Du är här: Start / Nyheter / Nya utbildningar på Campus Laholm

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Nya lärlingsutbildningar på Campus Laholm

Publicerad 22 januari 2020

I höst startar vuxenutbildningen på Campus Laholm två nya lärlingsutbildningar, en inom hästnäringen och en med inriktning på upplevelse och turism under begreppet ”Hospitality – mat, möten och människor”.

- Satsningen är resultatet av Campus Laholms breddning där gymnasieskola och vuxenutbildning samverkar för att kompetensförsörja arbetslivet, säger Ulf Bergström, rektor för vuxenutbildningen.

Anpassad utbildning

Eftersom det är lärlingsutbildningar, med cirka 70 procent arbetsförlag tid, anpassas utbildningen i stor utsträckning till det behov som finns inom respektive bransch. Därmed ökar också möjligheten till anställning.

- Branscherna har uttryckt ett stort behov av arbetskraft med denna inriktning, och då är det vår uppgift att på bästa sätt tillgodose detta. Därmed breddas också arbetsmarknaden i kommunen, säger Ulf Bergström.

Statsbidrag

Satsningen möjliggörs genom det statsbidrag från Skolverket som vuxenutbildningen sökt och nu fått grönt ljus för. 4,7 miljoner kronor tilldelades verksamheten. Summan, som motsvarar 160 elevplatser, används emellertid inte enbart till lärlingsutbildningarna. Pengarna fördelas också till yrkesutbildningar inom vård och omsorg, barn och fritid, industriteknik, elteknik samt fordonsteknik.

Varje år går cirka 2 000 elever på Campus Laholm. Drygt 700 av dessa går vuxenutbildning.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 22 januari 2020