JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2010 / Asklund ks-ordförande

Per Asklund blir ks-ordförande

Publicerad 16 december 2010

Per Asklund (M)Per Asklund (M) kommer att sitta ytterligare en period som kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun. Han valdes enhälligt på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

På posten som vice ordförande återkom Erling Cronqvist (C) medan socialdemokraterna fortsättningsvis företräds av Kjell Henriksson.

Under fullmäktigemötet förrättades en mängd val till nämnder och styrelser. Med Thomas Jönssons (M) som "klubbsvingare" gick dock proceduren relativt snabbt. Valberedningens förslag klubbades nästan undantagslöst igenom.

Kommunstyrelsen

Förutom ovan nämnda kommunråd består kommunstyrelsen också av: Christer Johnsson (M), Jonas Hellsten (M), Roland Gottfridsson (C), Angelika Forsman (S), Lena Angviken (MP) och  Bertil Johansson (Lap).

Ersättare

Elisabeth Babic (M), Kenneth Gertsson (M) Emma Gröndahl (FP), Kaj Talik (C ), Margareta Svensson (KD), Tenny Davidsson (S), Kristina Jönsson (S), Axel Wigforss (V) och Gejbert Strömdahl (SD).

Kent-Arne Andersson (C)Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsnämden leds av Kent-Arne Andersson (C) med Margareta Bengtsson (M) som vice ordförande och Annita Asplid (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Jonas Hellsten (M), Ann Bengtsson-Johansson (C), Gareth Bush (FP), Anna-Lena Lövgren Melin (S), Lennart Svensson (V) och Gunilla Waldeman (Lap).

Ersättare

Lena Hallén-Persson (M), Christian Harkness (M), Lisa Gottfridsson (C ), Fredrik Lindqvist (C ), Kerstin Larsson (KD), Villemo Ekman (S), Karl-Fredrik Tholin (S), Valentina Johansson (S) och Camilla Johansson (Lap).

Elisabeth Babic (M)Kultur- och utvecklingsnämnd

Kultur- och utvecklingsnämnden leds av Elisabeth Babic (M) med Roland Gottfridsson (C) som vice ordförande och Glenn Kjellin (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Johan Johansson (M), Gudrun Pettersson (C), Jan Gottfriedsson (FP), Jonas Påhlsson (S), Stina Lindberg (S) och Bertil Johansson (Lap).

Ersättare

John Löfstedt (M), Susanne Blixt (M), Pia Björk (C), Gunnar Gullander (C), Magnus Johansson (M), Annette Kalnak (S), Therese Asplid Davidsson (S), Martin Pettersson (MP) och Gejbert Strömdahl (SD).

Ove Bengtsson (C)Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden leds av Ove Bengtsson (C) med Christian Wahl (M) som vice ordförande och Ove Bengtsson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Kenneth Gertsson (M), Maria Bronelius (C), Siv Pålsson (S) och Lars Jeppsson (Lap).

Ersättare

Gert Olsson (M), Bert Lindberg (M), Clas Corneliusson (FP), Lennart Hansson (KD), Leif Sunesson (S), Karl-Axel Fällgren (S) och  Rikard Vesterlund (SD).

Kenneth Camitz (M)Servicenämnd

Servicenämnden leds av Kenneth Camitz (M) med Lena Olofsdotter (C) som vice ordförande och Magnus Johansson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Karl-Fredrik Klinker (M), Marita Andreasson (M), Rosita Antonsson (S) och Ewa Ridén (SD).

Ersättare

Lena Hallén-Persson (M), Lena Drott (M), Göran Holmberg (FP), Bo Fritzson (C), Bengt-Göran Persson (S), Lars Schale (MP) och Anna-Erica Alsbjer (SPI).

Mikael Kahlin (M)Socialnämnd

Socialnämnden leds av Mikael Kahlin (M) med Lorenz Pucher (C) som vice ordförande och Kristina Jönsson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Angela Magnusson (M), Majvor Persson (C), Margareta Svensson (KD), Tenny Davidsson (S), Nils-Erik Johansson (S) och Anna-Maria Sjöstrand (SPI).

Ersättare

Marita Andreasson (M), Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), Nils-Bertil Sörensson (M), Sven Svenson (C), Karl-Olov Ivehammar (FP), Olof Bertilsson (S), Patrik Appelquist (S), Eva Ericsson (MP) och  Anna-Erica Alsbjer (SPI).

Jonas Hellsten (M)Valnämnd

Valnämnden leds av Jonas Hellsten (M) med Ingela N Eriksson (C) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: Sven-Erik Vänneå (M), Bengt-Göran Persson (S), och Kristina Jönsson (S).

Ersättare

Lena Drott (M), Lena Hallén-Persson (M), Gunnel Ström (C), Ove Bengtsson (S) och Siv Pålsson (S).

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M)Överförmyndarenämnd

Överförmyndarenämnden leds av Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) med Urban Carlsson (C) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: Nils-Bertil Sörensson (M),  (C) Gunnel Ström (C), Monica Yngvesson (S) och Birgitta Fritzon (S).

Ersättare

Nils-Bertil Sörensson (M), Gunnel Ström (C) och Birgitta Fritzon (S).

Thomas Jönsson (M)Demokrati- och organisationsberedning

Demokrati- och organisationsberedning leds av Thomas Jönsson (M) med Ove Bengtsson (C) som vice ordförande och Ove Bengtsson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Margareta Jonsson (FP), Lennart Hansson KD), (Rune Forssén (V), Ulf Bjerstaf (MP), Gejbert Strömdahl (SD), Bertil Johansson (Lap), och Anna-Maria Sjöstrand (SPI).

Ersättare

Jonas Hellsten (M), Bo Fritzson (C), Emma Gröndahl (FP), Kerstin Larsson (KD), Glenn Kjellin (S), Axel Wigforss (V), Susanne Gerstenberg (MP), Hans Hansson (SD), Camilla Johansson (Lap) och Anna-Erica Alsbjer (SPI).

Christian Wahl (M)Laholmshems styrelse

Laholmshems styrelse leds av Christian Wahl (M) med Lars-Anders Bengtsson (C) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: Lena Drott (M), Johan Johansson (M),  Ove Bengtsson (S), Bengt-Göran Persson (S) och Bertil Johansson (Lap).

 

Kenneth Lundgren (S)Revisorer

Kommunrevisionen leds av Kenneth Lundgren (S) med Tommy Jacobsson (M) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: Torkel Fagerström (M), Bernt Samuelsson (C) och Ingemar Claesson (S).

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 december 2011