JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2009 / Fullsatt på energidag

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Fullsatt på energidag

Publicerad 10 juni 2010

Stort intresse. Slottssalen var full av intresserade när den första energidagen i Laholm arrangerades

Den industriella satsningen på vindkraftverk i Laholms kommun och i landet får stor betydelse under såväl byggtiden som när verken är i drift. Regioner och kommuner tillförs kapital, kunskap och nya arbetstillfällen.

Därom var alla ense när arrangemanget Energi Laholm genomfördes på Skottorps slott på torsdagen.

Slottssalen var full till sista plats när kommunstyrelsens ordförande Per Asklund (m) öppnade energidagen som fokuserade på regional utveckling genom energiproduktion. Arrangemanget, som ordnades av Region Halland, Laholms kommun, Arise Windpower, Stena Renewable, Eon och Södra Hallands Kraft, ska bli årligen återkommande och belysa energiproduktion ur olika aspekter.

Premiären ägnades vindkraften, ett givet ämne dessa dagar när de första hundra meter höga snurrorna kommit på plats i Oxhult utanför Hishult. Inom fem år kommer närmare 120 verk att snurra i kommunen. Satsningen är en del av den planerade landsomfattande utbyggnaden på närmare 6 000 verk. Så många verk fordras för att infria riksdagens mål 2020. Då ska nämligen landets samlade vindkraftverk producera 30 Twh. I dag producerar de två Twh.

El till nätet 

De tre vindkraftexplotörerna

De tre vindkraftexplotörerna i Laholms kommun, Mats Olofsson, Arise Windpower, Lennart Fredenberg, Eon, och Göran Danielsson, Stena renewable, redogjorde för sina projekt.

 Arise Windpower, Stena Renewable och Eon exploaterar vinden i Laholms kommun. I slottsalen beskrev företagen sina planer i kommunen och i övriga delar av Sverige. Dagen före arrangemanget började det första av Arise verk i kommunen leverera el. Stena Renewables ligger steget före med sin vindkraftspark utanför Ludvika. Här har företaget plöjt ner 500 miljoner kronor i 17 verk som snurrar sedan 2006.

Lars Fröding, på Arise Windpower, konkretiserade effekterna av sitt och övriga företags satsningar i Laholms kommun med en rad siffror. Byggtiden för de 120 planerade verken tar cirka fem år, vilket genererar närmare 100 arbetstillfällen.

- Arise kommer att ha sitt huvudkontor i kommunen, vi satsar på utbildning av personal och behöver anställda för den löpande driften. Det skapar många nya jobb i en expansiv bransch, underströk Lars Fröding.

Dessutom påpekade han att ersättningen till dem som upplåter mark för vindkraftverken förstärker deras köpkraft vilket kan gagna lokala näringar om fastighetsägarna handlar lokalt.

Satsning blåste bort

Lennart Fredenberg, Eon, var också övertygad om att exploateringen ger avsevärda positiva effekter för såväl en kommun som region.

- I början av 1980-talet var Sverige långt framme inom vindkraftsproduktionen. Men den industriella satsningen formligen blåste bort. Vi satsade på stora verk och danskarna på små. Då var små verk vägen till framgång. Nu handlar det åter om stora verk på två-tre MW, och mycket talar för att vi kan få tillbaks en expansiv vindkraftsindustri, säger Lennart Fredenberg.

Han hyser stora förhoppningar på Eons försök med vertikala propellrar, som utvecklas i Falkenberg. Slår försöket väl ut blir det produktion och nya arbetstillfällen skapas.

 "Energiväg"

Birgit Birnstingl-Gottinger håller en föreläsning

Energiväg. presenterade ett projekt om energiväg i gränstrakterna mellan Österrike och Sloveninen.

Exploatering av förnyelsebar energi kan också ta sig andra vändningar. De tidigare slumrande gränstrakterna mellan Österrike och Slovenien fick ett rejält uppsving när exempel på förnyelsebara energiformer började visas längs med en 20 mil lång gränsväg. Österrikiskan Birgit Birnstingl-Gottinger, en av de drivande krafterna i projektet, berättade om detta på energidagen. Satsningen fick också en annan effekt. Intresse väcktes för traktens kulinariska specialiteter och konst. Och spa-anläggningarna fick än bättre beläggning när nya gäster kom med lite annorlunda krav på upplevelser. Upplevelsenäringen fick ett uppsving som ingen räknat med.

"Smugit i buskarna"

Under dagen gavs publiken möjlighet att ställa frågor till en panel bestående av Göran Karlsson, Region Halland, Katarina Kardos Bratt, gymnasiechef i Laholm, Per Asklund och Tommy Karlsson, vd på Södra Hallands Kraft. Panelen leddes av Svenska Dagbladets Brysselkorrespondent Rolf Gustavsson.

Några kritiker till etableringen i Laholms kommun påstod att politiker och myndigheter ”smugit i buskarna” kring omfattningen av exploateringen.

Den bilden kände inte Per Asklund igen. Han underströk att handläggningen till punkt och pricka följt gällande lagstiftning.

På en del platser är ersättningen till närboende en het potatis. Göran Karlsson underströk att ”ersättningsfrågan är viktig.”

- Den måste vi jobba vidare med, poängterade han.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 22 juli 2010