JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Laholm tar krafttag för klimatet

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Laholm tar krafttag för klimatet

Publicerad 13 februari 2023

Nu antar Laholms kommun WWF:s utmaning "One Planet City Challenge" (OPCC). Genom utmaningen får Laholms kommun ta del av en internationell arena och bidra till den globala klimatagendan. OPCC är en internationell stadsutmaning riktad till världens städer att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Lanseringen sker under våren 2023 och projektet pågår till 2024.

Som deltagare i OPCC rapporterar Laholms kommun sitt klimatarbete och genom rapporteringen delar kommunen på ett transparent sätt med sig av åtgärder och mål för det lokala arbetet. WWF med experter granskar och utvärderar därefter inrapporterad data.

Genom att delta får kommunen möjlighet att utvärdera sig själva gentemot Parisavtalet och 1.5-gradersmålet. Deltagandet är kostnadsfritt, kommunen får kunskapsutbyte samt kostnadsfri feedback och bedömning. Deltagande städer får feedback med bedömning av sitt arbete och generella råd kring förbättringsåtgärder. 

- Vi får reda på hur väl vi ligger i linje med ett rättvist bidrag till en klimatsäker framtid, och får ta del av ett internationellt nätverk för utvärdering. Det är viktigt och oerhört värdefullt att vi får professionell feedback på om vi presterar på den nivå som krävs, säger Melissa Maxter, hållbarhetsstrateg i Laholms kommun. 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och de påverkar redan varje region på jorden på olika sätt. Hur framtidens klimat blir beror mycket på hur utsläppen utvecklas. De klimatförändringar vi ser idag är utbredda, snabba och allt tydligare och de påverkar även Halland. 

- Effekterna av klimatförändringarna märks av här också med en ökad frekvens av stormar, skyfall, värmeböljor och höga vattenflöden, säger Melissa Maxter. Det var bara senast år 2020 som Lagan svämmade över och drabbade stora delar av Knäred och Laholm. Visst jobbar vi med klimatanpassning men det bästa är ju att minska vår klimatpåverkan så vi inte måste anpassa lika mycket, säger hon. 

En skjuts framåt

Sverige har satt som nationellt mål att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Om vi ska nå målet måste utsläppskurvan vända skarpt nedåt och alla samhällsaktörer måste vara med. Därför antar Laholms kommun WWF:s utmaning. 

- Jag ser det som en möjlighet att spetsa till klimatarbetet, berättar Melissa Maxter. Laholms kommun har antagit det nationella målet om inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Genom OPCC får vi en skjuts framåt i arbetet mot detta mål. 

Arbetet med rapporteringen påbörjas våren 2023, då kommunernas arbete med klimatmål och åtgärder ska mätas, för att under hösten bedömas. En slutlig feedbackrapport på vad kommunen gör bra och vad som kan göras bättre kommer i februari 2024. Under hela projektperioden förekommer moment med kunskapsutbyte och för inspiration.

Under 2024 utser WWF finalister från varje deltagande land och den internationella expertjuryn tar vid med sin bedömning. De väljer först ut nationella vinnare, i Sverige kallat Årets klimatstad. Slutligen utnämns globala vinnare. Även hedersutmärkelser kan delas ut.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: V3C
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 13 februari 2023