JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Laholms kommunlednings förslag till omorganisation

Laholms kommunlednings förslag till omorganisation

Publicerad 02 mars 2023

I dag presenterade kommunledningsgruppen via ännu en livesändning de ändringar av förslag till omorganisation som nu arbetats fram. Berörda medarbetare i kommunen har på kort tid tagit fram risk- och konsekvensanalyser som underlag för kommunledningsgruppens diskussion kring förslaget.


Förslaget från kommunchefen

Socialförvaltningen  

Tillförs det strategiska, kommunövergripande, ansvaret för arbete med begreppen Integration, Segregation och Inkludering 

 • Daglig Verksamhet (Funktionsstöd) 
 • Arbetsmarknadsenheten inklusive arbetsmarknadsverksamhetens
 • administratör  (Individ & Familj) 
 • Ung i Laholm (Individ & Familj)  
 • Mottagning nyanlända (Kvalitet & Utveckling) 
 • Processledare Integration & Segregation (Individ & Familj) Förvaltningsekonom/Projektsamordnare heltidsresan (Kvalitet & Utveckling) 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen  

Förvaltningen byter namn till Bildningsförvaltningen   
Verksamhetsområde Kultur upprättas inom förvaltningen 
Tillförs ansvar för samordning av all studie- och yrkesvägledning inom hela Laholms kommun 
Tillförs ansvaret för gymnasiesärskolan 

 

 • Verksamhetschef Frivilliga skolformer (Frivilliga skolformer) 
 • Osbecksgymnasiet inklusive del av Vägledningscentrum samt specialpedagog/speciallärare från Kvalitet & Service (Frivilliga skolformer) 
 • Vuxenutbildning inklusive del av Vägledningscentrum (Frivilliga skolformer) 
 • Kommunala aktivitetsansvaret (Frivilliga skolformer) 
 • Skolsköterska och skolkurator (Barn- & Elevhälsan)  
 • Frivilliga skolformers administration & Campus Reception (AKU) 
 • Verksamhetschef Kultur (Kultur) 
 • Kulturskola (Kultur) 
 • Biblioteksenheten (Kultur) 
 • Kultur & Turism utom turism- och kulturkommunikatör (Kultur)  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Tillförs ansvar för samordning av alla föreningskontakter inom hela Laholms kommun 

 • Fritidsenheten utom Ung i Laholm (Verksamhetstillhörighet inom förvaltningen utreds) 
 • Ekonomicontroller (Staben) 

 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 • Destinationsutvecklare (Näringsliv) 
 • Turism- och kulturkommunikatör (Kommunikationsenheten) 
 • Projektkoordinator (Ekonomi) 
 • Nämndsekreterare (Kansli) 

 

Övertalighet och avvecklade roller 

Nedanstående roller blir övertaliga genom presenterat organisationsförslag 

Omplaceringsutredning

Förvaltningschef
Utvecklingsledare frivilliga skolformer
Verksamhetschef Arbetsmarknad
Enhetschef Vägledning & Mottagning
Enhetschef Kvalitet & service (Vakant)
Verksamhetscontroller (Vakant)

 

Den fortsatta processen för organisationsförändringen:

 • 14/3 Ärendet behandlas i Kommunstyrelsen
 • 28/3 Beslut fattas i Kommunfullmäktige

I förslaget föreslås att förändringen sker från den 1/6.

 

Kontaktperson: Anders Einarsson, kommunchef Laholms kommun

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 mars 2023