JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2009 / Fullmäktige drar i handbromsen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Fullmäktige drar i handbromsen

Publicerad 10 juni 2010

Kommunfullmäktige i Laholm drar i handbromsen för att minska kostnadsökningarna inom samtliga verksamheter. På torsdagens fullmäktigemöte ställde sig politikerna bakom ett antal åtgärder som omedelbart träder i kraft.

Rådande lågkonjunktur har snabbt försämrat läget i den svenska ekonomin. Sysselsättningen minskar dramatiskt och arbetslösheten ökar, vilket påverkar skatteintäkterna på ett mycket ogynnsamt sätt. Att de till övervägande del finansierar Laholms kommuns verksamheter tydliggörs i den senaste ekonomiska prognosen. Ett budgeterat överskott på 22,1 miljoner kronor har vänts till ett beräknat underskott för 2009 på 6,6 miljoner kronor.

Börja spara

Kommunfullmäktige uppmanar därför samtliga nämnder att redan i år påbörja de besparingar som planeras inför år 2010.

Uppmaningen avser åtgärder som inte behöver beslutas av kommunfullmäktige och som är möjliga att tidigarelägga. Dessutom ska redan planerade projekt eller andra åtgärder som syftar till att höja ambitionsnivåer eller serviceutbud prövas på nytt.

Kommunfullmäktige understryker också att återbesättning av vakanta tjänster ska övervägas extra noggrant samt att verksamheterna ska vara återhållsamma med externa utbildningar och konferenser.

Enligt gängse regler ska verksamhetscheferna alltid pröva återbesättning av tjänster. Nu krävs mer än så. Återbesättning får endast ske då andra alternativ har prövats och när de negativa konsekvenserna av att inte genomföra en anställning blir betydande.

Restriktiva

Då och då ordnar verksamheterna externa utbildningar och konferenser. Kommunfullmäktige poängterar att verksamheterna måste vara restriktiva med detta. I de fall det ändå anses särskilt angeläget ska deltagande eller genomförande ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Verksamheterna uppmanas också att vara återhållsamma vid inköp av såväl varor som tjänster som inte uppenbart behövs för verksamhetens dagliga drift.

 

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 22 juli 2010