Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2009 / Kommunens kvalitet synas

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunens kvalitet synas

Publicerad 10 juni 2010

Är det lätt att få telefonkontakt med handläggare på Laholms kommun? Är Laholms kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i Laholms kommun?

Dessa är några av de närmare 40 frågor som ställs om Laholms kommuns kvalitet och effektivitet och som kan jämföras med tillståndet i andra kommuner.

Laholms kommun är angelägen om att utveckla dialogen med kommuninvånarna. Tillsammans med ett 60-tal andra kommuner har vi därför gått med i projektet, Kommunens kvalitet i korthet, som initierats av Sveriges kommuner och Landsting. Projektet syftar till att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Samtidigt används resultaten för den interna utvecklingen av kommunens kvalitet.

- Vi vill erbjuda laholmarna en så bra kommun som möjligt och vi vill bli fler, bättre och starkare, det är en del av kommunens vision. Med resultatet som grund kan vi se hur vi ligger till i förhållande till andra kommuner och samtidigt får vi ett bra underlag för att utveckla kommunens verksamheter, säger Per Asklund, kommunstyrelsens ordförande. 

Kvalitén mäts inom fem områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter på kommunen, delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 22 juli 2010

kontakter

Kommunstyrelsens ordförande

Erling Cronqvist (C)
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 52
Mobil: 070-597 77 82
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunchef

Anders Einarsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 04
Mobil: 073-695 71 67
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunikatör

Viktor Hedén
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 09
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länk