och andra kommunala verksamheter hållas öppna även om elever eller personal skulle smittas av coronavirus.  

Enligt Smittskydd Halland bör friska elever och personal gå till skolan som vanligt. Det gäller även om det har konstaterats smitta på skolan, om man har rest i områden där coronaviruset sprids eller om någon annan i familjen har symtom eller är sjuk.

– Laholms kommun har ambitionen att fortsätta att ha alla verksamheter öppna, även om fall av coronavirus skulle konstateras i någon av verksamheterna framöver. Många av kommunens verksamheter är samhällsviktiga och ytterst betydelsefulla för tusentals invånare. Vi följer utvecklingen hela tiden och vi är förberedda på att hantera situationen framåt, säger  kommunchef Anders Einarsson. 

 

 

Information utlagd klockan 15.15 fredagen den 13 mars

I nuläget finns inga bekräftade fall av coronavirus/covid-19 i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreomsorg. Alla kommunala verksamheter är igång som vanligt. Det gäller även förskolor, skolor och fritidshem.

Laholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även när det gäller verksamheten i förskolor, skolor och på fritidshem. Därför är dessa verksamheter igång som vanligt. Det finns i dagsläget inget som pekar på att barn och skolor är drivande för spridningen av covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man har rest eller inte.

Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att förskolor, skolor och fritidshem är öppna så att andra samhällsviktiga funktioner, exempelvis sjukvården, ska kunna fortsätta att bemannas och fungera på ett bra sätt.

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man har varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma. Den som behöver sjukvårdsrådgivning ska gå in på www.1177.se. Eleven eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Ändrade rutiner för provtagning

Med anledning av det epidemiologiska läget sker nu ett skifte i hur Region Halland kommer att handlägga misstänkta fall. Skiftet innebär att regionen inte kommer att provta personer med mild till måttlig sjukdom som inte är i behov av sjukhusvård. Regionen kommer i stället att prioritera att provta patienter som är i behov av inneliggande vård på sjukhus.

För att begränsa och också förhindra smitta i vården kommer även personal i vård och äldreomsorg att prioriteras för provtagning
Läs på www.1177.se.

Hygien - vattenautomater

I Laholms kommuns verksamheter finns ett antal vattenautomater. För att minska risken för smittspridning uppmanas alla som använder vattenautomaterna att enbart fylla på vatten i oanvända engångsmuggar. Fyll alltså inte på vatten i flaskor eller muggar som du redan har druckit ur.

Hygien – kontanthantering

Välj gärna att använda andra betalningsmedel än kontanter i kommunens verksamheter.

Följer aktivt utvecklingen

Laholms kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset/covid-19. Kommunens verksamheter arbetar med att ta fram handlingsplaner för hur de ska agera om coronafall konstateras bland anställda eller bland barn, elever eller brukare. Kommunen samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Information utlagd klockan 18.00 torsdagen den 12 mars

Läget kring spridning av coronavirus inom Laholms kommun är oförändrat sedan onsdagen den 11 mars. Antalet bekräftade fall av coronavirus inom kommunens geografiska område är fortfarande ett. Stopp för tjänsteresor och studieresor i kommunal regi till utlandet införs för bland annat personal, elever och brukare.

I nuläget finns inga bekräftade fall i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreomsorg. Alla kommunens verksamheter pågår som vanligt och skolorna är öppna.

Stopp för tjänsteresor och studieresor till utlandet

Laholms kommun har beslutat att införa ett stopp för tjänsteresor utomlands för kommunens anställda. Detsamma gäller för studieresor utomlands i kommunal regi för exempelvis elever och brukare. Stoppet införs för att elever, brukare, personal med flera inte ska utsättas för onödig risk att drabbas av coronasmitta.

Beslutet gäller tillsvidare.

Besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre

Besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre infördes onsdagen den 11 mars. Anledningen till besöksförbudet är att äldre personer är en särskilt utsatt riskgrupp som Laholms kommun är extra mån om att skydda från eventuell smitta.

Närstående till äldre personer som bor på de särskilda boendena har över lag visat stor förståelse för besöksförbudet. Laholms kommun vädjar om fortsatt förståelse.

Mer information hos andra aktörer

Mer information om coronaviruset och covid-19 finns här:

Kontaktpersoner för medier

Kommunövergripande kontaktperson

Niklas Wilsson, säkerhetschef och verksamhetschef för räddningstjänsten,
070-600 38 80.

Förskola och skola

Richard Mortenlind, utbildningschef, 072-018 15 92

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Andreas Meimermondt, verksamhetschef, 076-516 79 03.

Socialtjänsten

Christel Sundberg, socialchef, 072-856 15 80.

Information utlagd klockan 16.00 onsdagen den 11 mars

I nuläget finns inga bekräftade fall av coronavirus i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreomsorg. Alla kommunens verksamheter pågår som vanligt och skolorna är öppna. Däremot införs besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre.

Från Smittskydd Halland finns i dagsläget ingen information om att någon elev på Laholms kommuns skolor eller i någon annan kommunal verksamhet skulle ha testats positivt för coronavirus. Förskolorna och skolorna är igång som vanligt, och följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendation.

– Folkhälsomyndighetens bedömning och rekommendation är att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd, och det finns inga säkra vetenskapliga belägg för att stängningar av skolor minskar risken för spridning i samhället även om skolbarn var smittade. Laholms kommun agerar utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning och rekommendation och håller våra förskolor och skolor öppna, säger Richard Mortenlind, utbildningschef.

Om vårdnadshavare till elev i riskgrupp hyser oro för att barnet ska smittas i skolan, och efter rådgivande samtal med sjukvårdsupplysningen eller patientansvarig läkare kommit fram till att barnet ska stanna hemma, betraktar skolan inte detta som ogiltig frånvaro. Rektorn ska informeras av vårdnadshavare i ett sådant fall.

Vårdnadshavare har fullt ansvar för att inhämta information från skolan om elevens arbetsuppgifter och även att hämta arbetsmaterial på skolan om detta behövs.

Besöksförbud på särskilda boenden för äldre

På kommunens särskilda boenden för äldre bor personer som ingår i riskgrupper. Som ett led i att minska risken för spridning av coronavirus till dessa riskgrupper gäller från och med den 11 mars 2020 generellt besöksförbud på särskilda boenden för äldre inom Laholms kommun. Besöksförbudet innebär att man inte ska besöka kommunens särskilda boenden för äldre.

Laholms kommun vidtar på det här sättet lämpliga åtgärder för att förhindra att smitta kommer in i verksamheterna och för att skydda personer som bor där.
Beslutet gäller tillsvidare.

Vid akuta händelser som till exempel vård i livets slutskede, eller andra specifika frågor, kontakta sjuksköterska eller enhetschef på enheten. Kontaktuppgifter nås via Laholms kommuns webbplats (www.laholm.se) eller via Medborgarservice (vardagar, dagtid) på 0430-150 00.

Löpande information

Laholms kommun vill arbeta med så hög transparens som möjligt kring coronaviruset och covid-19, och vi kommer att informera löpande när ny information finns.

Mer information hos andra aktörer

Mer information om coronaviruset och covid-19 finns här:

Kontaktpersoner för medier

Kommunövergripande kontaktperson

Niklas Wilsson, säkerhetschef och verksamhetschef för räddningstjänsten,
070-600 38 80.

Förskola och skola

Richard Mortenlind, utbildningschef, 072-018 15 92

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Andreas Meimermondt, verksamhetschef, 076-516 79 03

Socialtjänsten

Christel Sundberg, socialchef, 072-856 15 80.

 

Information utlagd klockan 15.00 tisdagen den 10 mars

Laholms kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronaviruset. Samtliga verksamhetschefer i Laholm kommun arbetar med att ta fram handlingsplaner för hur de ska agera om coronafall konstateras bland anställda eller bland barn, elever eller brukare i olika kommunala verksamheter.

Men, och det understryker kommunchef Anders Einarsson, ” i nuläget är samtliga verksamheter i gång som vanligt”. Han påpekar också att kommunen följer de råd och anvisningar som kommer från Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Utrikesdepartementet (UD).

Interna och externa samverkanskonferenser

För att få gemensam lägesbild gällande kommunens alla verksamheter hålls varje morgon intern samverkanskonferens med genomgång av läget.  Inom länet hålls kontinuerliga samverkanskonferenser med kollegorna i Halland, länsstyrelsen och Region Halland.

I slutet av förra veckan utgick direktiv till samtliga medarbetare, via kommunens intranät, med riktlinjer hur medarbetare och arbetsgivare ska hantera frågor som rör coronaviruset covid-19.  

Länkar

Nedan hittar du länkar till sidor där du kan läsa mer om virusutbrottet som startade i den kinesiska staden Wuhan. Här finns frågor, svar och råd för dig som vill veta mer.

Information från ansvariga myndigheter

Region Halland

Region Hallands samlingssida med nyheter och länkar om coronviruset

Krisinformation.se

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om symptom och hur viruset smittar

Vårdguiden 1177

Information om du har symptom som påminner om influensa

Upplysningsnumret 113 13

Har du allmänna frågor om coronviruset covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Socialtjänsten i Laholms kommun arbetar nu intensivt med att säkra rutinerna på kommunens sju särskilda boenden för att undvika smittspridning när besöksförbudet hävs den 1 oktober.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 15 oktober 2020