Du är här: Start / Nyheter / Information kring coronaviruset

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Information kring coronaviruset och covid-19

Publicerad 31 mars 2020

Information utlagd klockan 17.00 tisdagen den 31 mars

Laholms kommuns vädjan om fler händer i hårt ansträngda kommunala verksamheter har gett rejäl respons. Hittills har 93 anmält sitt intresse för att jobba inom äldreomsorgen, måltidsverksamheten och verksamheter inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

- Det är ett fantastiskt gensvar, och ett kvitto på att många är angelägna om att hjälpa till i det svåra läge vi befinner oss i. Med gemensamma krafter kan vi reda ut situationen, säger Agnes Idoffsson, enhetschef på bemanningsenheten i Laholms kommun.

För en dryg vecka sedan uppmanade kommunens personalenhet intresserade att anmäla sig för tillfällig anställning i nämnda verksamheter. Med initiativet vände sig kommunen till såväl personer inom Laholms kommuns verksamheter som utanför denna. Kort därpå började intresseanmälningarna att rulla in. På tisdagseftermiddagen var de uppe i 93.

En del av dem som anmält sig är permitterade från sina jobb, exempelvis från hotell- och restaurangnäringen, it-verksamhet och tillverkningsindustrin. Några av dem har uttryckt möjligheten att prova på ett nytt jobb, som de varit intresserade av en tid. Nu får de chansen.

Bland de interna intresseanmälningarna finns personer som jobbar heltid, men ändå ställer sig till förfogande för att rycka in under helger. Intresseanmälningar kommer också från studenter som gått vård- och omsorgsprogrammet.
För intresserade som saknar erfarenhet samt nyanställda i Laholms kommun ges introduktionsutbildning och ordnas så att man går gå bredvid i äldreomsorgen.

Föranmälan till kultur- och fritidsarrangemang

Kultur- och fritidsverksamheten har en hel del inplanerade arrangemang i april och maj. Avdelningschef Wiveca Ekeblad uppmanar intresserade att vara uppmärksammade på att föranmälan kan förekomma till dessa och att antalet platser är begränsat. Åtgärder som införts för att minska risken för smittspridning.

Information till föreningar

Kultur- och fritidsverksamheten skickade under tisdagen information till samtliga föreningar i kommunen. Här poängteras att idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Folkhälsomyndighetens generella råd som gäller för samtliga idrotts- och träningsaktiviteter är:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Till och med den 31 maj 2020 kan föreningar avboka aktiviteter på kommunala idrottsanläggningar utan kostnad. Det här gäller exempelvis även Laholms teater och aulan på Campus Laholm.

För ytterligare information, kontakta föreningskonsulent Carl-Fredrik Stefansson: carl.stefansson@laholm.se

Besöksförbud på äldreboenden

Redan den 11 mars införde Laholms kommun besöksförbud på kommunens äldreboenden. Med tanke på att Folkhälsomyndigheten tidigt uttalade att äldre var en riskgrupp för coronaviruset togs beslutet i kommunen. På tisdagen följde regeringen efter. Besöksförbud gäller nu för samtliga äldreboenden i hela landet.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information utlagd klockan 16.00 måndagen den 30 mars

Fullmäktigemöte är inte en allmän sammankomst. Därmed omfattas de inte av regeringens förbud om max 50 deltagare på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. För att förebygga risk för smittspridning uppmanar dock kommunfullmäktiges ordförande i Laholms kommun, Jonas Hellsten (M), allmänheten att följa fullmäktiges möte i morgon via webbsändning från fullmäktigelokalen.

Kommunfullmäktige i Laholms kommun består av 41 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. På plats vid varje möte finns även kommunsekreterare, ljudtekniker, press och allmänhet.

Inför tisdagens möte är Jonas Hellsten angelägen om att begränsa skaran så att inte fler än 50 personer vistas i fullmäktigesalen, Laholms teater.

- Förvisso omfattas inte fullmäktigemöten av regeringsbeslutet, men i rådande läge är det angeläget att vi alla hjälps åt med att minska risken för smittspridning.  Om endast ledamöter och tjänstgörenade ersättare finns i lokalen tillsammans med kommunsekreterare, ljudtekniker och press kan vi begränsa antalet till färre än 50 personer, säger Jonas Hellsten.

Eftersom fullmäktigemötena sedan fler år tillbaka webbsänds uppmanar han ersättare och allmänhet att följa förhandlingarna via denna kanal.

Länk till fullmäktigemötet:

Kommunens verksamheter bedrivs som vanligt

Personalsituationen i kommunens verksamheter är ansträngd på grund av förhållandevis hög sjukfrånvaro. I nuläget finns dock ingen koppling till konstaterat coronavirus. Trots det ansträngda läget bedrivs verksamheterna som vanligt.

Egentest om coronavirus

Vårdguiden 1177 och vårdcentraler har hög belastning med frågor om coronaviruset och covid -19. Åtskilliga undrar om de ska kontakta vården eller ej när de har vissa symtom. För att minska belastningen hos 1177 och vårdcentralerna har Region Halland tagit fram en egentest.

De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig själva precis som vid en förkylning eller influensa, skriver Region Halland.

Med hjälp av svaren i egentestet ges råd om vad man kan göra eller ska kontakta vården.

Länk till testet

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.00 fredagen den 27 mars

Laholms kommun startar tre olika former av stöd och service till invånare och den lokala handeln. Kommunens vård- och omsorgsverksamheter får förstärkning från både elever på vårdutbildningen och från skolsköterskor.

Laholms kommun startar nu tre olika former av stöd och service till invånare och som stöd till den lokala handeln:

 • En tjänst hålls öppen vardagar klockan 09.00-15.00 från och med måndag den 30 mars för hjälp med till exempel transport av livsmedel och andra varor från butiker, caféer och restauranger i Laholms kommun. Förmedling av samtalskontakter för att bryta isolering erbjuds också. Tjänsten nås på
  0430-266 80 och aldrelots@laholm.se.
 • En stödlinje med samtalskontakt där professionell personal ger samtalsstöd till familjer/vuxna öppnar tisdag den 31 mars och nås på 0430-267 80.
 • En stödlinje med samtalskontakt där professionell personal ger samtalsstöd till ungdomar öppnar tisdag den 31 mars och nås på 0430-267 90.

För mer information om tjänsterna och deras öppettider, läs mer i den separata nyheten på Laholms kommuns webbplats.

Länk till nyhetsartikeln om stödinsatserna

Tre skolsköterskor går över till hemsjukvården och vården på särskilda boenden

Tre skolsköterskor i Laholms kommun kommer under ungefär en månads tid att byta från att arbeta i skolor till att arbeta i hemsjukvården och vården på särskilda boenden.

Skolsköterskorna får ett introduktionsprogram utifrån de hälso- och sjukvårdsuppgifter som de kommer att arbeta med. De kommer också att gå bredvid de ordinarie sjuksköterskorna.

- Vi gör detta för att stärka upp bemanningen i hemsjukvården och vården på särskilda boenden, och för att vara förberedda om det skulle bli ett mer omfattande utbrott. Detta leder också till en kompetensutveckling för skolsköterskorna. Med hjälp av introduktion och bredvidgång tror vi att de kommer att kunna arbeta självständigt i hemsjukvården och i vården på särskilda boenden, säger Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Laholms kommun.

Vård- och omsorgselever erbjuds arbete

På Laholms kommuns vuxenutbildning inom vård- och omsorg finns drygt 70 elever som just nu studerar på distans. Samtidigt är personalbehovet stort inom kommunens vård och omsorg på grund av coronaviruset.

Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet kommer därför att få erbjudande om att arbeta inom Laholms kommuns vård och omsorg under en period. Skolan förbereder nu för att eleverna ska kunna tillgodoräkna sig så mycket som möjligt av den tid som de arbetar inom vård och omsorg, så att den tiden kan räknas som studietid.

Tillfälliga ändringar i arbetstider för miljöfarliga verksamheter

Med anledning av omständigheterna som råder under coronavirusets utbrott kan företag behöva göra tillfälliga ändringar av arbetstider, bland annat på grund av att personal är sjuk eller vårdar/behöver vara hemma för att ta hand om barn.

Miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga eller har tillstånd enligt miljöbalken ska kontakta miljökontoret om arbetstider behöver ändras. Kontaktperson är Anna Carin Karlsson. Hon nås via kommunens växel, 0430-150 00.

Förändringar som sker under en kortare period och inte utökar produktionen kan i vissa fall vara en ändring som inte är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som då kan accepteras.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 16.30 torsdagen den 26 mars

Inga fler fall av covid-19 har konstaterats på det särskilda boende i Laholms kommun där det sedan tidigare finns coronasmitta.

Smittläget är oförändrat på det särskilda boende för äldre i Laholms kommun där det finns coronasmitta. Inga fler konstaterade fall har tillkommit. Tillgången på skyddsmaterial är tillräcklig i nuläget. Skyddsmaterial levereras löpande från Region Halland i den takt som behövs på boendet.

Prover på enstaka misstänkta fall runtom i kommunen har tagits efter konsultation med läkare. Inga fler fall har bekräftats efter sådana provtagningar.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 15.30 onsdagen den 25 mars

Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger påverkar inte Laholms kommuns skolmatsalar, utan skolmaten kommer att kunna serveras på samma sätt som tidigare.

För att förhindra spridning av coronaviruset har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya rutiner för bland annat restauranger, caféer och personalrestauranger. I sådana verksamheter får trängsel eller långa köer inte förekomma. Besökare ska även kunna hålla avstånd mellan varandra i lokalerna. Därför får besökare endast äta och dricka sittandes vid bord, eller ta med maten för avhämtning.

Kommunens skolmatsalar bedöms ha rutiner som är tillräckliga och behöver därför inte göra några ytterligare förändringar i nuläget. Skolmaten serveras alltså på samma sätt som tidigare. Tänk dock särskilt på att alla ska hålla avstånd mellan varandra även i skolmatsalar.

Var källkritisk

Vid större händelser som corona-situationen finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha ett källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sex stycken tips att tänka på när du bedömer information.

Länk till MSB:s sida om tips kring källkritik.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.25 tisdagen den 24 mars

Samhällsbyggnadskontorets besökstider ersätts med telefontider. Personer på tillfälligt besök i kommunen kommer inte att kunna erbjudas hemtjänst eller hemsjukvård.

Samhällsbyggnadskontorets besökstider ersätts med telefontider från och med den 24 mars.

Följande besökstider ersätts med telefontider:

 • Måndag 10.30-12.00
 • Torsdag 10.30-12.00 samt 16.30-17.30

Samhällsbyggnadskontoret nås via Laholms kommuns växel, 0430-150 00.

Ingen hemtjänst eller hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i Laholms kommun

Personer som vistas tillfälligt i Laholms kommun har normalt sett möjlighet att få samma insatser från hemtjänst eller hemsjukvård som de har i sin hemkommun. Som situationen är nu har Laholms kommun inte möjlighet att erbjuda hemtjänst eller hemsjukvård till dem som vistas tillfälligt i kommunen.

– Många av våra medarbetare är sjuka, smittspridningen är bara i början och vi har fullt upp med att ge insatser till dem som bor permanent i kommunen. Därför kommer vi inte att kunna ge insatser från hemtjänst eller hemsjukvård för dem som vistas tillfälligt i kommunen, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Beslutet om förändringen är fattat utifrån en rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För att minska risken för smittspridning uppmanar Folkhälsomyndigheten allmänheten att undvika onödiga resor inom landet.

Läs Folkhälsomyndighetens uppmaning här. 

Länk till Laholms kommuns sida om Tillfällig vistelse

Illustrationer/bildstöd om coronaviruset

För den som behöver kunna kommunicera om corona med hjälp av illustrationer finns ett bildstöd.

 

Högerklicka på bilden och spara den till din dator.

 

Information utlagd klockan 16.25 måndagen den 23 mars

Stort gensvar på Laholms kommuns "platsannons". Oförändrat läge på det särskilda boendet för äldre där coronasmitta har konstaterats. Förändringar kring anhörigcentrum, äldrelotsen och fixartjänsten.

I fredags gick Laholms kommun ut med en "annons" på sociala medier, laholm.se och intranätet om att kommunen söker medarbetare till framförallt äldreomsorgen, måltidsverksamheten och verksamheter inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 38 ansökningar har kommit in sedan i fredags.
– Det är positivt att vi har fått en bra respons och vi hoppas på ännu fler ansökningar. Vi kommer att ta kontakt med de som har sökt och påbörja rekrytering så snart som möjligt, säger Malin Sörensen, HR-chef på Laholms kommun.

Coronasmitta på särskilt boende för äldre

Situationen med coronasmitta på ett särskilt boende för äldre inom Laholms kommun är oförändrad. Ytterligare ett antal provtagningar har gjorts, men hittills har inga fler fall bekräftats. Fler provsvar inväntas. Vården och isoleringen fortsätter på samma sätt som tidigare.

- Jag vill rikta ett jättestort tack till medarbetarna för fantastiska arbetsinsatser. Vi fortsätter alla att tillsammans göra det bästa på kort och lång sikt för våra brukare, säger Christel Sundberg, socialchef.

Anhörigcentrum, äldrelots och fixartjänst

Med anledning av den rådande situationen sker förändringar inom anhörigcentrum, äldrelots och fixartjänst.

 • Anhörigcentrum stänger tillfälligt drop in-tiderna. Anhörigstödet nås per telefon 0430-266 75 och via e-post anhorigcentrum@laholm.se.
 • Äldrelotsen utökar telefontiden till helgfria vardagar klockan 09.00-15.00. Nås på telefon 0430-266 80 och via e-post aldrelots@laholm.se.
 • Fixartjänsten begränsas. Endast akuta uppdrag utförs, till exempel vissa glödlampsbyten och byten av batteri i brandvarnare. Kontakta äldrelotsen för mer information.

Datorer för distansundervisning och distansmöten

Vissa verksamheter bedriver nu distansundervisning och distansmöten. Publika datorer med tillgång till internet finns på följande bibliotek:

 • Stadsbiblioteket i Laholm, sex datorer
 • Våxtorps bibliotek, en dator

Fri tillgång till wi-fi finns på följande ställen:

 • Turistbyrån i Laholm/Teckningsmuseet (Hästtorget)
 • Stadsbiblioteket i Laholm
 • Knäreds bibliotek
 • Veinge bibliotek (stänger den 2 april)
 • Våxtorps bibliotek

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information utlagd klockan 16.45 fredagen den 20 mars

En ny lag ger regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter att stänga förskolor och skolor. Däremot finns än så länge inget beslut om att stängning ska ske.

Riksdagen har sagt ja till en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen börjar gälla lördag den 21 mars 2020.

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman (till exempel en kommun) i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en skola, förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

I båda fallen gäller att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. I samhällsviktig verksamhet ingår många olika funktioner, till exempel vård, skola, omsorg och polis. Om en skolstängning blir aktuell kommer mer information om vilka yrken som är berörda.

I dagsläget är det inte aktuellt att förskolor eller skolor stängs

Den nya lagen innebär i dagsläget inte att förskolor och skolor kommer att stängas. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen. Den nya lagen skapar däremot handlingsutrymme och beredskap om läget skulle förändras.

Förberedelser pågår inom Laholms kommun

Utifrån den nya lagen om tillfällig stängning av skolverksamheter förbereder sig Laholms kommun på att en stängning kan komma att bli verklighet. Det arbetas bland annat med digitala stöd för undervisning, och barnomsorg planeras för barn till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktiga funktioner. För barn och ungdomar som befinner sig i riskmiljöer när de inte är i skolan planeras särskilda insatser.

Covid-19 på ett särskilt boende för äldre

Som Laholms kommun berättade i går, torsdag den 19 mars, har covid-19 konstaterats på ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun. Vården av de personer som har smittats pågår och smittskyddsåtgärder är vidtagna utifrån Smittskydd Hallands rekommendationer. Provtagning på ytterligare några av de boende är gjord, och svar på dessa prover inväntas.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 18.00 torsdagen den 19 mars

På ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun har boende konstaterats ha covid-19.

På ett av Laholms kommuns särskilda boenden för äldre har boende i dag, torsdagen den 19 mars, bekräftats ha covid-19. Smittan kom ursprungligen från en närstående, som nyss hade kommit hem från en utlandsresa, och som besökte en boende dagen innan besöksförbudet på kommunens boenden för äldre infördes.

I samarbete med Smittskydd Halland är smittskyddsåtgärder vidtagna på det särskilda boendet. Berörda personer är isolerade på sina rum, och den aktuella avdelningen är isolerad från resten av det särskilda boendet.

– Medarbetarna har stor erfarenhet av att hantera smitta. Varje år hanteras till exempel vinterkräksjuka. Vi har nu fullt fokus på att vårda personer som har drabbats och på att skydda övriga boende, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Socialtjänsten har en handlingsplan för att upprätthålla patientsäkerheten både nu och framöver utifrån hur situationen med coronavirus utvecklas.

– Vi har läget under kontroll i så stor utsträckning som det är möjligt, och vi säkerställer de insatser som behövs på våra särskilda boenden, säger Christel Sundberg.

Av sekretesskäl kan Laholms kommun inte lämna mer ingående detaljer kring konstaterandet av covid-19 på det särskilda boendet.

Förtydligad corona-information på www.laholm.se

På Laholms kommuns webbplats, www.laholm.se, är det nu enklare att hitta kommunens information om coronaviruset. Webbplatsens krisinformationsruta har aktiverats och syns på alla sidor.
På webbplatsen finns också  en särskild sida med information från grundskola och förskola.
Länk till sidan:

Telefonnummer till Jobb Laholm

Jobb Laholm har nu upprättat en verksamhetstelefon dit du kan ringa under samma tider som under öppen mottagning. Telefonnumret är 076-698 50 48.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.30 onsdagen den 18 mars

Idag har distansundervisningen inletts på bland annat Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen i Laholm. En stab för hantering av coronafrågan i stort har också inrättats inom kommunledningen.

Laholms kommun har sedan en och en halv vecka en krisledningsgrupp på ledningsnivå för att samordna och säkerställa arbetet utifrån situationen med coronaviruset.

Från och med i dag, onsdagen den 18 mars, inrättas en formell stab med fler ledningsfunktioner. I staben ingår funktionerna stabschef, personal, logistik, planering och samverkan, analys, kommunikation och dokumentation.

- Staben ska stödja kommunchefen, verksamheterna och krisledningsgruppen genom att bland annat prioritera behov och tillsätta resurser. Staben ska också arbeta med coronafrågan i ett längre perspektiv, säger Niklas Wilsson, stabschef.

Staben träffas två gånger per dag. Däremellan sker mycket arbete kring coronaviruset inom respektive verksamhet/enhet.

Distansundervisning på gymnasiet, vuxenutbildningen och andra verksamheter

Utifrån gårdagens beslut om att införa distansundervisning på bland annat Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen har distansundervisningen inletts i dag. Undervisningen går över lag bra, men det finns vissa utmaningar kring exempelvis teknisk utrustning.
Verksamheterna arbetar med att åtgärda detta och ser framför sig att för varje dag som går kommer undervisningen att flyta smidigare.

Polismaning

Från flera håll i landet rapporteras om bedragare i sjukvårdskläder som knackar på hos folk och erbjuder dem coronatest för att få klarhet i om de är smittade eller ej. Men alltsammans är en bluff. Släpps bedragarna in stjäl de allt som de kommer över.

Polisen uppmanar därför allmänheten att vara försiktig och inte släppa in okända personer.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

Information utlagd klockan 13.00 tisdagen den 17 mars

Från och med i morgon, onsdagen den 18 mars, kommer all undervisning på Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen att bedrivas på distans. Beslutet tas med anledning av de nya rekommendationerna kring hanteringen av coronaviruset/covid-19 som regeringen gick ut med i dag på förmiddagen.

 

Elever i Laholms kommun som är ute på APL eller praktik berörs inte av beslutet. Deras verksamhet fortsätter som vanligt tills vidare.

Ungdomar som studerar på annan ort och hos andra utbildningsanordnare följer den enskilda skolans rekommendationer gällande skolgång på skolan eller via distans.

Campus Laholm kommer att stänga för externa besökare. Receptionen kommer att svara på allmänna frågor på 0430-155 22.

Vid eventuella tekniska problem med verktygen för distansutbildning, kontakta någon av följande personer:

Marianne Ylikangas, samordnare Campus: 0430-266 39, 070-421 86 18

Snezana Prajz (GY): 0430-150 41

Ida Axelsson (VUX): 0430-265 37, 076-696 63 76

Vägledningscentrum har stängt för drop-in och nybesök. Växeln håller dock öppet som vanligt. Vägledningscentrum kommer att försöka lösa så mycket som möjligt via telefon och e-post. För tillfället kommer elever som redan är inne i studier att prioriteras. Växel: 0430-265 00 (öppet måndag till och med torsdag klockan 10.00–12.00 och 13.00–14:30).

JobbLaholm stänger för drop-in och nybesök. Alla gruppaktiviteter (jobbtorg) ställs in. JobbLaholm kommer att upprätta en verksamhetstelefon dit du kan ringa under samma tider som under öppen mottagning (telefonnummer kommer). Deltagare som har bokat besök kommer att bli kontaktade för ett digitalt planeringssamtal i stället.

Gymnasiesärskolan: Laholms kommun bedriver i egen regi det individuella programmet (IV) på Lagahöjden, och dessa ungdomar kommer att ha fortsatta studier på Lagahöjden – särskild information till berörda vårdnadshavare/elever ger rektor Anitha Tillman (073-022 15 80). Ungdomar som studerar på annan ort och hos andra utbildningsanordnare följer den enskilda skolans rekommendationer gällande skolgång på skolan eller via distans. Skolskjuts ansvarar vårdnadshavarna för att avboka så som rutinerna är i dag.

Aktivitetshuset och Folkhälsocentrum håller öppet tills vidare.

Kulturskolan i Laholm förbereder för distansundervisning med start måndagen den 23 mars.
All undervisning den här veckan är inställd. Kontakta era respektive lärare vid frågor. Övrig information: Fredrik Olsson, 070-577 55 25.

 

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

Information utlagd klockan 16.00 måndagen den 16 mars

Måndagen den 16 mars finns det fortfarande inga kända fall av coronavirus i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreboenden. Utifrån de rekommendationer som finns i dag ska skolor och andra kommunala verksamheter hållas öppna även om elever eller personal skulle smittas av coronavirus.  

Enligt Smittskydd Halland bör friska elever och personal gå till skolan som vanligt. Det gäller även om det har konstaterats smitta på skolan, om man har rest i områden där coronaviruset sprids eller om någon annan i familjen har symtom eller är sjuk.

– Laholms kommun har ambitionen att fortsätta att ha alla verksamheter öppna, även om fall av coronavirus skulle konstateras i någon av verksamheterna framöver. Många av kommunens verksamheter är samhällsviktiga och ytterst betydelsefulla för tusentals invånare. Vi följer utvecklingen hela tiden och vi är förberedda på att hantera situationen framåt, säger  kommunchef Anders Einarsson. 

 

 

Information utlagd klockan 15.15 fredagen den 13 mars

I nuläget finns inga bekräftade fall av coronavirus/covid-19 i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreomsorg. Alla kommunala verksamheter är igång som vanligt. Det gäller även förskolor, skolor och fritidshem.

Laholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även när det gäller verksamheten i förskolor, skolor och på fritidshem. Därför är dessa verksamheter igång som vanligt. Det finns i dagsläget inget som pekar på att barn och skolor är drivande för spridningen av covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man har rest eller inte.

Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att förskolor, skolor och fritidshem är öppna så att andra samhällsviktiga funktioner, exempelvis sjukvården, ska kunna fortsätta att bemannas och fungera på ett bra sätt.

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man har varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma. Den som behöver sjukvårdsrådgivning ska gå in på www.1177.se. Eleven eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Ändrade rutiner för provtagning

Med anledning av det epidemiologiska läget sker nu ett skifte i hur Region Halland kommer att handlägga misstänkta fall. Skiftet innebär att regionen inte kommer att provta personer med mild till måttlig sjukdom som inte är i behov av sjukhusvård. Regionen kommer i stället att prioritera att provta patienter som är i behov av inneliggande vård på sjukhus.

För att begränsa och också förhindra smitta i vården kommer även personal i vård och äldreomsorg att prioriteras för provtagning
Läs på www.1177.se.

Hygien - vattenautomater

I Laholms kommuns verksamheter finns ett antal vattenautomater. För att minska risken för smittspridning uppmanas alla som använder vattenautomaterna att enbart fylla på vatten i oanvända engångsmuggar. Fyll alltså inte på vatten i flaskor eller muggar som du redan har druckit ur.

Hygien – kontanthantering

Välj gärna att använda andra betalningsmedel än kontanter i kommunens verksamheter.

Följer aktivt utvecklingen

Laholms kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset/covid-19. Kommunens verksamheter arbetar med att ta fram handlingsplaner för hur de ska agera om coronafall konstateras bland anställda eller bland barn, elever eller brukare. Kommunen samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Information utlagd klockan 18.00 torsdagen den 12 mars

Läget kring spridning av coronavirus inom Laholms kommun är oförändrat sedan onsdagen den 11 mars. Antalet bekräftade fall av coronavirus inom kommunens geografiska område är fortfarande ett. Stopp för tjänsteresor och studieresor i kommunal regi till utlandet införs för bland annat personal, elever och brukare.

I nuläget finns inga bekräftade fall i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreomsorg. Alla kommunens verksamheter pågår som vanligt och skolorna är öppna.

Stopp för tjänsteresor och studieresor till utlandet

Laholms kommun har beslutat att införa ett stopp för tjänsteresor utomlands för kommunens anställda. Detsamma gäller för studieresor utomlands i kommunal regi för exempelvis elever och brukare. Stoppet införs för att elever, brukare, personal med flera inte ska utsättas för onödig risk att drabbas av coronasmitta.

Beslutet gäller tillsvidare.

Besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre

Besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre infördes onsdagen den 11 mars. Anledningen till besöksförbudet är att äldre personer är en särskilt utsatt riskgrupp som Laholms kommun är extra mån om att skydda från eventuell smitta.

Närstående till äldre personer som bor på de särskilda boendena har över lag visat stor förståelse för besöksförbudet. Laholms kommun vädjar om fortsatt förståelse.

Mer information hos andra aktörer

Mer information om coronaviruset och covid-19 finns här:

Kontaktpersoner för medier

Kommunövergripande kontaktperson

Niklas Wilsson, säkerhetschef och verksamhetschef för räddningstjänsten,
070-600 38 80.

Förskola och skola

Richard Mortenlind, utbildningschef, 072-018 15 92

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Andreas Meimermondt, verksamhetschef, 076-516 79 03.

Socialtjänsten

Christel Sundberg, socialchef, 072-856 15 80.

Information utlagd klockan 16.00 onsdagen den 11 mars

I nuläget finns inga bekräftade fall av coronavirus i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreomsorg. Alla kommunens verksamheter pågår som vanligt och skolorna är öppna. Däremot införs besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre.

Från Smittskydd Halland finns i dagsläget ingen information om att någon elev på Laholms kommuns skolor eller i någon annan kommunal verksamhet skulle ha testats positivt för coronavirus. Förskolorna och skolorna är igång som vanligt, och följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendation.

– Folkhälsomyndighetens bedömning och rekommendation är att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd, och det finns inga säkra vetenskapliga belägg för att stängningar av skolor minskar risken för spridning i samhället även om skolbarn var smittade. Laholms kommun agerar utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning och rekommendation och håller våra förskolor och skolor öppna, säger Richard Mortenlind, utbildningschef.

Om vårdnadshavare till elev i riskgrupp hyser oro för att barnet ska smittas i skolan, och efter rådgivande samtal med sjukvårdsupplysningen eller patientansvarig läkare kommit fram till att barnet ska stanna hemma, betraktar skolan inte detta som ogiltig frånvaro. Rektorn ska informeras av vårdnadshavare i ett sådant fall.

Vårdnadshavare har fullt ansvar för att inhämta information från skolan om elevens arbetsuppgifter och även att hämta arbetsmaterial på skolan om detta behövs.

Besöksförbud på särskilda boenden för äldre

På kommunens särskilda boenden för äldre bor personer som ingår i riskgrupper. Som ett led i att minska risken för spridning av coronavirus till dessa riskgrupper gäller från och med den 11 mars 2020 generellt besöksförbud på särskilda boenden för äldre inom Laholms kommun. Besöksförbudet innebär att man inte ska besöka kommunens särskilda boenden för äldre.

Laholms kommun vidtar på det här sättet lämpliga åtgärder för att förhindra att smitta kommer in i verksamheterna och för att skydda personer som bor där.
Beslutet gäller tillsvidare.

Vid akuta händelser som till exempel vård i livets slutskede, eller andra specifika frågor, kontakta sjuksköterska eller enhetschef på enheten. Kontaktuppgifter nås via Laholms kommuns webbplats (www.laholm.se) eller via Medborgarservice (vardagar, dagtid) på 0430-150 00.

Löpande information

Laholms kommun vill arbeta med så hög transparens som möjligt kring coronaviruset och covid-19, och vi kommer att informera löpande när ny information finns.

Mer information hos andra aktörer

Mer information om coronaviruset och covid-19 finns här:

Kontaktpersoner för medier

Kommunövergripande kontaktperson

Niklas Wilsson, säkerhetschef och verksamhetschef för räddningstjänsten,
070-600 38 80.

Förskola och skola

Richard Mortenlind, utbildningschef, 072-018 15 92

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Andreas Meimermondt, verksamhetschef, 076-516 79 03

Socialtjänsten

Christel Sundberg, socialchef, 072-856 15 80.

 

Information utlagd klockan 15.00 tisdagen den 10 mars

Laholms kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronaviruset. Samtliga verksamhetschefer i Laholm kommun arbetar med att ta fram handlingsplaner för hur de ska agera om coronafall konstateras bland anställda eller bland barn, elever eller brukare i olika kommunala verksamheter.

Men, och det understryker kommunchef Anders Einarsson, ” i nuläget är samtliga verksamheter i gång som vanligt”. Han påpekar också att kommunen följer de råd och anvisningar som kommer från Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Utrikesdepartementet (UD).

Interna och externa samverkanskonferenser

För att få gemensam lägesbild gällande kommunens alla verksamheter hålls varje morgon intern samverkanskonferens med genomgång av läget.  Inom länet hålls kontinuerliga samverkanskonferenser med kollegorna i Halland, länsstyrelsen och Region Halland.

I slutet av förra veckan utgick direktiv till samtliga medarbetare, via kommunens intranät, med riktlinjer hur medarbetare och arbetsgivare ska hantera frågor som rör coronaviruset covid-19.  

Länkar

Nedan hittar du länkar till sidor där du kan läsa mer om virusutbrottet som startade i den kinesiska staden Wuhan. Här finns frågor, svar och råd för dig som vill veta mer.

Information från ansvariga myndigheter

Region Halland

Region Hallands samlingssida med nyheter och länkar om coronviruset

Krisinformation.se

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om symptom och hur viruset smittar

Vårdguiden 1177

Information om du har symptom som påminner om influensa

Upplysningsnumret 113 13

Har du allmänna frågor om coronviruset covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 31 mars 2020

Kontakt

Verksamhetschef

Niklas Wilsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-26701
Mobil: 070-600 38 80
Stämmovägen 1
312 34 Laholm

Verksamhetschef

Andreas Meimermondt
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 95
Mobil: 0765-16 79 03
Humlegången 6
312 80 Laholm

Verksamhetschef

Richard Mortenlind
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 28
Mobil: 072-018 15 92
Humlegången 6
312 80 Laholm

Socialchef

Christel Sundberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 40
Mobil: 072-856 15 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar