JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Laholms kommunlednings förslag till omorganisation

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Laholms kommunlednings förslag till omorganisation

Publicerad 02 mars 2023

I dag presenterade kommunledningsgruppen via ännu en livesändning de ändringar av förslag till omorganisation som nu arbetats fram. Berörda medarbetare i kommunen har på kort tid tagit fram risk- och konsekvensanalyser som underlag för kommunledningsgruppens diskussion kring förslaget.


Förslaget från kommunchefen

Socialförvaltningen  

Tillförs det strategiska, kommunövergripande, ansvaret för arbete med begreppen Integration, Segregation och Inkludering 

 • Daglig Verksamhet (Funktionsstöd) 
 • Arbetsmarknadsenheten inklusive arbetsmarknadsverksamhetens
 • administratör  (Individ & Familj) 
 • Ung i Laholm (Individ & Familj)  
 • Mottagning nyanlända (Kvalitet & Utveckling) 
 • Processledare Integration & Segregation (Individ & Familj) Förvaltningsekonom/Projektsamordnare heltidsresan (Kvalitet & Utveckling) 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen  

Förvaltningen byter namn till Bildningsförvaltningen   
Verksamhetsområde Kultur upprättas inom förvaltningen 
Tillförs ansvar för samordning av all studie- och yrkesvägledning inom hela Laholms kommun 
Tillförs ansvaret för gymnasiesärskolan 

 

 • Verksamhetschef Frivilliga skolformer (Frivilliga skolformer) 
 • Osbecksgymnasiet inklusive del av Vägledningscentrum samt specialpedagog/speciallärare från Kvalitet & Service (Frivilliga skolformer) 
 • Vuxenutbildning inklusive del av Vägledningscentrum (Frivilliga skolformer) 
 • Kommunala aktivitetsansvaret (Frivilliga skolformer) 
 • Skolsköterska och skolkurator (Barn- & Elevhälsan)  
 • Frivilliga skolformers administration & Campus Reception (AKU) 
 • Verksamhetschef Kultur (Kultur) 
 • Kulturskola (Kultur) 
 • Biblioteksenheten (Kultur) 
 • Kultur & Turism utom turism- och kulturkommunikatör (Kultur)  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Tillförs ansvar för samordning av alla föreningskontakter inom hela Laholms kommun 

 • Fritidsenheten utom Ung i Laholm (Verksamhetstillhörighet inom förvaltningen utreds) 
 • Ekonomicontroller (Staben) 

 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 • Destinationsutvecklare (Näringsliv) 
 • Turism- och kulturkommunikatör (Kommunikationsenheten) 
 • Projektkoordinator (Ekonomi) 
 • Nämndsekreterare (Kansli) 

 

Övertalighet och avvecklade roller 

Nedanstående roller blir övertaliga genom presenterat organisationsförslag 

Omplaceringsutredning

Förvaltningschef
Utvecklingsledare frivilliga skolformer
Verksamhetschef Arbetsmarknad
Enhetschef Vägledning & Mottagning
Enhetschef Kvalitet & service (Vakant)
Verksamhetscontroller (Vakant)

 

Den fortsatta processen för organisationsförändringen:

 • 14/3 Ärendet behandlas i Kommunstyrelsen
 • 28/3 Beslut fattas i Kommunfullmäktige

I förslaget föreslås att förändringen sker från den 1/6.

 

Kontaktperson: Anders Einarsson, kommunchef Laholms kommun

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: HA1
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 mars 2023