JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2009 / Klart med vaccinering

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Klart med vaccinering

Publicerad 10 juni 2010

Laholms kommuns engagemang i vaccineringen mot svininfluensa har avslutats. Under intensiva höstveckor har sjukvårdspersonal, personer med samhällsviktiga funktioner och elever stuckits på näst intill löpande band.

- Vi ställdes inför en ny och svår situation. Ibland uteblev doserna och ibland ändrades beslut från en dag till en annan, säger Laholms kommuns säkerhetssamordnare Erik Nerhagen.

På det hela taget tycker han ändå att vaccineringen fungerat bra. Många har varit engagerade, och de har ”visat stort tålamod när förutsättningarna plötsligt förändrats”.

- Snabba anpassningar till nya direktiv. Det har vi fått lära oss leva med. Exempelvis har riktlinjer från Socialstyrelsen ändrats flera gånger, säger Erik Nerhagen.

Genom avtal med Laholms företagshälsovård har kommunen vaccinerat egen sjukvårdspersonal och anställda som bedömts ha samhällsviktiga funktioner, exempelvis brandmän. Härigenom har trycket lättat på landstingets vårdenheter, som ansvarar för länets massvaccination.

Under tiden 15 oktober-5 november har 516 personer vaccinerats, vilket är cirka hälften av dem som erbjöds vaccin.

68 procent

Skolhälsovårdens vaccinationsprogram mot influensan avslutades första veckan i december. På fem veckor stacks 1 366 elever, vilket motsvarar 68 procent av samtliga elever från årskurs fyra till och med gymnasiet.

Björg Wiberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, är nöjd med resultatet.

-Andelen vaccinerade stämmer i stort sett överens med våra kalkyler, säger hon.

Skolhälsovården drabbades också av problemet med dostilldelning, men när väl doserna levererats till respektive skola gick vaccineringen ”mycket bra.”

- Vaktmästare, skolvärdinnor och skolsköterskor, alla har de gjort ett jättejobb för att få allt att klaffa. Det har gällt transporter av vaccin, kontakt med elever och organiseringen kring själva sticket, säger Björg Wiberg.

Doserna har blandats på kommunens tre vårdenheter. För att vinna tid har en person blandat vaccin varje söndag inför måndagarnas vaccinering.

Flest vaccinerade i Veinge

Andelen vaccinerade skiljer sig en hel del mellan skolorna. Högst andel har Veingeskolans elever i årskurserna fyra-sex. Här har 74 procent fått ett stick. Av samma elevkategori på Våxtorpsskolan har endast 51 procent vaccinerats.

På övriga skolor var resultatet: Lagaholmsskolan 67 procent, Mellbystrandssskolan 54 procent, Skottorpsskolan 68 procent, Våxtorpsskolan 7-9 58 procent, Hishultsskolan 59 procent, Veingeskolan 7-9 60 procent, Knäredsskolan 67 procent, Vallbergaskolan 72 procent, Parkskolan 67 procent och Osbecksgymnasiet 62 procent.

Inget mönster

På många håll i landet har ungdomar varit skeptiska till vaccineringen. Så tycks dock inte vara fallet i Laholms kommun.

- Det finns inget uppenbart mönster som skiljer åldersgrupperna åt, säger Björg Wiberg.

En hel del elever har vaccinerats på sina vårdenheter. Andelen som har ett skydd mot svininfluensa är därmed betydligt högre än vad ovanstående resultat visar. Enligt Landstinget Halland har 80 procent av länets barn och skolungdomar vaccinerats.

När vaccineringen mot svininfluensa inleddes rekommenderades två doser. Enligt socialstyrelsens senaste rekommendation gäller detta enbart barn till och med 12 år och riskgrupper med nedsatt immunförsvar.

Sjukvecka

Under hösten har kommunen, skolorna och större företag veckovis rapporterat sin sjukfrånvaro till landstinget. Toppen nåddes vecka 45 när 21 procent av eleverna var borta och sex procent av de förvärvsarbetande.

Eftersom rapporterna även innehåller frånvaro som beror på förkylningar, maginfluensa m m är de emellertid inget säkert mått på hur svininfluensan slagit mot kommuninvånarna.

Under vecka 49 var sjukfrånvaron i skolan nio procent och tre procent på arbetsplatserna.

Laholms kommuns säkerhetssamordnare hoppas att de som ännu inte vaccinerat sig väljer att göra det vid sin vårdenhet.

- Ju fler som vaccineras desto bättre blir skyddet för alla, säger han.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 22 juli 2010