JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Kommunens långsiktiga arbete för att lösa sommarens rekryteringsbehov inom vården

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Kommunens långsiktiga arbete för att lösa sommarens rekryteringsbehov inom vården

Publicerad 23 maj 2023

Inför varje sommar behöver socialförvaltningen i Laholms kommun rekrytera flera hundra sommarvikarier. I år behövs det sammanlagt 268 personer som kan arbeta inom vård och omsorg när ordinarie personal har semester. För varje år blir denna rekrytering allt svårare att lösa för kommunen.

Laholm har, precis som många av landets övriga kommuner, utmaningar kring att ha tillräckligt med personal för att ta hand om en växande grupp kommuninvånare som behöver omsorg. Behovet av vård och omsorg blir också mer omfattande och komplext att ta hand om, vilket gör det alltmer resurskrävande för kommunen.

Viktigt med sommarsemester för vår personal

Att inte kunna ge semester till medarbetare inom vård och omsorg fullt ut sommartid gynnar varken arbetsgivare eller medarbetare utan sliter på både verksamhet och personal. Samtidigt måste kommunen alltid ge brukarna det stöd som krävs utifrån behov.

- Omsorgsbehovet hos våra kommuninvånare tar inte semester. De har samma behov året om av till exempel vård, hygien och en meningsfull vardag, säger Kristina Isaksson, verksamhetschef senior.

Vikariebrist kräver nya lösningar

Precis som i många andra kommuner pågår det ett aktivt arbete varje vår för att hitta sommarpersonal när ordinarie personal går på semester.

-  Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb året om och förtjänar en lugn och stabil semester där man får vara ledig när man är ledig och inte behöva arbeta övertid för att täcka upp, säger Kristina Isaksson. När det inte finns tillräckligt med vikarier för att täcka behovet så behöver vi hitta nya möjligheter och lösningar så att vi både kan ge en stabil semester och upprätthålla en stabil verksamhet, säger hon.

En lösning som kan vara en del av i denna utmaning är att fler ordinarie medarbetare går upp i tjänstgöringsgrad, antingen fullt ut till heltid eller upp delvis i tjänstgöringsgrad.

Långsiktigt arbete med Heltidsresan

I Laholms kommun genomförs just nu ett mer långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för fler medarbetare att arbeta heltid alternativt öka sin tjänstgöringsgrad.

Satsningen kallas Heltidsresan och är ett gemensamt projekt mellan Sveriges kommuner och regioner och Kommunal som Laholms kommun nu arbetar med att implementera. Ju fler som av våra anställda som arbetar heltid, desto bättre kan kommunen lösa omsorgsbehovet för dem som behöver, även sommartid.

-  Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb året om och förtjänar en lugn och stabil semester där man får vara ledig när man är ledig och inte behöva arbeta övertid för att täcka upp, säger Kristina Isaksson. När det inte finns tillräckligt med vikarier för att täcka behovet så behöver vi hitta nya möjligheter och lösningar så att vi både kan ge en stabil semester och upprätthålla en stabil verksamhet, säger hon.

Att fler arbetar heltid är ett av flera verktyg som kommunen använder för att se till att alla kommuninvånare får den service som de har rätt till.

- Arbetet med att få fler att arbeta heltid är ett större förändrings- och omställningsarbete som är helt nödvändigt för att lyckas med vår kompetensförsörjning och upprätthålla en god kvalitet inom vård och omsorg, säger Daniel Johansson socialchef i Laholms kommun.

Artikeln är del ett i en serie om tre delar där vi beskriver Laholms kommuns arbete med att skapa förutsättningar för fler medarbetare att arbeta heltid så att vi kan klara behovet av kompetensförsörjning på kort och lång sikt och därigenom det kommunala uppdraget att ge god service till våra kommuninvånare.

I nästa del berättar vi mer om hur långt vi kommit i arbetet just nu och vilka resultat det gett så här långt.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 24 maj 2023