JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2009 / Ny politisk organisation

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ny politisk organisation

Publicerad 10 juni 2010

Två nämnder slås samman, antalet förtroendevalda i vissa nämnder dras ner och beredningsutskott inrättas.

Det är huvuddragen i den nya politiska organisation som sjösätts den 1 januari 2011 i Laholms kommun.

I god tid före de allmänna valen – i september 2010 är det åter dags att gå till vallokalerna – genomlyses nuvarande politiska organisation. Förtroendevalda i demokrati- och organisationsberedningen diskuterar vad som varit bra och mindre bra med nuvarande organisation och hur de vill att kommande organisation ska se ut.

Arbetet, som letts av den moderate ordföranden Thomas Jönsson, låg i slutet av augusti på fullmäktiges bord. Förslaget, som blev fullmäktiges beslut, innebär:

  • att nuvarande kultur- och fritidsnämnden samt utvecklings- och näringslivsnämnden slås samman till kultur- och utvecklingsnämnden,
  • att barn- och utbildningsnämnden byter namn till barn- och ungdomsnämnden,
  • att miljö- och byggnadsnämndens trafiknämnds- och trafiksäkerhetsuppgifter förs över till servicenämnden,
  • att beredningsutskott inrättas i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, servicenämnden och kultur- och utvecklingsnämnden, personalutskott återinförs i kommunstyrelsen
  • att antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden minskas från elva till nio.

Gymnasieskolan till ny nämnd

Kultur- och utvecklingsnämnden får också nio ledamöter. Förutom de uppgifter som i dag handhas av kultur- och fritidsnämnden samt utvecklings- och näringslivsnämnden får den nya nämnden också huvudmannaskapet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I dag ligger dessa uppgifter inom barn- och utbildningsnämndens sfär.

Fullmäktige kommer även fortsättningsvis att ha 41 ordinarie ledamöter. Antalet förtroendevalda i miljö- och byggnadsnämnden samt servicenämnden förblir också intakt, det vill säga sju.

Valnämnden med fem ledamöter och överförmyndarnämnden med tre lämnas också oberörda.

Thomas Jönsson räknar med att förändringarna ska leda till en effektivare politisk organisation samt att det blir en jämnare fördelning av ärenden mellan nämnderna.

Laholms kommuns politiska organisation

Laholms kommuns politiska organisation 2011-2014. 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 22 juli 2010